בעיר בני ברק חוגגים 200,000 תושבים

שיעור התושבים בעיר עולה בס"ד בהתמדה ובאורח רצוף, חרף המצוקה הקרקעית שבה

מספר תושבי בני-ברק עלה על 200,000 תושבים, בהתאם לנתוני הלשכה למרשם אוכלוסין במשרד הפנים והוא עומד על 200,162 כן ירבו, לעומת 197,913 במחצית שנת ה'תשע"ז, 193,000 בשנת ה'תשע"ו, 190,000 בשנת ה'תשע"ה, 186,916 בשנת ה'תשע"ד, 187,700 בשנת ה'תשע"ג.

בנוסף לכך, אושרו 10,000 יחידות דיור שתתווספנה בשנים הקרובות לעיר בני ברק, וזאת במסגרת אישור הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בתל אביב למתן תוקף של תכנית מתאר כוללנית בב/ 2035, שאישרה הועדה המקומית לתכנון ולבניה של העירייה.

במסגרת התכנית, שגובשה מקצועית במשרדו של אדריכל צדוק אליקים, מגדולי משרדי האדריכלות בארץ, והיא כוללת 10,000 דירות, וכ-200 דונם שטחים פתוחים. שטחה של העיר עומד, כיום, על 7,300 דונם ומספר תושביה למעלה מ 200,000 , כשבמסגרת התכנית הכוללנית יגדל מספר התושבים ל-230,000. 8,000 יחידות הדיור, מתוך ה-10,000 שתיבנינה, תוקמנה במרקם הבנוי הקיים במתכונת של התחדשות עירונית וכ-2,000 יחידות דיור תוקמנה בשכונה חדשה בסמיכות לפארק הירקון, בצפון העיר.

לרשות העיר מערכת תחבורה ציבורית גדולה ועניפה, כאשר מיקומה של בני ברק בחלק המזרחי של מטרופולין תל אביב, בין כביש 4 במזרח ודרך ב"ג במערב, מאפשר לעיר להתבסס על מערכת תחבורתית הכוללת קווי אוטובוסים רבים ומגוונים, תחנת רכבת, "הרכבת הקלה" ההולכת ומוקמת ותכנון של קווי מטרו נוספים.
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה של מחוז תל אביב רואה בשיתוף הפעולה עם עיריית בני ברק קידום לתכנית כוללנית זו ,כשלדברי אדריכלית נעמי אנג'ל, מתכננת המחוז "התכנית תאפשר להוציא לפועל תכניות מפורטות באזורים בהם נדרשת התחדשות עירונית, והיא מאזנת בין הצביון העירוני הכולל מבני מגורים נמוכים יחסית עם הצורך בציפוף המרקם, תוך שמירה על איכות הרחובות העירוניים והשטחים הפתוחים".
התכנית החדשנית מהווה, לדברי הועדה המחוזית, המברכת על התכנית שהגישה הועדה המקומית של העירייה לאישור למתן תוקף, מודל יחודי של עירוב שימושים של מבני חינוך ומוסדות חינוך וציבור שבמסגרתו ניתן יהיה למקם גני ילדים ומבני ציבור נוספים בקומות הקרקע של מבני המגורים, ובדרך זו להעצים את זכויות הבניה ולשמור על השטחים הפתוחים, באמצעות הרחבת מדרכות, מעברים ציבוריים פתוחים וגינות, וזאת בהתאם למספר יחידות הדיור שהתכנית המפורטת תוסיף.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.