גדולי הפוסקים הספרדים : אסור לנסוע בטרמפים בשטחים

רבנים בכירים בציבור החרדי-ספרדי מחדדים היום (א‘) את האיסור על נסיעה בטרמפים מחשש לפיקוח נפש, בעקבות חטיפתם של שלושת הצעירים מגוש עציון – גיל-עד שאער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח.

הרב הגאון שלמה עמאר, לשעבר הרב הראשי הספרדי, טען כי התקופה האחרונה היא ”עת צרה היא ליעקב, אשר אויבינו הרימו ראש, ובחמת זעם פוערים פיהם לטרוף ולהרוג, וגם לחטוף תמימי דרך, ללא עוול בכפם, ולהתאכזר עליהם בתכלית השנאה והאכזריות, אשר לא מדרכי אנוש המה“.

לדבריו, ”יש להיזהר ולהזהיר שלא ייסעו בטרמפים בימים אלו בשום פנים ואופן, והנסיעה בטרמפים בימים אלו בפרט, היא עבירה חמורה, שמכניס עצמו לסכנת נפשות של ממש, ועובר בשאט נפש, על מצוות עשה של תורה, ונשמרתם מאד לנפשותיכם“.

גם נשיא מועצת החכמים של תנועת ש“ס, הרב הגאון שלום כהן, המכהן כראש ישיבת ”פורת יוסף“, פסק כי ”הדבר נשנה מספר פעמים, הן מבחינת רוחנית והן מבחינת גשמית

שאין לבחורי ישיבות להזדקק ולהשתמש בטרמפים“. אל הפסיקה הצטרף גם הרב ציון בוארון, שטען כי ”עצירת טרמפים הינה דבר חמור מבחינה גשמית בשל נסיונות חטיפה, ואדם העוצר טרמפים מביא את עצמו לכלל סכנה ועובר באיסור ונשמרתם מאוד לנפשותיכם“.

ראש ישיבת "כסא רחמים", הרב הסאון מאיר מאזוז, קבע אף הוא כי חל איסור על נסיעה בטרמפים. "אני מקווה שעודם בחיים“, אמר על החטופים, ”אבל אני אומר לבן שלי שלא ייקח טרמפ, צריך להיזהר, הרבנים אוסרים באיסור חמור על מי שנוסע בטרמפים עם אדם לא מוכר, הכל יכול להיות מזויף, עד שלא תכיר אותו – לא תיסע"

כך גם הורה הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים: "איסור חמור וגדול הוא לנסוע בטרמפים", אמר, "אנחנו בישיבה תמיד התנגדנו לנסיעה בטראמפים ואסרנו על הבחורים לעשות זאת.
וכמה שיעורים ווועדים מסרנו בעניין זה, אבל לצערנו הדור הצעיר אינו מבין עד שמגיע מקרה מצער כמו המקרה הזה שמעורר את כולנו. חבל שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב כזה על מנת להבין את גודל הסכנה בעצירת הטרמפים".

כמו כן התפרסם הבוקר מכתבו של הגאון הגדול רב שכונת אתרוג בביתר עילית הרב זמיר כהן ראש ישיבת "היכל מאיר" בעל שו"ת נזר כהן תשובה שכתב על שאלתו של תושב השכונה  האם מותר לעצור טרמפים

תשובתו של הגר"ז כהן :  גדרי סכנת נפשות נידונים בכל תקופה לפי הנתונים הקיימים באותה שעה, כאשר הגורם המוסמך לקבוע זאת הוא הרשות המופקדת על אותו תחום. כך בחוקי התנועה, בתחום הבריאות, וכך גם בענייני בטחון. כאשר הרשויות הבטחוניות מכריזות על פי שיקול דעת ענייני שאין לנסוע באיזורים מסויימים בטרמפים עם אנשים שלא מכירים או שאין להיכנס באותה תקופה לכפר מסויים, הרי דבריהם מקבלים תוקף הלכתי של ונשמרתם מאד לנפשותיכם. עם זאת, כאשר הם מסייגים דבריהם להמלצה בלבד, יש להתייחס כך לדבר גם מההיבט ההלכתי ואי אפשר לומר שהדבר אסור לחלוטין.

אמנם יש לזכור תמיד את המובא במדרש תנחומא (דברים סי' ה) על הפסוק: "אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו היושבים בשעיר, וייראו מכם ונשמרתם מאד (דברים ב, ד): "אע"פ שהם יראים מכם, ונשמרתם מאד. אמר רבן שמעון בן גמליאל בשעה שהם יראים ממנו אמר לנו ונשמרתם מאד, אנחנו שמובלעים ביניהם על אחת כמה וכמה". וכתב הרמב"ם בהלכות רוצח (פי"א ה"ד) "כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה. שנאמר: השמר לך ושמור נפשך, ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצות עשה ועבר על לא תשים דמים". ומאחר שריבוי הנוסעים בטרמפים מעודד גורמי טרור לפעול בשיטת חטיפה זו, בודאי שיש לכל ירא שמים לחשוש שמא בעמידתו בכביש גורם הוא להעלות רעיונות בלבם האכזר של אויבי ישראל.

אלא שככל שעולה רמת הסכנה לנסוע בטרמפים באיזורים מסויימים, כך עולה רמת המצוה להסיע את מי שממתין לטרמפ, ולהצילו מנהגים מסוכנים מתחזים, ולא לומר עדיף שימתין זמן רב עד שיימאס לו ויפסיק לנסוע בטרמפים. הסכנה שבהמתנה גוברת על הצורך לחנך את הממתינים. ויהי רצון שנזכה  במהרה  לגאולה שלימה.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.