בפעם השמינית ברציפות: גדולי ישראל משתתפים במעמד הנדיר של 21 סיומי-הש"ס

בפעם השניה נערך מעמד הסיום בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאף בחן ואת הלומדים והתפעל מידיעותיהם * ראש ישיבת פונוביז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין: "במעמד שכזה לא הייתי מימיי" * ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי דב לנדאו: "מדובר באברכים שבקיאים בכל הש"ס בעיון * כ"ק מרן האדמו"ר המקובל רבי דוד חי אבוחצירא מנהריה שלח שני ארגזי יין לכבוד המאורע

בשנים האחרונות, כך נראה, הורגל עם ישראל למעמדים של 'סיום הש"ס'. בדרך כלל מדובר בלומדי מחזור הדף-היומי, או מסלולי לימוד אחרים. אך עדיין נדיר מאוד למצוא מעמד שבו מתכנסים 21 למדנים גאונים, שכל אחד מהם סיים את כל הש"ס בפעם השמינית לפחות ולא רק בלימוד, אלא גם נבחן עליו בעל פה בהצלחה – זה היה המעמד הנדיר שהתקיים בשבוע האחרון בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לע"נ הרבנית המנוחה בת שבע ע"ה, והפך לשיחת היום בבתי המדרש.

מי שעומד מאחורי המיזם האדיר הזה, הוא נשיא ומחולל הרעיון הנשגב של 'כולל ש"ס אידן' – הגאון רבי אברהם אייזען שליט"א גאב"ד פוזנא, המתגורר בפלטבוש שבארה"ב. לפני תשע שנים, הקים הגר"א אייזען את הכולל שכשמו כן מטרתו – כולל שכל לומדיו המה 'ש"ס אידן'. אברכים מופלגים שכל אחד מהם מסיים כל שנה את כל הש"ס כולו!!! גאב"ד פוזנא ברר קבוצה מזוקקת של אברכים מופלגים בתורה. גיל הלומדים נע מהצעיר בן י"ח שנים ועד למבוגרים בשנות הבינה.

קצב הלימוד בכולל מזכיר סיפורי הנהגות של גאוני עולם. הספק של שמונה דפי גמרא מדי יום – מיום ראשון עד חמישי – וארבעה דפים בערב שבת וארבעה דפים בשבת. בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה – בעל פה ובכתב – על סכום של מאתיים עשרים וחמישה (225) דפי גמרא בידיעה ברורה, ובכל חצי שנה נערך על אלף ושלוש מאות וחמישים (1,350) דפי גמרא, ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי – שהם אלפיים ושבע מאות ואחד עשר (2,711) דפים.

השבוע, כאמור, זכו כל האברכים לסיים את הש"ס במחזור השמיני, כאשר כל מחזור מורכב גם הוא מכמה וכמה חזרות תכופות. מה שאומר שהסיום הזה, כולל בתוכו בסביבות 100 סיומי ש"ס. לא בכדי, ניאות מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שהמיזם הקדוש הזה קרוב אל ליבו, לעצור את סדר יומו ולארח את האברכים הגאונים המסיימים, במעון קודשו למעמד מיוחד של סיום – שנערך לטובת נשמתה של הרבנית אשת חבר מרת בת שבע קנייבסקי ע"ה.

רגעים לפני מעמד הסיום, נכנס נשיא הכולל הגר"א אייזען שהגיע במיוחד מארה"ב כדי להשתתף במעמד, יחד עם רבני הכולל אל חדרו של מרן שר התורה שליט"א, יחד עם בניהם שבאו בבגדי שבת לחגוג את שמחתם. אלא שמרן שליט"א הפתיע את הנוכחים, ושאל "אפשר לבחון אתכם על כל הש"ס". מכאן ואילך החל מעמד מרגש של קידוש ה' עצום. כאשר שר התורה מציב שאלות שמצריכות ידיעה מקיפה בכל הש"ס. אך האברכים הוכיחו בקיאות מפליאה, שהוציאה את מרן שליט"א מגדרו בשל התפעלותו. לאחר המבחן, העיד הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי ואמר: "אני מקנא בכם. הרבה נבחנים אצל אבי מורי שליט"א, אבל אין כאלו שיודעים להשיב עד כדי כך".

מבט של קורת רוח אפף את פני מרן שליט"א שפנה אל נשיא הכולל, גאב"ד פוזנא שליט"א, ואומר לו "אלו תלמידי חכמים וגאונים מובהקים" והודה לו על כך שהוא מחזיק ומגדל את גדולי ישראל של הדור הבא.

בעריכת הסיום התכבד ראש הכולל הגאון רבי משה אייזיק סאמעט שליט"א, כאשר מיד לאחר כדי להתכיף התחלה לסיום, מכן ביקש שר התורה מהנשיא גאב"ד פוזנא לומר את הקדיש הגדול ולפתוח את התחלת המחזור התשיעי של לימוד הש"ס, בקריאת את המשנה הראשונה במסכת ברכות.

לאחר מכן מזג מרן 'לחיים' מיין מיוחד שהוציא לכבוד האירוע הנדיר והמיוחד ומיד לאחר מכן פצח מרן שר התורה הגר"ח בשירת: "מה אהבתי תורתך כל היום היא שחתי".

יצוין, כי במעמד הסיום בשנה שעברה, התבטא מרן שליט"א ביטוי נדיר כשאמר: "האברכים הללו, לומדי כולל ש"ס אידן, יהיו מהראשונים שיזכו לקבל את פניו של משיח צדקנו".

מיד בצאת הלומדים מהמעמד המרומם, מתוך תחושת התרוממות של שמחת התורה, יצאו האברכים בראשות נשיא הכולל, לבתיהם של גדולי ראשי הישיבות, כדי לשמוע דברי חיזוק וברכה לקראת פתיחת המחזור החדש. בתחילה הגיעו לביתו של ראש ישיבת פוניבז וחבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א, שקיבל את הלומדים בשמחה ובכבוד. לאחר ששוחח עמם בדברי תורה, הביע הגרי"ג את התפעלותו כשאמר לנשיא הכולל: "זו זכות עצומה, הם כולם תלמידי חכמים מובהקים שלומדים במתיקות ובגישמאק". לאחר מכן הוסיף ואמר: "הייתי בהרבה סיומים בחיי, אבל ב-21 סיומים בפעם אחת, מעולם לא השתתפתי".

משם המשיכו הלומדים לביתו של ראש ישיבת סלבודקה, הגאון הגדול רבי דב לנדאו שליט"א, שגם הוא עצר את לימודו כדי להשתתף בשמחת יומא טבא לרבנן. לאחר שנכנס עמם בדברי תורה עמוקים, הביע הגר"ד את התפעלותו מהאיכות הלמדנית העמוקה של הלומדים כשאמר לנשיא הכולל: "האברכים הללו, הם לא רק בקיאים בכל הש"ס ובכל מכמני התורה, אלא שגם זכו להעמיק בעיון". סיני ועוקרי הרים.

רק כדי לסבר את אוזנו של מי שעוד לא הייתה לו הזדמנות לשמוע על הכולל המיוחד הזה, חשוב להזכיר שהוא זוכה להסכמה ועידוד מכל גדולי ישראל, מקצה לקצה. לקראת הסיום השתא, שיגר כ"ק האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א מנהריה, שני ארגזי יין לכבודם של הלומדים מסיימי הש"ס, כשהוא מעתיר ברכות לנשיא הכולל גאב"ד פוזנא הנושא את עול הכולל על שכמו במסירות ובאהבה.

הכולל כבר הפך לשם דבר בכל העולם. לא פעם קוטע צלצול טלפון ב'כולל ש"ס אידן' את שיגרת הלימוד, על הקו ניצב מורה הוראה או מחבר ספר שכל בקשתו למצוא מקור במרחבי הש"ס למילה או לסברא מסוימת. אברכי הכולל, כבר הפכו ל'מנוע החיפוש' של עורכים ולמדנים רבים שנעזרים בבקיאותם.

רק בשנה האחרונה, התקיים מעמד מיוחד שבו סיים צעיר הלומדים בכולל  – הבחור הח' יהודה שווימר ני"ו  מבית שמש – בן ח"י שנים, את כל הש"ס – במבצע אישי מחוץ לסדרי הכולל בתוך ארבעה חודשים. במעמד שהתקיים בביתו שבנהריה, אמר האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א: "העולם כולו עומד על הכולל הזה והגאונים שלומדים בו. בשום מקום בעולם לא לומדים את ההספק העצום שלומדים פה. מי שמסייע לכולל, מקרב את הגאולה. המשיח יבוא בזכות התורה שאתם לומדים".

כך גם זכורה עדותו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א שאמר במעמד סיום הש"ס לפני שלוש שנים: "מיום בריאת העולם עוד לא קם כולל שכזה שכל האברכים שלומדים בו יודעים ש"ס בעל פה". אלא שלאברכי כולל 'ש"ס אידן' אין פנאי, הם כבר הולכים מחיל אל חיל, וכבר ניצבים בפני הבחינה של החודש הנוכחי.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.