בשורה למהדרי ארבעת המינים

לאחר שנים רבות שלא ניתן היה להשיג ערבות נחל ממש ישווקו בישראל ערבות שגדלו על גדות נחל ומהודרות לפי כל הפוסקים * לראשונה הערבות גדלות ממי הנחל בלבד ללא כל השקיה חיצונית

יהודים רבים מתרוצצים מידי שנה, עוברים מדוכן לדוכן, על מנת להדר במצוות ארבעת המינים לחג הסוכות. אתרוגים עוברים מיד ליד, הלולבים נבדקים על מנת לוודא כי שדרתם מהודרת, וגם מקומם של ההדסים לא נפקד. אולם, כאשר מגיעים לבחירת ערבות, הרי שהציבור היה נאלץ להתפשר מאחר שלא ניתן היה להשיג בישראל ערבות נחל אשר גדלות על גדות הנחל ממש.

אם בעבר נהגו המהדרים לרדת בעצמם לגדות נחל מוצא, או נחלים אחרים ולקטוף ערבות, הרי שבשנים האחרונות החלו פקחים לאכוף את החוק האוסר על קטיפת הערבות מהנחל, וכך הפכה המשימה לבלתי אפשרית.

ולכן, בשנים האחרונות נאלצו כולם להתפשר ולרכוש ערבות שהינם מזן ערבות נחל, אולם גדלים במטעים עצמאיים ואינם גדלים על גדות הנחלים ממש, כפי שפוסקים רוב הראשונים.
אחד מגדולי ישראל שהבחין בדבר פנה למקורביו והקשה האיך לא נעשים מאמצים לגדל ערבות נחל מהודרות על פי כל הפוסקים.

על מנת להבין את גודל מעלת הידור ערבות נחל יש להזכיר את מחלוקת הראשונים בעניין ערבות נחל. בעוד שרש"י מציין כי ערבות הגדלים על גדות נחל הינם הידור, הרי שתוס' וראשונים נוספים טוענים כי המצווה נדרשת בערבות נחל ממש והדבר הכרחי לקיום המצווה. גם בעל הערוך לנר בספרו 'ביכורי יעקב' מכריע כי מדובר בהידור ,כי כאשר בפני האדם מונחים 2 האופציות ברור שעליו להעדיף את ערבות הנחל ממש.

בשנים האחרונות החלו העסקנים לעסוק בסוגיה על מנת לאתר נחל שיאפשר גידול נרחב של ערבות על פי כל ההידורים.

בעקבות הוראת גדולי ישראל השקיעו העסקנים מאמצים רבים במשך מספר שנים כדי לאתר נחל תוך אפשרות חוקית לקטיפת הערבות.

פתרון חלקי היה בשנים האחרונות ששווקו ערבות נחל שגדלים ליד הנחל אך עדיין היה צורך בתוספת השקייה ודישון על מנת שהערבות יהיו יפות ועם לבלוב.

רק בשנה האחרונה נמצא הנחל המושלם עם יובלים רבים שנמצא מתאים לגידול ערבות נחל על פי כל ההידורים ללא כל תוספת השקיה ודישון. "צריך להבין שלא היה פשוט למצוא נחל שיאפשר גידול ערבות נחל ממש מבלי שנצטרך למצוא מקורות השקיה חיצוניים נוספים" מסביר אחד העסקנים ומוסיף "כידוע, ערבות דורשים השקיה מרובה מאד, ולכן נדרשנו למצוא נחל מיוחד בעל יובלים רבים שזורם בעוצמה במשך כל השנה שיתאים להשקיה כה נרחבת".

ואכן, כאמור, בשנה האחרונה קודם שנת השמיטה נמצא הנחל המתאים. העסקנים חכרו מהקיבוץ שלו שייך הנחל את השטח, וגידלו במקום את הערבות טרם השמיטה, והתוצאות משובבות נפש. ערבות מהודרות, שגדלו בנחל בצורה טבעית עם לבלוב ובעלי קנה אדום.

בחג הסוכות הקרוב יוכלו עם ישראל המהדרים במצוות ארבעת המינים להדר אף בערבות ולרכוש ערבות נחל אמיתיות אשר ראויים על פי כל הפוסקים להוות את החוליה הרביעית במינים.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.