בלי גירוש הגויים לא נזכה לגאולת הארץ / בנצי גופשטיין

משנכנס אדר מרבין בשמחה, כולנו מחכים לכך שכבר נזכה ל"נהפוך הוא – אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם", אבל האם מוטל עלינו רק לשבת ולחכות, האם החובה שלנו היא רק להתפלל או שיש דברים שהתורה מצווה אותנו לעשות. / בנצי גופשטיין {דעה}

משנכנס אדר מרבין בשמחה, כולנו מחכים לכך שכבר נזכה ל"נהפוך הוא – אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם", אבל האם מוטל עלינו רק לשבת ולחכות, האם החובה שלנו היא רק להתפלל או שיש דברים שהתורה מצווה אותנו לעשות.

לצערנו הציבור החרדי והדתי נמנע מלתת את תשובת התורה למצב הביטחוני. אנחנו מתייחסים לזה בתור פוליטיקה ולא נותנים את התשובה התורנית שהיא התשובה היחידה שמעניינת אותנו בתור ציבור מאמין. לא רק שהתורה ציוותה עלינו את הפתרון היא גם הזהירה אותנו מה יקרה אם לא ניישם אותו. וכרגיל ה' אמת ותורתו אמת אזהרת התורה מתקיימת לנגד ענינו.

ותמיד כדאי לשוב וללמוד את הפתרון אולי בסוף נרצה להבין ולקיים. וכך מלמדת אותנו התורה: "וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ – וִישַׁבְתֶּם בָּהּ" (במדבר לג:נב) "והורשתם אותה מיושביה ואז – וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה" (רש"י), ואור החיים הקדוש מסכם במילים שאנחנו קוראים יום יום מעל גבי העיתונים: "לא בלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו, 'וצררו אתכם' על חלק שאתם יושבים בו לומר: קומו צאו ממנו".

התורה מזהירה מהתוצאות באם לא נגרש את יושבי הארץ (שם:נה): "וְאִם לֹא תוֹרִישׁוּ אֶת יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְהָיָה אֲשֶׁר תּוֹתִירוּ מֵהֶם לְשִׂכִּים בְּעֵינֵיכֶם וְלִצְנִינִם בְּצִדֵּיכֶם וְצָרֲרוּ אֶתְכֶם עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ". וביאר אור החים הקדוש: "כאן מדבר הכתוב חוץ מז' עממין הנמצאין שם. ולזה דקדק לומר 'את כל יושבי הארץ'."

F150201NS012

גוי הרוצה להישאר בארץ יכול להישאר בתנאי שהוא ממלא אחרי התנאים של "גר תושב". התנאי הראשון והבסיסי הוא קבלת שבע מצוות בני נח וכך פסק הרמב"ם (ע"ז י:ו): "… בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם, אסור לנו להניח גויים בינינו. ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו, אלא עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נח…" זהו התנאי הבסיסי לכל גוי הרוצה להישאר בארץ: קבלת מצוות בני נח. לכן ודאי שאין שום מקום בארצנו לשיטת הרמב"ם, לנוצרים וגויים נוספים העובדים עבודה זרה.

גם הערבים שלא מוגדרים כעובדי עבודה זרה לא קיבלו עליהם את שבע מצוות בני נח שציווה ה' את הגויים. כפי שפסק הרמב"ם (מלכים י:ט): "אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן. אלא, או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות או יעמוד בתורתו (ז' מצוות בלבד) ולא יוסיף ולא יגרע."

אבל כל זה מדובר בסתם גוי, אולם גוי שהוא חלק מאומה שנלחמה בישראל ורוצה להישאר בארץ חלים עליו תנאים נוספים והם: מיסים ועבדות. כך פסק הרמב"ם (מלכים ו:א-ה): "אין עושין מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראין לו לשלום – אחד מלחמת הרשות, ואחד מלחמת מצוה… אם השלימו, וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן – אין הורגין מהן נשמה; והרי הן למס… קיבלו עליהן המס, ולא קיבלו העבדות, או שקיבלו העבדות, ולא קיבלו המס – אין שומעין להם: עד שיקבלו שניהם. והעבדות שיקבלו – היא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם; ולא יתמנו על ישראל, לשום דבר בעולם… והמס שיקבלו – הוא שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם… ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם, אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות… ואם לא השלימו, או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות – עושין עימהם מלחמה, והורגין כל הזכרים הגדולים, ובוזזין כל ממונם וטפם; ואין הורגין אישה ולא קטן."

זוהי ההלכה הברורה לגבי האויבים, וודאי שאין להם זכות לבחור או להיבחר לכנסת ישראל או להמשיך ולהצהיר שארץ ישראל שייכת להם. הרחמנות עליהם היא רחמנות של טיפשים.

המשימה הקשה ביותר, הניסיון הכי קשה, הוא קיום ההלכה היהודית על הגוים היושבים בארץ. פצצת הזמן הטמונה בלב ארצנו, ובלי גירוש הגויים והורשת הארץ לא נזכה לישיבת הארץ. בלי פתרון לבעיית האויבים הגרים בארץ לא תהיה התנחלות רצינית, לא תהיה ישיבת נצח. הדוגל בהתנחלויות ומסרב לטפל בבעיה של ישמעאל – כשל יכשל! וכדברי הספורנו: "שאם לא תבערו אותם, אע"פ שאתם תכבשו את הארץ, לא תזכו להורישה לבניכם".

F140604IR11

וזו הסיבה שהקב"ה טבע בלשון הקודש את המילה "ארץ" בלשון נקבה, לא זכר, לרמוז לנו שכמו שאסור לאישה להיות בת זוג של שני גברים, כך ארץ ישראל שייכת לעם אחד, ורק אחד יכול לתבוע בעלות עליה.

נסכם בדברי מו"ר הרב מאיר כהנא בסיום הספר "אור הרעיון": ואם תשאל, וכי לא יתקוממו הגוים נגד זה? וכי לא יחר אפם, וכי אין זו "התגרות" בעמים? סביר להניח שאכן כך יהיה. אך האם בגלל זה נפחד ונירתע? וכי לא ידע הקב"ה כאשר ציווה עלינו את המצוות הללו, שאכן תהיה תגובת זעם מצד הגוים? וכי נמנע הוא, משום כך, לצוות אותן עלינו? וכי מדובר בעם ישראל היושב כולו עדיין בחרפת הגלות ובשפלותה, ששם רדף אותנו קול עלה נידף? הלא הקב"ה החזירנו לארצנו, כשלב ראשון של הגאולה, וכדי לקדש שם שמים ולהעניק לנו את האפשרות להמיר יגון בשמחה ע"י בטחון בו וע"י קידוש שמו ללא פחד הגוים. הירא מן הגוים בשר ודם, אינו בוטח בה', ומי שחושב שגאולה מהירה ונהדרת תוכל לצמוח בכרם הבאושים של פחד מהגוי וחילול השם, לא קרא ולא שנה ולא למד – ואל ילמד..

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. גופשטיין עדיין חופשי ?? מה עם החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ?

  דוד יונתן |
  הגב
 2. 1. האם בנצי גובשטיין – יהודי?
  2. מה הוא מציע לעשות עם חסידי אומות העולם?

  אדי שור |
  הגב