בעוד חודשיים תיכנס לתוקף הרפורמה הכוללת בתחום חדלות הפירעון

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פורסם במרץ 2018 לאחר שוועדת החוקה שהכינה את הצעת החוק הקדישה לה 33 ישיבות במשך קרוב לשנתיים. עקב הקדמת הבחירות לכנסות ה- 21 וה- 22, לא הושלמה ההיערכות למינוי הנאמנים לפי ההסדר הקבוע בחוק החדש. לפיכך, הממשלה מציעה לקבוע הסדר ביניים למינוי נאמנים, בהוראת שעה עד ליום 1 ביולי 2020, שתאפשר להשלים את ההיערכות הנדרשת למינוי נאמנים לפי החוק החדש. עיקרו של ההסדר הוא שמירת הדין הישן לעניין תנאי הכשירות של הנאמנים והליך המינוי שלהם. בנוסף, לאור זאת שלא הוקמה ועדת חוקה בכנסת ה-21, מוצע לקבוע כי באופן זמני, ועדה מיוחדת שתיקבע, תוכל להתקין תקנות אגרות חדשות שיסדירו את גביית האגרות לפי החוק החדש.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.