בני ברק :התרחבות ניכרת ביותר במסגרת תכנית 360

על התקנת מצלמות במוסדות חינוך ולחצני מצוקה ואינטרקום בגנים עירוניים

התרחבות ניכרת ביותר במתן מענים להורים ולילדים, בגילאים שונים, במגוון תחומים, במוסדות חינוך שונים בבני ברק, נרשמה בשנה האחרונה, במסגרת תכנית 360 המשותפת לעירייה ולמשרדים הממשלתיים חינוך, רווחה, בריאות, קליטה וביטחון פנים- כך מסר הרב שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך של העירייה ומנהל התכנית בישיבת ועדת החינוך.

בסקירה הנרחבת על היקפי הפעילות נמסר, כי דגש מיוחד הושם בשנה האחרונה על הרחבת מסגרות מרכזים לילדים ו-או הורים, דלת פתוחה להורים לילדים בגיל הרך הנמצאים בקשיים התפתחותיים, מרכזי למידה שכונתיים בגמרא ובתחומים אחרים, חיזוק הקשרים בין הורים לילדיהם, העשרת שפה ומוקד הכוונה ייעודי, זאת בנוסף לעשרות רבות של מסגרות המוכיחות כל העת את חיוניותן ואת הצורך בהרחבתן, בסיוע מירבי של העירייה.
בישיבת הועדה גם דו"ח על מערך השירותים לילדים ולנוער, הפועל בעיריית בני ברק במסגרת התכנית הלאומית 360, שקיבל באחרונה תנופה ושורה של שיפורים ושדרוג כוללני עם שימת דגש חדש על תפקידו של אחראי מענה לילדים ולהוריהם, לאחר סדרה של מפגשים והשתלמויות במסגרות מקצועיות מעולות מהשורה הראשונה. כמו"כ מתקיימים מפגשים ייחודים בהם ניתנת הזדמנות ללמידת עמיתים וכן קיום סדנאות ודיונים בסוגיות שונות, וכך, ניתן לשפר באופן משמעותי את השירות הניתן לילדים והוריהם.

כחלק מההערכות הביטחונית ,לאורך כל ימות השנה, ובוודאי בתקופות אלו, מסרו בישיבת הועדה נתונים מר חיים נוגלבלט, מנהל האגף העירוני לשירותי חירום ויו"ר הארגון הארצי של קציני ביטחון בעיריות ובמועצות המקומיות ומר יוצחק יונה מנהל מח' הביטחון וקבט"י מוסדות חינוך באגף, ובין היתר על הסדרת בודקים ביטחוניים במכלול מוסדות החינוך במימון העירייה והמשטרה ועל התקנת מצלמות במוסדות חינוך ולחצני מצוקה ואינטרקום בגנים עירוניים.

בד בבד, הסבירו נציגי האגף, כי במהלך ימות השנה, לא די בגיוס מאבטחים וקב"טים חדשים אלא יש צורך גם בריענון ובעדכון קבוע של הנהלים בקרב רכזי הביטחון, ובנוסף בוצעו בחודשים האחרונים ריענונים בין מע"רים-מגישי עזרה ראשונה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.