בעקבות חשיפת קוקר: עיריית בני ברק פנתה לגורמים ממשלתיים

בעקבות חשיפת קוקר על החלטת בית המשפט  להוציא צו זמני לגן ילדים בגן הנציב בבני ברק,  עיריית בני-ברק פנתה לגורמים ממשלתיים וציבוריים לפתור לאלתר את בעיית האפליה של מוסדות חינוך במגזר החרדי הטעונים רישיונות הפעלה וחידושם בכל שנה, לעומת המוסדות בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי שאינם זקוקים לרישיונות הפעלה כלל, וכך הדברים באים לידי ביטוי הן בהערמת קשיים רבים על הפעלת מוסדות אלו והן במניעת תקציבים בעקבות זאת.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה הבהיר, כי הדברים הגיעו בימים אלו, הלכה למעשה, בהוצאת צו זמני של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, כנגד העירייה האוסר עליה, זמנית עד לדיון, להפעיל שני גני-ילדים בשדרות הנצי"ב 3, ובשל כך נאלצים 64 ילדי הגנים להישאר בבתים.

שכני הגנים פועלים זה כשנה, בועדה המחוזית לתכנון ולבניה ובבימ"ש להשגת צווים כנגד מיקום הגנים. השכנים קיבלו צווים פעמים אחדות,  וכל פעם בטענה אחרת, ולבסוף הם בוטלו. הפעם פנו השכנים בבקשה לקבלת צו מניעה זמני להפעלת הגנים בשל חוסר רישיון הפעלתם, והוצא צו זמני.

בתגובתו של עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה הובהר, כי מדובר ב"שטח חום" המאפשר בניית מבני ציבור עליו. אשר לקבלת הרישיון, בהתאם לנהלי משרד החינוך, ההליכים לקבלת הרישיון נמשכים לאחר קבלת אישור בטיחות, והפעלת הגנים אינה מונעת אותם. לגנים אלו ישנואישור בטיחות של מהנדס בטיחות, מומחה למוסדות חינוך, וכמו"כ עומדים הגנים בכל הדרישות לצורך קבלת רישיון.

במכתבו של יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך של העירייה אל מר יצחק זהבי, מנהל האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך מדגיש הרב ספרא, כי ביהמ"ש הוציא צו מניעה זמני להפעלת הגנים, למשך כשבוע, ובד בבד, העירייה עשתה כל מאמץ לקבלת הרישיון לגנים. במקום נבנה מבנה חדש יביל, עם כל תנאי הבטיחות והבריאות. כמו"כ פיקוח משרד החינוך הודיע, כי הוא יכול להוציא דו"ח פדגוגי חיובי על תפקוד הגננות, ובנוסף לגנים ישנם אישורי בטיחות בלא כל התניות. למבנה ישנם גם כל תנאי הסניטציה הנדרשים.

בעקבות זאת, קרא יהונתן ספרא, מנהל אגף  החינוך של העירייה למשרד החינוך לתת פיתרון מיידי, ושהוא בהישג ידו, עד להחלטת ביהמ"ש בנושא.

ראש העיר חנוך זייברט, ספג מתקפה על כך שנסע לחו"ל בשעה שלט נמצא פתרון למצוקת ההורים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.