גדולי ישראל קוראים לציבור לפשפש במעשיהם

עקב המצב הביטחוני: גדולי ישראל לציבור להתחזק בתפילות לעורר ולומר בכל יום לאחר תפילת שחרית פרקי תהילים פ"ג, ק"ל, קמ"ב.. בנוסף, מתפרסם הבוקר מכתבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בו הוא קורא לציבור, "לפשפש במעשיו, ולב יודע מרת נפשו מה עליו לתקן".{עקב המצב הביטחוני}

על רקע המצב הביטחוני קוראים הבוקר גדולי ישראל לציבור להתחזק בתפילות לעורר ולומר בכל יום לאחר תפילת שחרית פרקי תהילים פ"ג, ק"ל, קמ"ב..

בנוסף, מתפרסם הבוקר מכתבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בו הוא קורא לציבור, "לפשפש במעשיו, ולב יודע מרת נפשו מה עליו לתקן".

מרן ראש הישיבה כותב עוד במכתבו: "לאחינו בני ישראל יושבי ארץ הקודש, שמעתי שהחפץ חיים זצ"ל ביאר הפסוק בקהלת (פרק ה') אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים, בדרך משל, שכשמסתכלים על חותמת לא מובן שום דבר מה כתוב שם כי האותיות הפוכות, אבל כשחותמים ונהפך אז רואים שהכל טוב וישר".

בסיום מכתבו כותב ראש הישיבה:"ואולי כדי לעורר זכות הרבים אפשר להציע שיתחזקו בפרט בתורה וחסד, ונזכה כי ע"י זה יתעורר רחמי שמים עלינו ולא ישמע עוד ושבר בגבולינו".

במקביל,  האדמו״ר מסאטמר הורה לחסידיו לומר 5 פרקי תהילים על "אחינו בני ישראל" לאחר תפילת שחרית.

טאמר

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.