בלי סרטים: זייברט חנך את עמדת האינטרנט

הרקע ל"מידעיר" הינו בשל הצורך הרב בשירותים עירוניים וממשלתיים מחד גיסא והימנעות רובם המוחלט של תושבי העיר משימוש באינטרנט, מטעמים דתיים

"מידעיר-נגיש ומהיר", מיזם יחודי של עיריית בני ברק, להנגשת שירותים מוניציפאליים, ממשלתיים וכלליים לציבור, נחנך בטכס רב-משתתפים במבנה האגף העירוני לשירותים חברתיים ברחוב הרב כהנמן 107, בהשתתפות חנוך זייברט, ראש העיר; סגני רה"ע, נציגי המשרד הממשלתי לשוויון חברתי, אנשי מקצוע בתחום, צוות עירוני בכיר ואישי ציבור רבים.

הרקע ל"מידעיר" הינו בשל הצורך הרב בשירותים עירוניים וממשלתיים מחד גיסא והימנעות רובם המוחלט של תושבי העיר משימוש באינטרנט, מטעמים דתיים.
כפי שהובהר, המצב, כיום, בתקשורת של התושבים הוא, בעיקרו, השימוש באמצעות הטלפון, בפקס' ובהגעה אישית למשרדים, וכתוצאה מכך ישנם תהליכי שירות שמהראוי לשפרם ולשדרג.
בעקבות זאת, הנחה הרב חנוך זייברט, ראש העיר, במסגרת הקו מנחה לשיפור ולייעול של השירות לציבור, לפעול להנגשת השירותים לתושבים באופן שיהיו יעילים ומהירים והגדלת צריכת השירותים באמצעות פיתרונות כ"מידעיר".

בנוסף לכך, נקבעו יעדים במסגרת הפעלת "מידעיר" כאיחוד שירותים שונים שניתן יהיה להשיגם בעמדה אחת, שימוש בהליכים פשוטים וברורים, שירות בעמדות בלא תור ובזמנים גמישים, מיקום עמדות גם בפריפריה עירונית והפעלת המסגרת לכלל התושבים, תוכן מסונן ומותאם לחברה החרדית והפעלת המערכת רק בימי חול.

בין השירותים שניתנו לציבור במסגרת ה"מידעיר" הינם שירותים עירוניים כטפסים ונהלים, תשלומי ארנונה ומים, אגרות ודו"חות, שירותים ממשלתיים כרישום שם הנולד, שינוי כתובת ובקשה לתעודת זהות ביומטרית ושירותים כלליים כזימון תורים מגוונים וקביעת תור לקופות-חולים שונות.

בשלב ראשון, כבר נפתח ה"מידעיר", מוגן ומאובטח, באגף לשירותים חברתיים, ברחוב הרב כהנמן 107, בשעות העבודה במשרדים אלו, בקרוב יפתחו שני מוקדים נוספים: האחד-ב"מגדלי שקל" רח' ז'בוטינסקי 168 והשני- במתנ"ס ברחוב אברבנאל 60 בגבול השכונות פרדס כ"ץ וקריית הרצוג, כשבשלבים מאוחרים יותר הפרוייקט יגיע עד ל-100 עמדות באזורים שונים של העיר חנוך זייברט, ראש העיר הדגיש בדברי הברכה בטכס פתיחת ה"מידעיר" לציבור, כי זהו חלק מהמגמה לשפר ולייעל את השירותים השונים לציבור, וזאת גם בהמשך לחנוכתם לפני כשבועיים של משרדי האגף העירוני לשירותים חברתיים במבנה זה, המיועדים להפעלת שירות נרחב יותר ויעיל יותר לציבור הפונים.

דברי ברכה לטכס השמיעו גם הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע וראש האגף לשירותים חברתיים; רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה וגב' שי לי שפיגלמן, ראש מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד הממשלתי לשוויון חברתי, המסייע רבות לקידום הפרוייקט. בטכס נכחו גם הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע והרב ישראל הפטקה, חבר מועצת העירייה. המברכים עמדו בדבריהם על חשיבות המערכת החדשה לכלל הציבור והביעו תודתם למנהלים בכירים בעירייה שנתנו ידם לביצוע המקצועי של הפרוייקט ובהם הרב אברהם אלטר, מנהל אגף מיכון ומחשוב; גב' רחל שרמר, מנהלת אגף התקציבים; עו"ס ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים וגב' אביב אגמי, מנהלת יחידת החדשנות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.