בישראל :צמיחה מתונה מזו של המחצית הראשונה של השנה

הייצור התעשייתי עלה ברבעון השני בשיעור שנתי של 1.3%, והפדיון בענפי המשק ב-2.9%. קצבי צמיחה אלו נמוכים מאלו של המחצית הראשונה של השנה, אולם מספיקים על מנת להותיר את שוק העבודה הדוק. הסיכויים לקיום מערכת בחירות שלישית עלו, והמחיר הכלכלי העיקרי של זה הוא באי-אישור תקציב המדינה, וריסון של צד ההוצאות בתקציב. שיעור האבטלה ירד בחודש אוקטובר לרמה של 3.4%, בעיקר כתוצאה מירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. מספר המועסקים לא גדל. אנו סבורים שלא ניתן להסיק מנתון זה יותר מדי, מעבר לכך שאנו עדיין בקרבת תעסוקה מלאה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.