בית הדין לעבודה במסר נוקב לנציגי הציבור בכנסת

ביה"ד לעבודה מעביר ביקורת על החלטת המוסד לביטוח לאומי לשלול גמלת הבטחת הכנסה ממי שנתמך ע"י בני משפחתו ושולח מסר לכנסת; ספק אם גמלת הבטחת הכנסה לבדה יכולה לאפשר קיום בכבוד!

בפס"ד חדש של ביה"ד הארצי לעבודה אמנם מאשר בית הדין הארצי את החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחות את תביעת המערער לגמלת הבטחת הכנסה, לאחר שהוברר כי הוא מקבל תמיכה חודשית קבועה מאחיו ואחותו בשיעור השולל זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד.

עם זאת, בית הדין העיר, כי ספק אם שיעורה של גמלת הבטחת הכנסה ליחיד אכן מאפשר קיום מינימאלי. על המחוקק לשקול, קבע ביה"ד האם אין מקום להגדיל את גובה גמלת הבטחת הכנסה או לפחות להתחשב בתמיכה חודשית קבועה של בני משפחה בשיעור מינימאלי, באופן שלא תיחשב כהכנסה לעניין הגמלה המגיעה על פי חוק.

עו"ד שרונה תגר, העוסקת בתביעות ביטוח לאומי מזכירה: "כי מפסקי הדין של בית הדין הארצי עולה האבחנה בין הפקדות רבות וסדירות בסכומים ניכרים – המהווים שינוי במצב הכלכלי ואשר מהווים הכנסה השוללת גמלה לבין תמיכות וולנטריות שאינן מוגזמות ואינן סדירות ולפיכך אינן שוללת מתן הגמלה אפילו שהזכאי מקבל סכומי כסף הגיוניים".

כבר בעבר ביה"ד התייחס למטרת החוק בקבעו שחוק הבטחת הכנסה הוא חוק סוציאלי, המבוסס על אבני בוחן שעניינם גובה ההכנסה והיכולת להפיק הכנסה. החוק נועד בעיקרו של דבר, להבטיח לכל אדם שאינו מסוגל לפרנס עצמו, ושהכנסתו פחותה מ"רצפה" הקבועה בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו, רמה מינימלית של הכנסה לצורך קיום בסיס.

כאמור אין החוק מיועד לאלה היכולים להשתכר את המינימום שנקבע בו או היכולים להפיק הכנסה מנכס, או המקבלים הכנסה ממקור אחר (תמיכה משפחתית למשל).

למעשה ההשקפה הגלומה בחוק היא שהציבור אינו חייב לתמוך באדם שיש לו רכוש או מקור אחר ממנו ניתן להפיק הכנסה מינימאלית".

אלא שכאמור, ביה"ד לעבודה העיר בצדק לנבחרי הציבור כי גמלת הבטחת הכנסה כשלעצמה אינה יכולה לעמוד בכללים של קיום בכבוד. ועל כך מסכמת עו"ד תגר; "לאחרונה בוטלו חלק מהקיצוצים בקצבאות הביטוח הלאומי והטלת מיסים על עקרות הבית מתוך הבנה והכרה שגמלאות הביטוח הלאומי הינן מינימאליות ולא ניתן לקצץ בהן עוד. גם קצבת הבטחת ההכנסה אין בה די כדי לאפשר קיום בכבוד ועל כן יש להגדיל את הקצבה, או לכל הפחות להימנע משלילת מתן קצבה למי שיש לו הכנסה קטנה נוספת, כמו סיוע משפחתי או קהילתי ואפילו אם מדובר בהכנסה קבועה", .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.