גדולי ראשי הישיבות חברי מועצגה"ת השתטחו על קברי רבותינו (גלריה)

מסע ראשי הישיבות והרבנים לקברי הצדיקים בחו"ל הסתיים לפנות בוקר לאחר יממה ששהו הרבנים בחו"ל שם השתטחו על קברי רבותינו זיע"א עבור תורמי 'קופה העיר'

 על טיסה אחת המריאו גדולי ראשי הישיבות לקברי הצדיקים בוילנא, ראדין וואלוז'ין.
המשלחת פקדה, את ציונו של הגאון מוילנא זצ״ל בוילנא,  שם שטחו  את תחינותיהם של המצפים לישועה, לאחר מכן חלק מהם הגיעו לציונו של מרן החפץ חיים זיע״א בראדין ולציונו של אבי הישיבות הגר"ח בוואלאז'ין, כמו כן הגיעו  גם לדוינסק, מקום מנוחת רבי מאיר שמחה והרוגאצ'ובער.
ראשי הישיבות קיבלו על עצמם תענית דיבור, ועסקו כל הדרך בתורת הגר"א והח"ח.
ביו היתר נטלו חלק במסע: חברי מועצת גדולי התורה: הגר"י שיינר, הגרב"מ אזרחי, הגרב"ד פוברסקי, הגר"א פינקל, הגרמ"י שלזינגר, והרבנים: הגרש"י בורנשטיין, הגר"מ גרוס, הגר"ש גלאי והגר"ס ארלנגר.
אתר 'קוקר' מגיש גלריה מהמסע ההיסטורי. צילום: משה גולדשטיין ואלי סגל

רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (5)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (6)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (13)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (14)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (11)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (10)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (7)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (15)רבנים פוברסקי ועוד על ציון רבותינו צילמו משה גולדשטיין ואלי סגל (8)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.