בנק ישראל:"הצעדים עליהם הכריז שר האוצר הם צעדים ראויים"

בנק ישראל מתייחס לתכנית הכלכלית החדשה של כחלון ובירך עליה, "הצעדים עליהם הכריז שר האוצר הם צעדים ראויים, ומרביתם משתלבים היטב באסטרטגיה הממשלתית לעידוד התעסוקה, צמצום העוני בקרב עובדים, וסיוע למשפחות צעירות עובדות, ותואמים את המלצות המדיניות של בנק ישראל". נמסר מבנק ישראל.

"היות ומדובר בצעדים הנותנים מענה לבעיות מבניות, והם אינם באים לשרת צורך זמני של הרחבת הפעילות הכלכלית שממילא נמצאת בגאות, חשוב שהצעדים יהיו פרמננטיים ולא יופסקו לאחר שנה וחצי". ממליצים בבנק ישראל.

בהודעת בנק ישראל נאמר כי בשלב זה קיים קושי להעריך את העלות המדוייקת של הצעדים שהוכרזו, היות וחלקם עדיין אינם מאופיינים בצורה מדוייקת, והם שונים זה מזה במועד כניסתם לתוקף, בתקופת תחולתם ובתהליך הנדרש לאישורם. לגבי קצבאות הנכים נכתב, :יש לזכור שטרם התקבלה החלטה סופית לגבי התוספת לקצבאות הנכים, אך היא צפויה להיות משמעותית:

הערכות העלות שפרסם משרד האוצר עולות בקנה אחד עם הערכות בנק ישראל.  התכנית מנצלת  חלק ניכר מהרזרבה לצרכים מיוחדים שנשמרה לתקציב 2018 במסגרת התקציב הדו שנתי. בהנחה שכל הצעדים יהיו פרמננטיים (כפי שכאמור רצוי שיהיו), יהיה צורך להגדיר מקורות מימון נוספים לתכנית, שיבטיחו את היכולת לעמידה ביעדים הפיסקליים בשנים 2019-2020.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.