גדולי ישראל במכתב נגד 'הפלג': "אנשים טועים, מחללי שם שמים"

גדולי ישראל יוצאים הבוקר (שלישי) בקריאה לבני הישיבות להתחזק בלימוד ולא להיגרר אחר ההפגנות

בעקבות גל ההפגנות של הפלג הירושלמי, גדולי ישראל יוצאים בקריאה לבני הישיבות שלא להיגרר אחרי "מעשים שאינם מדרך התורה".

בנוסף, קראו לבני הישיבות להתחזק בלימוד התורה, ולא להיגרר אחר ההפגנות. המכתב, עליו חתומים חברי מועצת גדולי התורה וראשי ישיבות – התפרסם הבוקר בביטאון דגל התורה 'יתד נאמן'.

וזה לשון המכתב: "הננו בזאת בפנייה נרגשת לרבבות עמלי התורה ובניה השוקדים על תלמודם בהיכלי הישיבות הקדושות ובכוללי האברכים, לחזור על הדברים הפשוטים בדרך התורה שמסורה בידינו, כי מחובת כל בני התורה יראי השם וחושבי שמו לחזק את יקרת ערך התורה הקדושה ולהוסיף חיזוק בשקידת הלימוד בהיכלי התורה מתוך יראת שמיים טהורה העומדת לעד וכן לשמור בכל משמר שלא להיגרר בשום דרך שהיא אחר מעשים שאינם מדרך התורה, ש"עוזבים מקור מים חיים" וגורמים לחילול שם שמיים בפרהסיה בהשפלת כבוד לומדי התורה וחכמיה.

"הגדילו באחרונה עשות בהפרעה להרבצת התורה וביזוי גדולי מוסריה ומנחיליה. עלינו לרחם ולהתפלל על אותם טועים שישובו בתשובה. ותקוותנו כי מתוך תוספת חיזוק על ידינו בלימוד התורה וספרי מוסר יתערה על כולם רוח טהרה ויקויים בנו הייעוד, ומלאה הארץ דעה את השם".

כזכור, בשישי האחרון יצא מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במכתב חריף, שבו תקף את במרומז את מנהיג הפלג הגר"ש אויערבאך. מרן הגר"ח הגדיר את אנשי הפלג "כצאן ללא רועה".

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. מרדכי הצדיק היה היחיד שלחם נגד המן הרשע אפי שכל הגדולים אז אמרו שהוא קיצוני ורק מקלקל את היחסים עם אחשורוש והוא מביא כליה על עם ישראל ובסוף אנו יודעים שהוא הציל כל כלל ישראל. זה שיטת הטרוריסטים והסיקריקים להלחיץ את כולם להביע וגם לחתום על מה שהם רוצים ואם לא יחתמו אחת דינו להמית. ב"ה יש לנו גדולי תורה, רבנים, וראשי ישיבות, בית דין, דיינים ומוצ"ים שלא רק שמאפשרים להפגין אלא מורים לצאת ולהפגין .ודבר שבא מתוך הוראת רבנים וגדולי תורה שיהיה מה שיהיה זה קידוש ד' ולא חילול ד', דעת החילונים הם בין כך לא לפי דעת התורה, ולא מעניין את אף אחד איך שמסתכלים על החרדים, הם לא מבינים את החרדים אף פעם אנו כל הזמן פרזיטים סחטנים משתמטים מהצבא על ידי לימוד התורה ואוכלי חינם וגזעניים נגד הנשים ונגד חוגים אחרים בבתי הספר והישיבות וכפייה חרדית על שבת וגיור והכותל וכו' וכו' אבל אנחנו בשלנו, זה ההוראות של הרבנים ותו לא - אפי' שלכאורה זה נראה חילול ד' אבל זה לא מעניין את אף אחד. ובזכות הרבנים האלו העוברים ביזיונות ולחצים ורדיפות ולא מפחדים להגיד מה שהתורה אומרת ניגאל מהגלות המר הזה. גפני לא הבעלים של החרדיות. מי שחרדי לדבר השם ושומר קלה כבחמורה הוא חרדי, ולא מי שהולך אחרי מה שגפני אומר שצריך ללכת אחריו. יש לנו שולחן ערוך ופוסקי הדורות ואחריהם אנו הולכים. גם בזמן הגמרא היו בית שמאי ובית הלל, תלמידי ר"ע ותלמידי ר יוחנן בן זכאי, היו אביי ורבא, ולא שמענו שמי שהולך אחרי רב אחר שהוא מוחרם, ואין לו רועה וכו' ברוך החרדי אשר יבטח רק בד'. גפני מדבר כזימרי ומבקש שכר כפנחס? אבל לא צריך להיתרגש...

  מרדכי הצדיק היה היחיד שלחם נגד המן הרשע אפי שכל הגדולים אז אמרו שהוא קיצוני ורק מקלקל את היחסים עם אחשורוש והוא מביא כליה על עם ישראל ובסוף אנו יודעים שהוא הציל כל כלל ישראל. זה שיטת הטרוריסטים והסיקריקים להלחיץ את כולם להביע וגם לחתום על מה שהם רוצים ואם לא יחתמו אחת דינו להמית.

  ב"ה יש לנו גדולי תורה, רבנים, וראשי ישיבות, בית דין, דיינים ומוצ"ים שלא רק שמאפשרים להפגין אלא מורים לצאת ולהפגין .ודבר שבא מתוך הוראת רבנים וגדולי תורה שיהיה מה שיהיה זה קידוש ד' ולא חילול ד', דעת החילונים הם בין כך לא לפי דעת התורה, ולא מעניין את אף אחד איך שמסתכלים על החרדים, הם לא מבינים את החרדים אף פעם אנו כל הזמן פרזיטים סחטנים משתמטים מהצבא על ידי לימוד התורה ואוכלי חינם וגזעניים נגד הנשים ונגד חוגים אחרים בבתי הספר והישיבות וכפייה חרדית על שבת וגיור והכותל וכו' וכו'

  אבל אנחנו בשלנו, זה ההוראות של הרבנים ותו לא – אפי' שלכאורה זה נראה חילול ד' אבל זה לא מעניין את אף אחד. ובזכות הרבנים האלו העוברים ביזיונות ולחצים ורדיפות ולא מפחדים להגיד מה שהתורה אומרת ניגאל מהגלות המר הזה.

  גפני לא הבעלים של החרדיות. מי שחרדי לדבר השם ושומר קלה כבחמורה הוא חרדי, ולא מי שהולך אחרי מה שגפני אומר שצריך ללכת אחריו.

  יש לנו שולחן ערוך ופוסקי הדורות ואחריהם אנו הולכים. גם בזמן הגמרא היו בית שמאי ובית הלל, תלמידי ר"ע ותלמידי ר יוחנן בן זכאי, היו אביי ורבא, ולא שמענו שמי שהולך אחרי רב אחר שהוא מוחרם, ואין לו רועה וכו' ברוך החרדי אשר יבטח רק בד'. גפני מדבר כזימרי ומבקש שכר כפנחס? אבל לא צריך להיתרגש…

  אצל גפני העיקר של היהדות אצלו רק בכסף, וכל מה שיכול להפריע לו לכסף זה לא חרדי, אבל: אין לו שבת וכו' אין שום דבר אחר שבקדושה שמפריע לו, רק הפגנות של צאן בלי רועה, הרב אוירבך הוא לא רועה? רק הרב שטיימן והרב קניבסקי הם רועים? לא צריך להיתרגש ממנו כי הוא אפיקורס גמור. בגלל שנאת חינם חרב הבית. דדיייי גפני עד מתי ניהיה בגלות בגללך?

  אצל גפני העיקר של היהדות אצלו רק בכסף |
  הגב
 2. המכתב על כביכול ביזוי רוזן מחזק אותי אישית בכל ההתבדלות הזאת מאנשי הטרור מבני ברק, אנשי האינטרסים שרוממות דרכיה דרכי נועם בגרונם, וחרב פיפיות בידם, להכות, ולהשתיק, ולרדוף את כל גדול וצדיק אמיתי שלא חושב כמוהם. וכשנערי דגל פצעו ראשי ישיבות אז לא ראינו מכתבים וחתימות. למה? למה? למה? גם כשראש ישיבת פנוביז' הגרא"ד שליט"א שכב בבית החולים אחרי פציעה וניתוח ביד [למרות שאיש כולל תלמידי אור ישראל לא חולק על כך שהרב רוזן לא מתקרב אליו בהתמדה בגאונות בשקיעות ובגדלות]. גם כשזרקו אבנים על הגר"ד מינצר שליט"א איש לא הגיב. וכשהשליכו אבנים ושברו את חלון ביתו של ר"י מאור התלמוד הגרד"א זלזניק שליט"א כולם שתקו. כשאחד מבכירי דגל דחף את מרן שר התורה הגר"ש שליט"א אפילו אז שתקו, וכך עם עשרות מקרי רדיפה של רציחה של רמי"ם, רבני שכונות, ומרביצי תורה בכל חלקי הארץ, למרות שברוב המקרים הדברים נעשו ע"י אנשים ידועים מהמיניסטר של דגל-השמד. אבל פתאום עכשיו במעשה שבכירי עץ מסתייגים ומגנים זה הפך כאילוי לביזוי כבוד התורה, ויוצא מכתב טיפשי ע"י ילדים קטנים וכו' אנא אל תעלילו על ראשי הישיבות החתומים בנ"ל אין זה אלא הצביעות של מארגני המכתב השקר השולט שגורם לנו שכך עלתה בדורינו. (מבזים עצמם במכתב כ"כ טפשי) אל תבלבלו את המוח! כבר מכירים את השיטות של העסקנים הלחצים על הרבנים וראשי הישיבות לחתום נגד הפלג, ומונעים מהם דריסת רגל בחצר של ר' שמואל שליט"א ואחד שמנסה רק לומר משהו או להתנער מלהתערב במחלוקת הוא מיד מקבל איומים שמחרימים אותו. בס"ד אנו נמשיך בגאון ובעוז להיות מתלמידיו של מרנן ורבנן, שר התורה, קודש הקדשים, מנהיג הדור, הגאון, הצדיק, הלוחם מלחמת השם לשם שמים, ר' שמואל שליט"א עד ביאת גואל צדק ב"ב אמן.

  המכתב על כביכול ביזוי מר. רוזן מחזק אותי אישית בכל ההתבדלות הזאת מאנשי הטרור מבני ברק, אנשי האינטרסים שרוממות דרכיה דרכי נועם בגרונם, וחרב פיפיות בידם, להכות, ולהשתיק, ולרדוף את כל גדול וצדיק אמיתי שלא חושב כמוהם. וכשנערי דגל פצעו ראשי ישיבות אז לא ראינו מכתבים וחתימות. למה? למה? למה?

  גם כשראש ישיבת פנוביז' הגרא"ד שליט"א שכב בבית החולים אחרי פציעה וניתוח ביד [למרות שאיש כולל תלמידי אור ישראל לא חולק על כך שהרב רוזן לא מתקרב אליו בהתמדה בגאונות בשקיעות ובגדלות].
  גם כשזרקו אבנים על הגר"ד מינצר שליט"א איש לא הגיב. וכשהשליכו אבנים ושברו את חלון ביתו של ר"י מאור התלמוד הגרד"א זלזניק שליט"א כולם שתקו.

  כשאחד מבכירי דגל דחף את מרן שר התורה הגר"ש שליט"א אפילו אז שתקו, וכך עם עשרות מקרי רדיפה של רציחה של רמי"ם, רבני שכונות, ומרביצי תורה בכל חלקי הארץ, למרות שברוב המקרים הדברים נעשו ע"י אנשים ידועים מהמיניסטר של דגל-השמד.

  אבל פתאום עכשיו במעשה שבכירי עץ מסתייגים ומגנים זה הפך כאילוי לביזוי כבוד התורה, ויוצא מכתב טיפשי ע"י ילדים קטנים וכו' אנא אל תעלילו על ראשי הישיבות החתומים בנ"ל אין זה אלא הצביעות של מארגני המכתב השקר השולט שגורם לנו שכך עלתה בדורינו. (מבזים עצמם במכתב כ"כ טפשי)

  אל תבלבלו את המוח! כבר מכירים את השיטות של העסקנים הלחצים על הרבנים וראשי הישיבות לחתום נגד הפלג, ומונעים מהם דריסת רגל בחצר של ר' שמואל שליט"א ואחד שמנסה רק לומר משהו או להתנער מלהתערב במחלוקת הוא מיד מקבל איומים שמחרימים אותו.

  בס"ד אנו נמשיך בגאון ובעוז להיות מתלמידיו של מרנן ורבנן, שר התורה, קודש הקדשים, מנהיג הדור, הגאון, הצדיק, הלוחם מלחמת השם לשם שמים, ר' שמואל שליט"א עד ביאת גואל צדק ב"ב אמן.

  בס"ד אנו נמשיך בגאון ובעוז להיות מתלמידיו של מרנן ורבנן |
  הגב