בעיר ב"ב קייטנות חינם לקראת חג הפסח

הקייטנות תופעלנה בחופשה ע"י מורות, גננות, סייעות ומדריכות

מספר שיא נרשמו לקייטנות העירוניות המופעלות חינם בגני-הילדים ובבתי-הספר בבני ברק לקראת חג הפסח-3000 ילדים בגנים העירוניים וכ-500 בבתיה"ס של החינוך העצמאי. גם העמותות הפרטיות בגנים נכללות בתכנית בלא תשלום של ההורים, בסיוע של משרד החינוך.
הקייטנות בחופשה שלקראת חג הפסח תופעלנה ע"י אגף החינוך של העירייה, בעידודו ובסיועו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, וזאת לעומת עיריות רבות שלא הצליחו לארגן את נושא הקייטנות, בשל חוסר צוותי הוראה וחינוך להפעילן. עיריית בני ברק עשתה הכל לארגנן, והיא זכתה לרישום כה גדול, כשהמטרה הינה לאפשר להורים לצאת למקומות בהם הם עסוקים בכל ימות השנה-כוללי אברכים, או עבודות אלו או אחרות.
מח' גני-הילדים באגף החינוך של העירייה, ארגנה לקראת החג בגנים העירוניים את הקייטנות היחודיות, ובכך תאפשר להורים להתארגן ביתר קלות בעבודות שלפני החג, ובד בבד, לאפשר למצוא מסגרת מתאימה לילדות. הקייטנות תפעלנה החל מיום חמישי, ו' בניסן ועד ליום רביעי, י"ב בניסן. הקייטנות תכלולנה אטרקציות, תכניות העשרה, הרפתקאות, יצירות ועבודות, הפעלות ומשחקים.
הקייטנות תופעלנה בחופשה ע"י מורות, גננות, סייעות ומדריכות, ובנוסף להן נרשמו להפעלתן תלמידות רבות ממגמת גננות בסמינרים, וכדי למצוא את המתאימות ביותר התקיימו ראיונות קפדניים. הקייטנות בגנים יפעלו בהנהלת הרב יוסף סטל, מנהל מח' גני-הילדים, ואילו בבתיה"ס של החינוך העצמאי באחריותה של גב' עטרה ברוומן, והצוותים שנבחרו הינם באיכות מקצועית גבוהה ואיכותית ובפיקוחה של המפקחת גב' מרגלית כהן, שגם חיברה חוברת עבודה לילדי הקייטנות.
כחלק מההתארגנות והרישום לקייטנות הסדיר אגף החינוך העירוני, בהנהלת הרב יהונתן ספרא, רישום טלפוני ממוחשב, שפעל במשך 24 שעות ביממה, וזאת בניגוד לעבר, שאחד ההורים נאלץ להגיע, אישית, לגני-הילדים, כדי לרשום את הילדים לקייטנות, וזאת כחלק ממדיניותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר להנגיש את השירותים לציבור התושבים, וכך גם הרישום בשנה זו לגני-הילדים לשנת הלימודים הקרובה התבצע בטלפון ממוחשב, ולא בצורך להגיע אישית לגן לביצוע הרישום.
גישה זו של מציאת פיתרון לילדים ולהוריהם, גם יחד, מופעלת ע"י מחלקת גני–הילדים גם בתקופות אחרות בהן סגורים הגנים, ולא מקובל, בדרך כלל, להפעיל בהן קייטנות, כמו בימי החופשה שלפני חג הפסח, או בחופשה בין יום – הכיפורים לחג הסוכות. ניסיון העבר, הוכיח שבשל הפיתרון היעיל שבהפעלת הקייטנות נרשמים אליהן ילדים רבים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.