בנק ישראל מטיל הגבלות חדשות על שוק המשכנתאות

ודו זקן דורש מהבנקים להקצות עוד 2.7 מיליארד שקל ולהגדיל את ההפרשות מול כל משכנתא שילוו לרוכשי הדירות ■ הבנקים יצטרכו לעמוד ביעד החדש עד 2017 – מניות הבנקים יורדות בבורסה

בנק ישראל מטיל היום (א') הגבלות חדשות על שוק המשכנתאות בעקבות המשך עליית מחירי הדירות והיקפי המשכנתאות.
המפקח על הבנקים דודו זקן פרסם היום טיוטת הוראה לבנקים להגדיל את כריות ההון שלהם אל מול המשכנתאות שהם מחלקים לציבור רוכשי הדירות. באופן תיאורטי, ההגבלה אמורה ליצור מצב בו הבנקים "יגלגלו" את העלויות לנוטלי המשכנתאות, כלומר ייקרו את ריביות המשכנתאות.
ההוראה קובעת שמעבר ליעדים שקבע המפקח ליחס הון עצמי רובד 1 עבור התאגידים הבנקאיים (9% עד שנת 2015, ו-10% עד 2017 לשני הבנקים הגדולים), יהיה על התאגידים הבנקאיים להגדיל את יעד הון עצמי רובד 1 בשיעור המבטא 1% מיתרת תיק האשראי לדיור. מועד התחולה לעמידה ביעד ההון שנקבע בטיוטת ההוראה הוא 1 בינואר 2017, כאשר היישום יהיה הדרגתי.
"טיוטת ההוראה פורסמה לנוכח הגידול המתמשך באשראי לדיור ובחלקו בסך תיק האשראי הבנקאי (איור 1 ואיור 2)", מסר בנק ישראל. "מטרת ההוראה היא להגדיל את כריות ההון שהמערכת הבנקאית מקצה כנגד תיק האשראי לדיור, בשל עלייה בסיכונים הגלומים בתיק זה, ובכך להביא לחיזוק יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים בלתי צפויים ולחיזוק היציבות הפיננסית בכללותה".

בנק ישראל מסביר כי הסיבה להגבלות החדשות הינה חשש מעלייה ברמת הסיכון של תיק המשכנתאות בבנקים: "בבחינת הסיכון הגלום בתיק האשראי לדיור עולה חשש כי המשך התרחבותו של האשראי לדיור מגדיל את הסיכונים בתיק זה, בעיקר נוכח המתאם בין הסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור לבין תיק האשראי לענף הבינוי והנדל"ן והמתאם בין תיק האשראי לדיור לתיק האשראי הצרכני שניתן למשקי הבית. בהקשר זה נציין כי קצב גידולו השנתי הממוצע של האשראי הצרכני (אשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור) עמד בשנים האחרונות על כ-7% (איור 3 ואיור 4)".
ההוראה החדשה תחייב את הבנקים להקצות עוד 2.7 מיליארד שקל אל מול תיק המשכנתאות שלהם. בעקבות כך יורדות היום מניות הבנקים בבורסה וגוררות מטה את השוק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.