בשורה כשרותית: שחיטה בהשגחת הגר"ד לנדאו לפי שיטת בעל ה'קנה בושם'

השחיטה המהודרת מתבססת על שיטת מרן בעל ה'קנה בושם' ולפי פסקי והוראות בנו הגאון הרב משה ברנדסדורפר שליט"א
*מר דני מזרחי מנכ"ל 'עוף ירושלים': "בכל נושא הכשרות אין לי שום זכות להתערב, והכול נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הגאון הרב דוב לנדאו"

הציבור המהדר בכשרות קיבל בברכה את הידיעה על מערך שחיטה חדש בכשרותו של הרה"ג הרב דוב לנדאו שליט"א, לפי שיטת מרן בעל ה'קנה בושם' הגר"מ ברנדסדורפר זצ"ל.

השחיטה בפיקוחו והשגחתו של הרה"ג הרב דוב לנדא שליט"א, ששמו הולך לפניו בשל מומחיותו הנדירה בתחום כשרות המזון, נעשית במפעל 'עוף ירושלים' לפי שיטת בעל 'הקנה בושם' ולאור הוראותיו ופסקי בנו וממשיך דרכו הגאון הגדול הרב משה ברנדסדורפר שליט"א אב"ד היכל הוראה בארה"ק ומגדולי הפוסקים בזמנינו.

השחיטה החדשה מתאפיינת בהידורי וחומרות כשרות ייחודיות. בדיקות האיברים הפנימיים נבדקים ע"י משגיחים ובודקים מומחים ויר"ש, הבדיקות נעשות על השולחן (ולא על הליין) כמו שהונהג ע"י הגאון הפוסק הרב מאיר ברנדסדורפר זצוק"ל ולאור הוראותיו של בנו הגאון הגדול הרב משה ברנדסדורפר שליט"א.

הכשרות מתחילה למעשה כבר מהלולים, כאשר מפקחי הכשרות מוודאים כי כל התהליך, החל משלב בקיעת האפרוח מתנהל כשורה. כמו כן יש פיקוח מיוחד ע"י משגיח בהזרקה לעופות שיהיו בחזה של העוף. בשיטה החדשה ע"י מחט קטן שאין בכך שום חשש לנקובת איברים הפנימיים (עיין בספר היכל הוראה ח"ג הוראה מו).לאורך כל מהלך השחיטה מקפיד הגאוןהרב דוב לנדאו שליט"א לשהות בעצמו ולעקוב מקרוב אחר תהליך השחיטה והידורה.

השחיטה מתבצעת בקצב איטי ובמיוחד שמו דגש בהידור על עניין בדיקת הסכינים, כבודק הסכינים בשחיטה המהודרת משמש הגאון הרב יעקב שלום לייזר שליט"א רב קהילת חסידי צאנז באלעד.

יודגש כי כל השוחטים הם יראי שמיים מרבים וכמובן שאין בחזקתם מכשיר טכנולוגי שאינו כשר כהחלטת גדולי ישראל.

השוחטים מקפידים למרוט את הנוצות במקום השחיטה. בנוסף לכך תקיפת האגודל נעשית כפי שכתב הרמ"א. בדיקה מיוחדת נעשית במי המריטה כדי לוודא שהם לא יהיו חמים.

גם תהליך קדיחת העוף לפני הוצאת הקרביים נעשה ללא מים או קיטור חם. הנחיה מיוחדת קובעת כי כל עוף שריאותיו לא יצאו שלמות לגמרי עובר ל'כשר' ונפסל לשיווק כחלק. גם מי ההשרייה נבדקים כל העת שלא יהיו קרים ולא יאדימו מהדם.

לאחר מכן נבדקות הריאות אחת אחת (ולא מדגמית). גם בדיקת 'צומת הגידין' מתבצעת בכל עוף ועוף, וכל ריעותא וחשש לריעותא יורד מהשולחן כהוראת בעל הקנה בושם עפ"י שיטת הרמ"א בשו"ע (יו"ד סימן נ"ו סעיף ט').

משגיח מיוחד ממונה לבדוק האם ישנו דם בעין או צרירות דם לפני המליחה. בשעת המליחה עצמה מופקד משגיח מיוחד שתפקידו לוודא שהמליחה נעשית כהלכה על כל פרטיה ודקדוקיה ושהעופות יונחו כפי שכתב הרמ"א.

ההשגחה מתבצעת עד לגמר האריזה, כשכל עוף נארז באריזה של 'חותם בתוך חותם'. דגש מיוחד מושם בעת האריזה כאשר מקפידים שאכן תהיה חותם בתוך חותם, כאשר גם בתחתית המגש מודבקת מדבקה.

הידיעה על השחיטה המהודרת החדשה, כבר הביאה להתעניינות מוגברת מצד קהילות רבות, שביקשו לרכוש את העופות.

מאחר ש"התורה חסה על ממונם של ישראל", הציב הגאון הרב דוב לנדאו שליט"א דרישה מוחלטת לבעלי מפעל 'עוף ירושלים' לפיה עליהם להציב את הכשרות בראש מעייניהם מבלי להציב מחיר יקר לעופות שגם אברכים המהדרים לאכול מהכשרות המהודרת יוכלו במחיר זול לקנות עוף עם כל ההידורים.

לאחר הליך מייגע במהלכו הוצבו דרישות כשרותיות ראשונות במעלה, ולאחר שהתקבלה הסכמת בעלי המפעל לשווק את העופות במחירים מוזלים יחסית לשוק המהדרין, יצא הליין לדרכו, וציבור מהדרי הכשרות יכול ליהנות כיום מעופות שנשחטו על פי מיטב הידורי הכשרות מבלי לשלם הון עתק.
מפעל 'עוף ירושלים' מתהדר בקומפלקס משחטות המותאמות לשחיטות המהדרין. היותו של הקומפלקס מותאם להידורי הכשרות, מבקשים גופי כשרות רבים לשחוט את העופות שבכשרותם אך ורק ב'עוף ירושלים'.

מנכ"ל 'עוף ירושלים' מר דני מזרחי: "בכל נושא הכשרות אין לי שום זכות להתערב, והכול נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הגאון הרב דב לנדאו שליט"א ועפ"י פסקי בעל הקנה בושם. אנחנו כמפעל התחייבנו לפעול על פי הדרישות המחמירות של הרב לנדאו ולשווק את העופות במחיר השווה לכל נפש".

הרב אברהם רוזנברג מנהל השיווק ב'עוף ירושלים': "אנו מברכים על השחיטה המהודרת של הגאון הרב דוב לנדאו בשיטת בעל ה'קנה בושם' ולפי הוראות בנו הגאון הרב משה ברנדסדורפר שליט"א. מהפיכת המחירים שהחל מפעל 'עוף ירושלים' תימשך. זו בשורה אמיתית לשומרי כשרות המהדרין והמדקדקים ללכת עפ"י פסקי בעל הקנה בושם. מהפיכת המחירים במפעל 'עוף ירושלים' גרמה להוזלה משמעותית בכל ענף העופות של כשרות מהדרין".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.