בנק הפועלים יחויב לחשוף את הפרוטוקולים בנושא פישמן

"חשיבות חשיפת המידע בכדי לבחון האם יש מקום להגשת תביעה נגזרת בשם הבנק נגמד מי מהמשיבים ואולי אף גורמים נוספים".

משה אהרוני באמצעות עו"ד תומר ברם מנסה לבדוק היתכנות של תביעה כנגד בנק הפולים בטיעון להתנהלות כושלת : "בכל הקשור להתנהלותם במתן האשראי וההלוואות שניתנו לפישמן או חברות הקשורות אליו".פישמן עצמו נשאר בעל חוב לבנק בסכום של 1.8 מיליארד שקל.

בית המשפט המחוזי בת"א בראשות השופט מגן אלטוביה חייב לאור הבקשה לחייב את בנק הפועלים לחשוף לעיני כל את המסמכים ואת כל הפרטים שקשורים להלוואות שניתנו לאליעזר פישמן .

השופט בקביעתו פסק כי אכן יש לחשוף את כל הפרוטוקולים של הדיקטוריון וועדת האשראי שקשורים לפישמן וחובותיו ובכך למעשה נענה לכל בקשותיו של עו"ד ברם .
מהמסמכים והפרוטוקולים יהיה ניתן ללמוד רבות גם ציבורית כיצד מתנהל הבנק מאחורי הקלעים כאשר מדובר בנתינת הלוואות בסדר גודל כזה לטייקון בעוד שבטוחות לכאורה לא ניתנו .

בהחלטת השופט אלטוביה נכתב כי :"במסגרת הדיונים בתיק פשיטת הרגל טען הבנק כי להערכתו, לאחר מימוש הבטוחות חובו של פישמן לבנק יעמוד על מיליארד שקל. מכאן שמדובר בנזק גדול מאוד שייגרם לקופת הבנק, לציבור בעלי המניות ולציבור בכלל,במצב דברים זה, מחייב האינטרס הציבורי כמו גם אינטרס הבנק, חוסנו ואמון לקוחותיו בו לשנים לבוא, את חשיפת המידע כדי לבחון האם יש מקום להגשת תביעה נגזרת בשם הבנק נגמד מי מהמשיבים ואולי אף גורמים נוספים".

המסמכים שיחשפו יהיו החל משנת 2006 ובשלב זה הם יהיו חשופים רק למבקש ולעורך דינו ,עם התייבות מצידם לשמירה על סודיות.

בנק הפועלים מסר : "החלטת בית המשפט הגיעה אלינו בסוף השבוע, אחרי שנלמד את ההחלטה הבנק יגבש את עמדתו בנושא".