בעקבות פרוש – ארדן יתקצב אבטחה למוסדות החרדיים גם בחופש

הסכם תקציבי עם הרשויות המקומיות אמור לתת מענה ללוח החופשות בציבור החרדי

השר לבטחון פנים ארדן לסגן השר פרוש: בעקבות פנייתך ניתן שיפוי תקציבי לצורך העסקת מאבטחי מוסדות החינוך בחודשי הקיץ. ומענה מלא לפער בין לוח החופשות ולפתיחת שנה"ל המוקדמת במגזר החרדי.

במענה לפניית סגן שר החינוך הרב פרוש בעניין אבטחת מוסדות חינוך החרדיים: הסכם תקציבי עם הרשויות המקומיות אמור לתת מענה ללוח החופשות בציבור החרדי<לדברי השר לביטחון פנים ניתן שיפוי תקציבי לצורך העסקת מאבטחי מוסדות החינוך בחודשי הקיץ. ומענה מלא לפער בין לוח החופשות במגזר הכללי לבין זה החרדי ולפתיחת שנת הלימודים המוקדמת במגזר החרדי."הסכם תקציבי עם הרשויות המקומיות אמור לספק מענה מלא לפער בין לוח החופשות במגזר הכללי לבין זה החרדי", כך הודיע השר לביטחון פנים גלעד ארדן, בתגובה לפנייתו של סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש.הרב פרוש פנה בדחיפות לשר לביטחון לפנים, בעקבות הפניות הרבות שהגיעו ללשכתו ע"י מנהלי המוסדות והסבו את תשומת לבו כי בהנחיות שפורסמו ע"י אגף הביטחון במוסדות החינוך שבמחוז החרדי, פורט לוח החופשות בימים בהם לא מתקיימים לימודים, אולם הלוח אינו תואם במדויק את ימי החופשות במגזר החרדי, וכדוגמא, שנת הלימודים לבנים נפתחה בר"ח אלול, ולבנות בח' אלול.בעקבות זאת דרשו מנהלי המוסדות שמשטרת ישראל תדאג לאבטחה בפער התאריכים שבין המגזר החרדי למגזר הכללי.בעקבות הפנייה פנה השר לביטחון פנים לגורמים הרלוונטיים במשרדו, ולאחר בירור השיב כי בהתאם להסכמות שהתקבלו נחתם הסכם תקציבי בין מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות, משרד האוצר ומשרדי, בו הוסדרו ההיבטים התקצביים לישום ההסכמות בעניין העסקה רציפה במשך 12 חודשים בשנה של עובדי השמירה בבתי הספר.במסגרתו ההסכם ניתן שיפוי תקציבי לכלל הרשויות המקומיות לצורך העסקת מאבטחי מוסדות החינוך בחודשי הקיץ. הסדר זה, אמור לספק מענה מלא לפער בין לוח החופשות במגזר הכללי לבין זה החרדי, ובתוך כך גם לפתיחת שנת הלימודים המוקדמת במגזר החרדי.