בכל מצב יש לצעוד רק עם בורא עולם / הרב לסרי

יהודי צריך ללכת, להמשיך הלאה, לעזוב הכל מאחוריו. לא משנה אם נפלת. או לא הצלחת עד עכשיו. עזוב הכל – ותלך! תצעד יד ביד עם בורא עולם!!

ראינו בפרשה שהקב״ה בא ואומר לאברהם אבינו : לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך.. אל הארץ אשר אראך!

והקב״ה מבטיח לו שייתן לו פרנסה, ילדים, ויגדל שמו בעולם.

ולכאורה – מדוע התורה לא מספרת לנו מי היה אברהם אבינו? מאיפה הוא הגיע? מה הרקע שלו? הרי אצל נח התורה אמרה : אלה תולדות נח- איש צדיק תמים היה בדורותיו .. את האלוקים התהלך נח.. ואילו אברהם אבינו לא מוזכר מאיפה הוא הגיע? ומה עבר עליו??

למה התורה בחרה לספר לנו רק על הנסיון של ״לך לך״ ולא על שאר הנסיונות שהוא עבר? כמו באור כשדים, שנמרוד השליך אותו לכבשן האש? ועל כל מה שהוא התחבא במערה 13 שנים, והיה בבית האסורים 10 שנים. איפה כל המסירות נפש שהוא עשה עד גיל 75?
רק כאן התורה בחרה להתחיל את סיפור חייו של אברהם אבינו?

מדוע הקב״ה אמר לו – לך לך מארצך? ממולדתך ומבית אביך? והוא מבטיח לו כ״כ הרבה הבטחות? הרי אם הוא רוצה להעשיר אותו או לתת לו ילדים, שיביא לו כאן! מדוע צריך ללכת?! לעזוב הכל??

ועוד צריך להבין – כמו ששואלים המפרשים – (אור החיים והכתב סופר) : מה הנסיון שהיה לו? הרי כל אדם שיבטיחו לו כסף! וילדים! ושיתפרסם שמו בעולם.. היה מסכים ללכת! וא״כ מה הנסיון שהיה לו?? שזה אחד מעשרה נסיונות שהקב״ה ניסה אותו?

אלא לומדים מכאן יסוד מוסר לחיינו: התורה היא תורת חיים, ולא באה לספר לנו סיפורים מיותרים, לכן התורה לא סיפרה לנו על כל קורות חייו של אברהם אבינו, את כל מה שהוא עבר עד עכשיו. את כל מה שנלחם נגד נמרוד, וקפץ לכבשן האש, ומה שהוא שבר את הפסלים של אביו.
התורה דוקא מתארת לנו את הנסיון של ״לך לך״ כי הנסיון מאוד קשה לאדם, ללכת ממקום למקום. כמו שהגמרא אומרת – טלטולא דגברא קשיא מדאיתתא. (טלטול של הגבר קשה משל האישה) פתאום לעזוב הכל!! את המדינה שלי! משפחה!! הכל.. ועוד בלי לדעת לאן??
ומייד שהגיע אברהם אבינו לארץ ישראל, נהייה רעב בארץ, מדוע?? דוקא עכשיו?
אומר רש״י שהקב״ה רצה לנסות אותו לראות אם יהרהר אחר מידותיו. אם יהיה לו שאלות.
הרי יכל לומר – ריבונו של עולם!! זה מה שמגיע לי?? עזבתי הכל למענך!! מסרתי נפש להפיץ את אמונתך בעולם!! אני מזכה את הרבים! הכל למענך! ואין לי מה לאכול?? פתאום יש רעב?? איפה אתה? איפה מה שהבטחת לי??
ואז הוא יורד למצריים, ושם לוקחים לו את אשתו,
הוא לא יודע מה לעשות. מה יהיה?? הרי הבטחת לי ילדים?! איך יהיה לי ילדים בלי אשתי?!
אבל אברהם אבינו, לא שאל שאלות! לא הירהר אחרי הקב״ה!!
הלך באמונה תמימה עם בורא עולם..
יהודי לא שואל למה! – ״למה יאמרו הגויים״! רק גוי שואל שאלות!

אנשים באים ושואלים אותו, נו.. איפה כל ההבטחות? איפה האלוקים שלך?? הרי אין לך מה לאכול, אין לך כסף לשלם למלונות?? הכל לקחת בהקפה.. איפה האמונה בקב״ה שאמרת לנו??

אברהם אבינו, לא יודע מה לענות להם.. ממשיך ללכת.. ממשיך להאמין בקב״ה..
ובסוף מה קרה – הקב״ה גילגל הכל, שפרעה יביא לו כסף וזהב ועבדים ושפחות ומקנה רב.
עד שהתורה אומרת – ואברהם כבד במקנה בכסף ובזהב. וילך למסעיו – פרש״י : פרע הקפותיו בדרך.
וכי התורה צריכה לומר לנו כמה כסף יש לו בחשבון? ואיזה חשבונות הוא שילם?
אלא – התורה באה לומר לנו, איך בסופו של דבר הקב״ה דאג לו, ונתן לו כסף וזהב, כמו שהבטיח לו.
שבסוף היה לו איך לפרוע את כל החובות שלו.

שמעתי מהרב גלניסקי זצ״ל – שביאר : שעכשיו היה לאברהם אבינו תשובות לכל האנשים ששאלו אותו כל הזמן, איפה האלוקים שלך.. למה הוא לא דואג לך . עכשיו החזיר להם תשובות בדרך, שהראה להם – שמי שהולך עם אמונה בבורא עולם!! הקב״ה דואג לו לכל מחסורו.

לכן הפרשה מייד מתחילה – ויאמר ה׳ אל אברהם!
לומר לנו, שלא משנה מה שאברהם אבינו עבר, משנה מה ה׳ אמר לו! מה הקב״ה רוצה ממנו.
מה ה׳ יתברך רוצה מאיתנו?? מכל אחד ואחד! זה מה שצריך לעניין את האדם!!

מה ה׳ רוצה ממך?? ״לך לך״ – תתחיל ללכת!
אל תעמוד במקום, אל תעצור. תמיד תהיה במצב של הליכה!! גם אם נפלת, וקשה לך. תמשיך הלאה. תלך!! אל תעצור, כי מי שעוצר במקום, נופל! או יורד למטה..
יהודי תמיד צריך להיות במצב של הליכה!! של התקדמות בעבודת ה׳.
מה ה׳ רוצה ממך? שתלך! שכל יום תוסיף בעבודת ה׳ – למדת שעה? מחר תלמד עוד קצת. קיבלת על עצמך להניח תפילין, תמשיך הלאה, ציצית, שבת, ברכת המזון.. אל תישאר במקום.!!
יש אנשים שנשארים 50 שנה אותו דבר! לא זזים..
יש בדיחה ידועה – מדוע נסמכה פרשת נח לפרשת לך לך?? כי אם לא נח לך – אז לך לך .
אמנם זו בדיחה, אבל אפשר ללמד ממנה מוסר עצום : אם לא נח לך במצב שאתה נמצא בו כרגע!
אתה קורה שהפרנסה לא כמו שאתה רוצה, החיים שלך לא מתנהלים כמו שצריך, אתה מרגיש תקוע.. לא מצליח להתקדם ברוחניות…
הפתרון הוא : לך לך!! תתחיל לזוז… להשתנות!! לקבל על עצמך משהו רציני, שיוציא אותך מהמצב שאתה נמצא בו. וזה הכוונה : אם לא נח לך אז לך לך. .. ליהודי אסור להשאר במקום. כי הוא לא עולה אז הוא יורד.

כמו שמבאר הבן איש חי (בספר עוד יוסף חי, פ' לך לך) המלאכים נקראים עומדים, כנאמר (זכריה ג, ז): "ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה", כי הם עומדים על מקומם תמיד – לא מתקדמים בצדקתם ולא מדרדרים ברשעתם, כי אין להם יצר הרע ואינם עומדים לפני בחירה אם לעשות טוב או רע. הם עומדים. אך הצדיקים תמיד הולכים מחיל אל חיל, מתגברים על יצרם ומתרוממים ממדרגה אחת למדרגה גבוהה יותר.

וזה מה שכתוב על נח "את האלקים התהלך נח", דהינו שלא ראה את עצמו עומד שהגיע לקצה הדרך, אלא תמיד ראה את עצמו מתהלך, כל ימיו ראה שלפניו עוד הדרך ארכה להגיע לשלמות בעבודת הבורא, ולכן היה צדיק תמים.

וכן באברהם אבינו כתוב : ״התהלך לפני והיה תמים״ שתמיד תהיה במצב של הליכה של התקדמות!

כמו שאומר דוד המלך ע"ה- מי יעלה בהר ה'- ומי יקום במקום קדשו! -הרבה אנשים מתחזקים ועולים בהר ה', אבל בודדים אלו שנשארים שם.. כי יהודי שלא מתקדם ועולה בהר, הוא מייד יורד.

כי יהודי צריך ללכת, להמשיך הלאה, לעזוב הכל מאחוריו. לא משנה אם נפלת. או לא הצלחת עד עכשיו. עזוב הכל – ותלך! תצעד יד ביד עם בורא עולם!!

וזה משדרשו על דרך הדרש – "לך לך מארצך" – מהארציות שלך, "ממולדתך" – מן הטבעים הרעים שנולדת איתם, "ומבית אביך" – מכל הדעות הרעות שרכשת בילדות, ומכל המשברים שעברת.

כי לא משנה איפה נולדת ואיפה גדלת, ומה עבר עליך! תמיד תצעד קדימה!! עם בורא עולם!! ואז תזכה לכל הברכות : ואגדלה שמך, והיה ברכה!
אל תדאג!! אתה לא לבד!! הקב״ה זן ומפרס לכל! וידאג לך לכל מה שאתה צריך! רק תביט למעלה יתפלל לבורא עולם! ואז נזכה לראות ישועת ה׳ כהרף עין!! אמן!!
ה׳ יזכינו!! שבת שלום ומבורך!

הרב יצחק לסרי
לוס אנג'לס -ארה"ב
היכנסו לאתר -www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.