"בישורון מלך" • אלפי בוגרי 'אורחות תורה' התכנסו בראשות הגראי"ל (וידאו)

אלפי בוגרי מוסדות 'אורחות תורה' השתתפו בדינר מיוחד לטובת מוסדות הישיבה במלאת 17 שנה להיווסדה. במעמד השתתפו גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן. במהלך המעמד התברכו תורמי הישיבה מהגראי"ל. יעקב נחומי תיעד.

אלפי בוגרי מוסדות 'אורחות תורה' השתתפו בדינר מיוחד לטובת מוסדות הישיבה במלאת 17 שנה להיווסדה. במעמד השתתפו גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן. במהלך המעמד התברכו תורמי הישיבה מהגראי"ל.

מרן ראש הישיבה נשא אף הוא באופו חריג נאום במשך דקות ארוכות למרות חולשתו וגילו המופלג, להלן חלק מדבריו: מורי ורבותי, ברוך השם הישיבה שלנו זכתה במשך שנות קיומה, להעמיד תלמידי חכמים מופלגים, יראי שמים, ברוך השם. הקב"ה יעזור לנו עוד, כה יוסיף להרבות תורה ויראת שמים, ונאמר כמה מלים.

במדרש פרשת ויקרא, בפרשה שקראנו, כתוב שאגריפס המלך רצה להקריב הרבה קרבנות, אלף קרבנות ביום אחד, אלף קרבנות! אבל ביקש דבר אחד שאף אחד לא יקדים אותו, מה הפשט לא יקדים, ואין הכונה להקדמה בזמן, רק שלא יהי' יותר רצוי. אך בא עני ואמר אדוני כהן גדול הקרב לי שתי תורים, אמר לו הכהן גדול, המלך ציוה אותי שלא להקריב חוץ ממנו, אמר לו אדוני כהן גדול אני צד כל יום ארבע, שנים מהם אני מקריב ושנים אני אוכל, אם אתה לא מקריב אותם, אתה מקפח את פרנסתי, שלא אזכה בשום דבר, וכששמע כך, הלך והקריב.

בלילה חלם אגריפס המלך – עני אחד הקדים אותך, לא הקדים בזמן, רק שהיה יותר רצוי. והיה לו צער, וקרא לכהן גדול, ושאל למה הקרבת למישהו אחר? הרי אמרתי לך שלא להקריב? אמר לו אדוני המלך בא אלי עני אחד ואמר תעשה לי שתי תורים, אני צד כל יום ארבע, שנים מהם אני מקריב ושנים אני אוכל, אם אתה לא לוקח אתה מקפח אותי, שלא יהי' לי שום דבר, לקחתי והקרבתי.

אמר לו הכהן גדול למלך, נכון שאתה עם האלף קרבנות שלך אתה יותר טוב מאיש אחר שמקריב קרבנות, אבל אדם הזה ש"כל החיים" שלו הם תורה ומצות, אי אפשר להשוות אליו שום בן אדם, אמר לו כך אתה אומר, והסכים אתו, כך כתוב במדרש רבה פר' ויקרא על הפסוק ונפש כי תקריב.
העיקר רואים בזה מה אנחנו שואפים, שלהקב"ה לא חשוב ריבוי הדברים, רק מה שיותר זוך, יותר זך! זה מתקבל. האיש הזה העני אמר לו, כל החיים שלו הם תורה ומצות, א"כ שום דבר לא יכול להשוות אליו, אלף קרבנות ואפילו אלפים קרבנות לא יכול להשוות לאיש הזה שכונתו כ"כ רצויה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.