ביטול ההגבלה על תשלום רטרואקטיבי של קצבת ילדים

"אפילו אם זה פוגע במיעוט קטן, זה לא צריך לקרות ואנחנו נתקן את זה"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 206) (הארכת התקופה לתשלום רטרואקטיבי של קצבת ילדים), התשע"ח-2018 של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לבטל בחוק הביטוח הלאומי את ההוראה הקובעת כי ילד שנרשם במרשם האוכלוסין לאחר שחלפו 30 ימים מיום לידתו, תשולם בעדו קצבת ילדים רטרואקטיבית רק בעד תקופה שלא תעלה על 3 חודשים בתכוף למועד שבו הוגשה התביעה.

בדברי ההסבר נכתב: "המטרה המקורית בהגבלה זו הייתה למנוע עיכובים ברישום ילדים במרשם האוכלוסין, אך מנתוני המוסד עולה כי מרבית הילדים הנולדים בישראל נרשמים במרשם האוכלוסין תוך 30 ימים מיום לידתם וזאת משום שהרישום כיום מתבצע אוטומטית בבית החולים. לפיכך, הנפגעים העיקריים מהוראה זו הם המבוטחים שילדם נולד מחוץ לישראל וכן עולים חדשים, ולכן מוצע לבטלה."

ח"כ מלינובסקי: "המצב היום נובע מנסיבות היסטוריות שכבר לא רלבנטיות. האלפייה הזו פוגעת בשליחים שלנו בחו"ל ובעולים חדשים שלא מספיקים לרשום את הילדים תוך 30 יום. אפילו אם זה פוגע במיעוט קטן, זה לא צריך לקרות ואנחנו נתקן את זה."

16 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.