ברבעון הראשון של שנת 2017 נוספו כ- 77,400 מועסקים

סך המועסקים במשק ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב- 3.72 מיליון

הרבעון הראשון של 2017 הסתיים עם עלייה של כ- 2.1% במספר המועסקים במשק, שמשמעותה גידול של 77.4 אלף מקומות עבודה, מהם כ- 28,400 במגזר הציבורי (37%) וכ- 49,100 (63%) מועסקים במגזר העסקי; וזאת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. סך המועסקים במשק ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב- 3.72 מיליון. כך עולה מניתוח אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, לפי נתוני הלמ"ס בניכוי עונתיות.

המגזר העסקי
מניתוח כלכלני האיגוד עולה כי , העלייה במספר המועסקים במגזר העסקי נובעת בעיקרה מענפי התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, שירותי אמנות בידור ופנאי, ענף הבינוי, שירותי ניהול וענף התעשייה.

ניתוח נתוני המועסקים בענף התעשייה, מראה עליה של כ- 2.9% (12,100 מועסקים), והסתכם ב-427,000 מועסקים. ענף הבינוי רשם עליה של כ- 4.4% (8,100 מועסקים), והסתכם בכ- 191.1 אלף מועסקים; ענף החקלאות רשם ירידה של כ- 0.9%- (400 מועסקים), והסתכם ב- 38,000 מועסקים; ענף אספקת החשמל גדל ב-4.4% (600 מועסקים), ועמד על כ-15,200 מועסקים, ענף אספקת המים, הביוב והטיפול בפסולת ירד בכ-8.2%- (1,300 מועסקים) והסתכם נכון לרבעון הראשון של 2017 ב-14,900 מועסקים.
במגזר המסחר והשירותים רשם ברבעון הראשון של 2017 תוספת של 29.9 אלף מועסקים (1.7%) המהווים 39% מתוספת המועסקים במשק , ועמד על כ- 1.78 מיליון מועסקים.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "מגזר המסחר והשירותים ממשיך להיות בית היוצר של מקומות העבודה במגזר העסקי, ללא כל סיוע תקציבי מהמדינה. שינוי מגמה זה בהתפתחות המשק טרם הופנם על ידי מקבלי ההחלטות, ומסיבה זו נעדרת היכולת הבסיסית לגיבוש מדיניות נכונה שממצה באמת את פוטנציאל הצמיחה."
עוד ציין לין כי רבעון זה מסמן אפשרות של שינוי חיובי במבנה המשק, כאשר המגזר העסקי גדל בקצב מהיר יותר מהמגזר הציבורי.

מגזר המסחר והשירותים
מבדיקת ענפי המגזר העסקי עולה כי בענפי השירותים נרשמה בתקופה הנסקרת עלייה של כ-2.8% במספר המועסקים, המבטאת גידול של כ- 36.4 אלף מועסקים. סך המועסקים במגזר השירותים הסתכם בכ-1.34 מיליון מועסקים; בענפי המסחר נרשמה ירידה של 1.5%, המהווה גריעה של 6,500 מועסקים כאשר סך המועסקים בענפי המסחר עמד בתקופה הנסקרת על כ- 433 אלף.

חלוקתם של מספר המועסקים שנוספו לענפי השירותים בתקופה זו מגלה כי ענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים הכולל מועסקים בתחומים המשפטים, ראיית חשבון, יעוץ, אדריכלות, מו"פ וכדומה, רשם עלייה בשיעור של כ-1.1%, המהווים 2,800 מועסקים. ענף זה הסתכם בכ- 272,800 מועסקים.
בענף המידע והתקשורת נרשמה ירידה בגובה 3.8% המהווים גריעה של 7,100 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענף עמד על כ-177,900.
בענף הפעילויות בנדל"ן אשר הסתכם ב- 36,800 מועסקים נרשמה עליה של 16.7% (5,300 מועסקים).
בשירותי האירוח והאוכל (בתי מלון, אכסניות, מסעדות ושירותי אוכל, בתי קפה ופאבים, קיוסקים, אולמות אירועים ושירותי קייטרינג) נרשמה עליה של 4% המהווה כ-6,400 מועסקים. סך המועסקים בענף זה הסתכם ב- 167,000 מועסקים.
שירותי הניהול והתמיכה הכוללים שירותים בתחומי ההשכרה, התעסוקה, שמירה, תחזוקה, נסיעות וכדומה רשמו עליה של כ-5.1% המהווה כ-8,100 מועסקים, סך המועסקים בענף זה עמד על כ-167,200. בענף השירותים הפיננסיים והביטוח נרשמה ירידה של 1% שמשמעותה גריעה של 1,300 מועסקים, מספר המועסקים בענף זה הסתכם בכ-123,100.
בענף התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, נרשמה עליה של 7.9% (11,900 מועסקים) , ענף זה הסתכם בכ- 162.9 אלף מועסקים. בענף משקי הבית (עובדי משק בית וייצור טובין ושירותים לשימוש עצמי) נרשמה עליה של 4.9% (3,200 מועסקים), סך המועסקים בענף זה 69,500.
בענף שירותי אומנות בידור ופנאי נרשמה עליה של 14.9% המהווה 10,500 מועסקים, ענף זה הסתכם בכ- 80,700 מועסקים.
בענף השירותים האחרים, הכולל פעילויות של ארגוני חברים, תיקון מחשבים וציוד ושאר ענפי שירותים שאינם מסווגים נרשמה ירידה של 3.9% שמשמעותה גריעה של 3,500 מועסקים. סך המועסקים בענף זה 86,500.

מגזר ציבורי
מספר המועסקים בענפים השייכים במהותם למגזר הציבורי, גדל בכ- 28,400 מועסקים ברבעון הראשון של 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, המהווים עלייה של כ- 2.3% וכ- 37% מסך תוספת המועסקים במשק. סך המועסקים במגזר הציבורי הסתכם ב- 1.25 מיליון מועסקים.
מניתוח ענפי המגזר הציבורי עולה כי מספר המועסקים בשירותי הבריאות, הרווחה והסעד עלו ב- 2% (8,100), והסתכמו ב- 410,100 מועסקים. ענף החינוך רשם עליה של כ- 0.3% עם תוספת של 1,500 מועסקים, והסתכם בכ- 459,400 מועסקים. ענף המנהל הציבורי, המקומי, הביטחון וביטוח לאומי רשם עליה של 5.2% המהווה כ- 18,800 מועסקים, סך המועסקים בענף זה עמד על 383,500 מועסקים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.