במעמד בשערי חסד: הגר"צ פרידמן הוכתר למרא דאתרא

במעמד מרשים במעונו של הגאון רבי שמואל אויערבאך רבי צבי פרידמן הוכתר כרבה של רמת בית שמש ג'

במעמד נרגש שהתקיים אמש במעונו של הגאון רבי שמואל אויערבאך, הוכתר הגאון רבי צבי פרידמן  כמרא דאתרא וכרב הקהילות החרדיות ברמת בית שמש ג'.

 

העיר בית שמש נחשבת בשנים האחרונות כאחד הריכוזים החרדיים המתפתחים בצורה מרשימה, לאחר שרבבות מבני הציבור החרדי על כל חוגיו ועדותיו קבעו בה את מקום מושבם. רמת בית שמש ג' ההולכת ונבנית, עומדת להיות מעוז תורתי נוסף בבית שמש החרדית,  נדבך מרכזי שיסייע להרחבת גבולות הקדושה בעיר.

 

התפתחות המקום החלה לפני כחמש שנים, כאשר משרד השיכון הוציא מכרזי בניה להקמת השכונה החדשה רמת בית שמש ג' לקראת שיווק קרקעות לבניית אלפי דירות חדשות. במרבית המכרזים זכו עמותות חרדיות ובראשן  ועדת הדיור של הרב מנחם כרמל שזכתה במכרזים לבניית כאלף דירות. בניית הדירות נמשכת במלוא המרץ ובמקום הוחל בהיערכות לקראת איכלוס השכונה באלפי משפחות חרדיות.

 

כבר באותה תקופה הועלה בפני גדולי ישראל זצוק"ל ויבדל"א הצורך החיוני במינויו של מרא דאתרא אשר ראוי להנהיג מקום תורה חשוב בו יתגורר ציבור גדול של אברכים ויראי ד'. ע"פ הוראת מרנן ורבנן, ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, הוחלט כי הגאון רבי צבי פרידמן שליט"א, מחשובי גדולי התורה וההוראה שבדור, עתיד לכהן פאר כמרא דאתרא של רמת בית שמש ג' ולהנהיג את הקהילה התורתית המתפתחת, כדי להגדיל תורה ולהאדירה ולהעצים את הצביון התורתי המרומם של השכונה החדשה.

 

 

במעמד נשא דברים הגר"ש אוירבך שהביא ע"פ ביאורו של רבינו עקיבא אייגר זי"ע שפירש התחינה "והאר עינינו", כי הכוונה לעיני העדה אשר כלל ישראל נושא תפילה כי יזכו להאיר את הדור בתורתם.  "כאשר מכתירים מרא דאתרא כזה שידוע בגדלותו ובתבונתו החודרת הרי זה בבחינת 'עיני העדה' אשר יורו לבני המקום את המעשה אשר יעשון, והריני מעיד נאמנה כי מרן הגרי"ש זצוקלל"ה הורה בשעתו כי עז רצונו שהגאון  רבי צבי פרידמן שליט"א יתמנה כרב המקום . סמוכים ובטוחים אנו שבס"ד יזכה להעמיד הדת על תילה, יפאר וירומם את העיר כולה והשפעתו הברוכה תהא ניכרת בכל מקום".

 

לאחר מכן נשא הגאון רבי צבי פרידמן דברים קצרים במהלכם ציין את הזכות הגדולה שביסוד מקום תורה חדש על אדני התורה והיראה כשכל אחד מהתושבים מביא עמו מטען רוחני עשיר ממקומו הקודם. בדבריו הזכיר כי בשעתו לא חפץ לקבל את המינוי אך מרן הגרי"ש זצוק"ל גזר עליו והפציר בו עד למאוד, ואף אמר לו כי יוכל להמשיך ולהרביץ תורה גם בבני ברק וגם בבית שמש וכלשונו "שאפשר לקיים שניהם", ועל כן חזקה עליו הוראת גדולי ישראל והוא רואה בכך "מצוה לשמוע דברי חכמים". בדבריו הוסיף כי הוא מצפה ומייחל לסייעתא דשמיא שתלווה את המקום החדש בפתיחתם של מוסדות תורה ויראה בדרך המסורה לנו מרבותינו גדולי הדורות.

 

הכתרה שמואל 2 הכתרה שמואל

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.