בשורה להורים – הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות

בות המס שהורים לילדים נהנים מהם מאז השנה שעברה יהפכו להטבות קבועות, כך סוכם היום (ה') בוועדת הכספים במסגרת דיוני חוק ההסדרים הנלווה לחוק התקציב לשנת 2019.

ההטבות הניתנות על פי זהות ההורה וגיל הילדים מוכרות לציבור כחלק מתוכנית 'נטו משפחה' במסגרתה נקבע שיחולו כהוראת שעה בשנים 2017 – 2018 והיום סיכמה הוועדה על הפיכתן לקבועות החל משנת 2019 ואילך. ההצבעה על סעיפי חוק ההסדרים תעשה במרוכז בתום דיוני תקציב 2019 בוועדה.

הטבות המס הניתנות במסגרת פקודת מס הכנסה – 'הגדלת נקודות זיכוי להורים' יכללו באופן קבוע בפקודת המס, כאשר הצעד נועד להמשיך ולסייע למשפחות עובדות. החוק נחקק במאי 2017 והוסיף על נקודות הזיכוי הקיימות להורים לילדים בין חצי נקודה ל-2 וחצי נקודות, לפי זהות ההורה וגיל הילד. סך אובדן הכנסות המדינה בעקבות הגדלת נקודות הזיכוי להורים מסתכם בכ-1.7 מיליארד ש"ח בשנה.

בשורה נוספת שעלתה מהדיון לאור דרישת יו"ר הוועדה ובניגוד לשינוי שביקש האוצר לבצע, היא כי אישה יולדת תוכל להמשיך לבחור כי נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שחלות עליה בשל הילד בשנת הלידה תחול רק בשנה שלאחר מכן, לשם מקסום הטבת המס. זאת שעה שנשים רבות לא עובדות חלק ניכר משנת הלידה ואינן נהנות מן ההטבה באופן מלא.

נציגי האוצר טענו כי יש בביטול האפשרות כדי לזרז נשים לחזור לעבוד מהר יותר לאחר חופשת הלידה וכי היעדרות ארוכה מביאה להעמקת פערי השכר לטווח הארוך.

ח"כ גפני דחה את הדברים: "עם כל הכבוד לנקודת הזיכוי, היא לא תגרום לכך שאישה תאריך או לא את חופשת הלידה, נשים מאריכות את החופשה בשל סיבות שונות, לעיתים סיבות בריאותיות. הסעיף הזה נכלל בחוק ולא אבטל אותו, לא הגיוני לפעול נגד נשים עובדות".

ח"כ רועי פולקמן הצטרף לדברים: "החופשה בארץ קצרה, זה לא שנתיים כמו בשבדיה".

בעקבות הדברים סוכם כי ההטבה ליולדות ששולבה גם במקור בהוראת השעה ביוזמת הוועדה, תיוותר על כנה גם במסגרת הפיכת ההוראה לקבועה.

לצד הדברים ונוכח העובדה ש-3 העשירונים התחתונים נהנים פחות מהטבת המס, קרא ח"כ גפני לנציגי האוצר לשקול אפשרות של הפיכת ההטבות למשותפות לבני הזוג, על מנת להטיב עם בני זוג עובדים ממעמד הביניים שאחד מהם מגיע לרף המס והשני לא: "מטרת הטבות המס הן לעודד יציאה לעבודה וכן לסייע למשפחה לקבל שכר גבוה יותר. אני מבקש את החשיבה שלכם להצעה – העברת נקודות זכות בין הבעל והאישה במקרה שאחד מהם לא מגיע לרף המס, כך שהדבר יאפשר סיוע למשפחות מסוימות. שתהיינה נקודות זיכוי לא רק לבעל או רק לאישה אלא למשפחה. ייתכן שנגיש הצעת חוק כזו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.