בקרוב: מס על עריכת חתונות ובריתות

ע"פ טיוטת חוזר מיסוי של רשות המיסים בקרוב יחוייבו רבנים במס על עריכת חופות, בריתות ועוד. מכירת קמיעות תמוסה גם היא

טיוטת חוזר מיסוי שהעבירה הבוקר רשות המסים להערות הלשכות המקצועיות קובעת כי שירותי דת שמעניקים רבנים ומקובלים – ימוסו. החוזר מסדיר את מיסוי התקבולים בגין שירותים הניתנים על ידי רבנים, מקובלים, מוהלים, חזנים ובדצי"ם כגון עריכת חופות, בריתות, תפילות, הילולות, תיקונים, מתן ברכות, יעוץ, חלוקה או מכירה של קמיעות, תשמישי קדושה שונים ושירותי כשרות.

החוזר, גובש בהמשך להמלצת דו"ח מבקר המדינה. סיווג ההכנסה כחייבת במס הכנסה תיקבע על סמך הקריטריונים הבאים: האם השירותים נובעים ממקור קבוע? האם נותן שירותי הדת מעניק את שירותיו בתדירות גבוהה? האם פעילותו נמשכת לאורך זמן? כמו כן, המומחיות והוותק של הרבנים שנותנים את השירותים יהוו גם הם קריטריונים משפיעים.

החוזר מבהיר, כי על נותן שירותי דת העומד בקריטריונים המנויים בחוזר יחולו החובות המוטלות על פי כל דין, ובהן חובת ניהול פנקסים, הגשת דוחות, הצהרות הון ומידע על נכסים ובכלל זה מידע על חשבונות הבנק ועל נכסים בארץ ובחו"ל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.