"במסגרת המתווה החדש יועסקו רק משגיחי ומשגיחות כשרות מוסמכים"

מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן בוועדה לביקורת המדינה בדיון שעסק בעניין הכשרות: "מעל 80 % מהמשגיחים המועסקים היום מוסמכים על ידי הרבנות הראשית. במסגרת המתווה החדש יועסקו רק משגיחי ומשגיחות כשרות מוסמכים."

מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן בוועדה לביקורת המדינה בדיון שעסק בעניין הכשרות: "מעל 80 % מהמשגיחים המועסקים היום מוסמכים על ידי הרבנות הראשית. במסגרת המתווה החדש יועסקו רק משגיחי ומשגיחות כשרות מוסמכים."

בפתח דבריו התייחס המנכ"ל לפרשית יקבי ברקן "בעניין פרשת יקבי ברקן – הרבנות מוחה על ההכללות שנעשו שם והאמירות היו לא ראויות וטוב היה שלא ייאמרו ולא יישמעו."

לעניין נושא העסקת המשגיחים וניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בית העסק אמר המנכ"ל "הרבנות הראשית החליטה כי העסקת המשגיחים באמצעות המועצות הדתיות זה הפתרון הראוי והטוב, אך בגלל עמדת המדינה ומשרד האוצר שלא להרחיב את המגזר הציבורי לא ניתן היה ללכת בדרך הזו.   בדבריו אמר המנכ"ל "יש לזכור שאי אפשר לבוא בטענות בכל סוגיה כלפי הרבנות הראשית, מאחר והיא חלק ממבנה הממשלה והיא תלויה בגופי ממשלה  נוספים לדוגמה משרד המשפטים ומשרד האוצר."

המלצות וועדת ההיגוי פותרת את כל הליקויים שעלו בביקורת שנערכה על ידי מבקר המדינה ואף יותר מכך

"הוועדה בחנה מספר אופציות חילופיות ולבסוף הגענו להבנה מול האוצר שהפתרון הטוב ביותר הוא להעסיק את המשגיחים באמצעות חברות לשירותי כשרות שייבחרו במכרז ארצי ויחוייבו לעמוד בתנאים מחמירים במטרה לשמור בין היתר על זכויות העובדים. ברגע שנסדיר את אופן העסקת המשגיחים ליקויים רבים שהוצגו בדו"ח המבקר המדינה יתוקנו מאליהם.

העקרונות של המתווה שאושר על ידי הרבנות מתייחס גם לשכר המשגיחים שיקבע בתנאי המכרז. בהתאם,  אנו פועלים לשפר את שכרם של המשגיחים ותנאי זה יותנה במכרז, החברות יהיו תחת רגולציה של הרבנות. במקביל הרבנות הגיעה להישג משמעותי על פיו מערך הפקוח על הכשרות במועצות הדתיות יתוגבר לפי מפתח תקינה של מפקח אחד על כ- 40 עסקים, כמו כן ההמלצות מתייחסות אף לעניין היקף שעות השגחה אחידים לכל סוגי עסק, אחידות בתשלום, שיוסדרו באמצעות המתווה החדש.

לעניין הסמכת המשגיחים אמר מנכ"ל הרבנות הראשית "למעלה מ 80 % מהמשגיחים הינם מוסמכים על ידי הרבנות לרבות משגיחות כשרות, רק לאחרונה חתמתי על מספר תעודות הסמכה למשגיחות כשרות. במסגרת החברת כח האדם יועסקו רק משגיחי ומשגיחות

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.