בשורה: תוסר דרישת המגורים למשכירי דירות המקבלים קצבת הבטחת הכנסה

ח"כ אורי מקלב : אנחנו נתקלים לא פעם בבירוקרטיה פוגענית מאוד בנושא הזה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה להמשך הליכי חקיקה את הצעת החוק של חברי הכנסת אורי מקלב המבקשת להסיר את המגבלה המצויה בחוק שאינה מאפשר קבלת הבטחת הכנסה למשכירי דירות שאינם גרו בנכס, על פי המצב הקיים עד היום אזרח אשר יש בידו דירה ומשכירה אך אינו גר בה מעולם – אינו יכול לקבל הבטחת הכנסה, הצעת החוק זו באה למנוע הפסד זה ולהכיר גם בבעלי הדירות שאינם גרו בה לצרכי הבטחת הכנסה כגון בעלי דירות בפריפריה המשכרים את דירתם לצורך מימון דירת מגורם שכן אינם מרווחים כלל מהשכירות ודרישה זו מיותרת.

יוזם החוק ח"כ אורי מקלב אמר עם אישור החוק: אנחנו נתקלים לא פעם בבירוקרטיה פוגענית מאוד בנושא הזה, מדובר באוכלוסיות מוחלשות וקשות יום שלא יכולים לממש את זכאותם בגלל חסמים מיותרים בחקיקה. דרישה זו של מגורים בנכס חסרת כל היגיון זוהי לא דרישה מהותית שמשפיעה ומשנה. אמר מקלב והסיף כי זו עוד חוליה בשרשרת חקיקה שבאה לשנות את המצב ולהקל על האזרח לממש את זכותם.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי הצעה זו נועדה למנוע מצב שבו תימנע מאדם זכאות לגמלת הבטחת הכנסה אך ורק בשל העובדה שלשם מימון דמי שכירות שהוא משלם בעד דירת מגוריו הוא משכיר דירה בבעלותו ולא שימשה בעבר למגוריו. בשל תנאי זה נשללת ממבוטח הזכאות להבטחת הכנסה רק בשל העובדה שלא התגורר בעברו בדירה שהוא משכיר וזאת אף במקרים אשר מתקיימים שאר התנאים.

מצב זה מפלה בין משכיר דירה שהתגורר בה בעבר לבין משכיר דירה שלא התגורר בה בעבר ללא כל הצדקה והדבר אינו עולה בקנה אחד עם מטרת התקנה. על כן, מוצע לקבוע כי גם הכנסה מדמי שכירות המתקבלים עבור דירה שלא שימשה בעבר למגוריו של הזכאי לגמלה לא תיחשב כהכנסה לעניין חישוב הגמלה, ובלבד שסכום דמי השכירות אינו עולה על דמי השכירות שמשלם הזכאי עבור שכירת דירת מגוריו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.