גדול המקובלים תומך ביוסי דייטש

יוסי דייטש הגיע היום למעונו של הרב, שם אף פגש במקובל הצדיק רבי יעקב עדס שליט"א, שמכיר את דייטש באופן אישי. הרב עדס בירכו בחום, תוך שהוא מצהיר כי אינו מתערב בפוליטיקה.

יוסי דייטש זוכה לתמיכת גדולי ישראל, גם מעולם התורה הספרדי: ראש ישיבת המקובלים הוותיקה והמוכרת בירושלים – 'השלום', המקובל הגאון רבי דוד בצרי, נועד היום (רביעי) עם המועמד החרדי לראשות העיר ירושלים יוסי דייטש, והתבטא כי על כולם לבחור בו לראשות העיר.

יוסי דייטש הגיע היום למעונו של הרב, שם אף פגש במקובל הצדיק רבי יעקב עדס שליט"א, שמכיר את דייטש באופן אישי. הרב עדס בירכו בחום, תוך שהוא מצהיר כי אינו מתערב בפוליטיקה.

גדול המקובלים הגאון רבי דוד בצרי בירך את דייטש ואמר: "ירושלים זו העיר הכי גדולה של עם ישראל. השם יעזור שתמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם וכולם יבחרו בך. זו מצווה גדולה לא להפקיר את העיר".

בכך מציג דייטש תמיכה נרחבת מגדולי ישראל מכל החוגים במועמדותו – כמועמד החרדי היחיד לראשות העיר.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הלא יש איסור חמור על הבחירות לעיריות... אלו שנותנים פתק לקלפי, שעושים בזה יפוי כח ושליחות לאותו האיש ליתן חסות על חילולי שבת, על עבירות חמורות שבחמורות, שנעשים בעיר כולו בפרהסיא, ובחסותו...... כנסו להמשך.................

  דרשה נפלאה על חומר האיסור של השתתפות בבחירות המקומיות, אף לדעת
  רביה"ק מסאטמאר זי"ע, ובנסיון הטשטוש בהצבת מועמדים ומפלגות חרדיות כביכול.

  רבותי! ישנם אנשים גם מאנ"ש שנתפס אצלם הענין של "בחירות להעיריה" כדבר המותר ממש, ושואלים לתומם, על מה יצא הקצף? מה פתאום שיאסרו בחירות הללו, על מה ולמה?, ומה עוד כשבוחרים ראש עיר "חרדי כביכול", וישנם עוד כאלו שתולים בוקי סריקי במרן בעל "ויואל משה" זיע"א כמי שהתיר. בחירות להעיריה – כל זה נובע כי לא למדו די הצורך בענינים אלו, ואילו היו לומדים דף אחד רק בספה"ק "ויואל משה", שוב לא היה מקנן בם מחשבות כוזבות אלו.

  בטוחני, בלי שום ספק כלל כי אילו היה חי אתנו היום כ"ק מרן זיע"א היה אוסר הבחירות להעיריה בכל תוקף כמו לכנסת – המנים, כי באמת אין שום נ"מ, רק צריכים אנו לדעת שהוא נסיון כמו שאר נסיונות, כי דבר ברור הוא מעל כל ספק כי ביחירות להעיריה אסור בתכלית, מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים.

  רבי אלחנן וואסערמאן זצוק"ל הי"ד אומר ב"קובץ מאמרים" הנה ידוע כי בשירת האזינו נכלל כל סדר קורות עם ישראל מראשית הימים עד ביאת הגואל, ושלב
  האחרון יהיה כמ"ש בפסוק "כי ידין ד' עמו" בזמן שכלל ישראל ישתה כוס
  התרעלה מה שמגיע להם בדין ד', אזי "ועל עבדיו יתנחם" ירחם עלינו השי"ת
  ויביא הגאולה, ברם באיזה זמן זה יקויים – "כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור
  ועזוב" בעת שיראה הקב"ה שאבדה תקוותנו ואזלה כוחתינו, ואין לנו מי שיושיע אותנו, "ואמר אי אלקימו צור חסיו בו אשר חלב זבחימו יאכלו, – יקומו ויעזרכם", הקב"ה יאמר לישראל, איה הע"ז שלכם שעבדתם והקרבתם לפניהם קרבנות, "יקומו ויעזרכם" לכו אליהם המה יושיעו אתכם, כן הוא בתקופתינו, במצבנו אנו, כל דבר שהוא זולת השי"ת הוא ע"ז ממש, ובעה"ר כל אלו שכורעים לבעל הציוני אומר להם השי"ת "יקומו ויעזרכם" ח"ו, – בעוה"ר התקיים בנו מאמרם ז"ל בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגי וכמש"פ רבי אלחנן, חוצפה יסגי, לפני ביאת המשיח "המחוצפים הם יהיו הגדולים", ואלו המחוצפים קוראים בקול רעש גדול כי הכל מנוהל ע"י הגדולים.

  מטרתינו להתחזק ולחזק, מרן זיע"א היה אומר, כדאי היה לו לעשות כל ה"ויואל משה" כדי להציל יהודי אחד, וכמפורסם לא רק יהודי אחד ניצל אלא כלל ניכר ניצלו, וגם אלו שלא התייחסו כלל ל"ויואל משה" במידה מסוימת השפיע גם עליהם, ובכן, כל מה שנדבר יותר, נתחזק ונחזק יותר, ורישומו יהא ניכר אף בחוץ.

  ידוע מה שאומר רבי אלחנן על מ"ש אין ד' שלם ואין הכיסא לשם עד שימחה זרעו של עמלק, ועמלק הלא היא אומה, איך יוכלו להלחם באומה שלימה, ומה גם שאין ידוע מקומה, – אומר רבי אלחנן – בזמנינו עמלק אינו אומה, עמלק בזמנינו הוא ה"דיעות כוזבות", וכל מי שנסחף עם דיעות הללו הוא בבחינת עמלק. – רבי אלחנן אומר בבירור כי הציונים הם המה עמלקים של ממש, וכל הנסחף אחריהם כבהמה בבקעה ע"ז נאמר "ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם". א"כ מה שנאמר בתורה "מלחמה לד' בעמלק מדור דור" הולך גם על העמלקים הללו, שמחויבים אנו ללחם נגדם בכל כוחנו ומאווינו ונגד אילו שיש להם – ומכניסים לתוך מחנינו הדיעות כוזבות.

  במגילת-אסתר, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, וגו', והקשו המפרשים על אומרו "יהודי", עו"ש, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה, וצ"ב כפל הלשון, ברם, הבה נתבונן האם כל שמונה עשר אלף היהודים שהיו בשושן הבירה השתחוו להמן, האם לא היו עוד יהודים כמרדכי, אלא כולם שלא השתחוו, עשו פעולות וכל טצדקי של יראו אותו כמי שלא השתחווה, וכן בסעודת אחשוורוש, אה"נ שהיו מי שלא אכלו, אעפי"כ יצא הקצף אף על הצדיקים, כי עכ"פ קשקשו בכף כדי להראות שמשתתפים, ברם מרדכי לא עשה כמוהם, אלא עשה פעולות להיפך שלא יראה ח"ו כאילו שיש איזה כריעה והשתחויה, והכריז קבל עם ועולם שאינו כורע ואינו משתחווה אכן כזה הוא "יהודי" אמיתי ובכן יש לנו ללמוד מזה על תורת ההתבדלות ממרדכי הצדיק, לא די לנו להתבדל כלפינו ולעצמנו, אלא החובה עלינו להראות ולעשות כל פעולות שאנו מובדלים מהם, ולא יהא שום הו"א שיש לנו שייכות להם.

  אמרנו ש"בחירות לעיריה" אסור מן התורה, בוודאי יהיו כאלו שיתקוממו ויעמדו משתוממים נגד האימרה הזו, – מה? אסור מן התורה? הלא מן ההכרח להעמיד עיר! הלא מן ההכרח לצרוך מים וחשמל זבל וביוב, וכל המסתעף! מה כ"כ רע להפיל פתק לקלפי לצורך זה? ובכן, הבה נתבונן אחים יקרים! כל ענין האיסור של הבחירות לעיריה במקומה עומדת הן אם יהיה ראש עיר חילוני, והן אם יהיה ראש עיר חרדי "כביכול", ברם, אם עומד לו "חרדי" המכנה לעצמו התואר "שומר תורה ומצות" ומצהיר ומכריז בכל הזדמנות ומעל כל במה ציבורית רצונותיו וכוונותיו הזדוניות – – נדהמתי למאוד בראותי המודעה שהופצה מהודעות "לופוליאנסקי – החרדי" וז"ל ההודעה: – – ירושלים, העיר היחידה בעולם שיש בה מגוון כה גדול של בני דתות ועדות, דתיים ושאינם דתיים, יהודים, מוסלמים ונוצרים, – – לכל קבוצה צרכים משלה, חייבים לדאוג לכולם, שכל קבוצה תחיה את חייה בשלווה, ותקיים את אורחותיה הדתיים והתרבותיים בחופש מוחלט… – – לופוליאנסקי, האיש שכל ימיו פועל לגשור ומציאת המשותף בין כולם – כל זה מצהיר יהודי שכביכול הוא שומר תורה ומצות, – – האם אין זה כפירה גמורה בד' ובתורתו??? ולצורך זה קמים ורצים יהודים חרדים עם שטריימלים להכניס פתק! -הבה נתבונן. לופליאסקי הזה מחייב את עצמו לדאוג לצרכי המוסלמי, מה יש להמוסלמי תיפלה – ע"ז שבו בחר, והוא מחייב את עצמו לדאוג שהמוסלמי יוכל לעבוד את הע"ז שלו בשלווה ובלי הפרעות כמו כן להנוצרי מתחייב אותו לופליאנסקי שיוכל לעבוד את הע"ז שלו בלי הפרעות וברוגע, וכן כל המסתעף מדת הנוצרית לדוגמא: המסיון, כשמביטים קצת בחוברות של "יד לאחים" נורא נוראות מה שקורה שם, יהודים עולים מגלות רוסיה או מתימן, והמסיון מחלק כספים לרחצה בכדי שיהודים יעבירו על דתם ד"י, ומי מחזיק את זה בפועל, כל אותם היהודים שנותנים פתק לקלפי, ונותנים יפוי כח לאותו האיש שהתחייב לדאוג לצרכים של הנוצרים והמוסלמים. האגודאיים מפיצים כרוזים שהוא חרדי, שומו שמים!

  אם הוא חרדי אזי הבזיון והחילול ד' גדול פי כמה מחילוני שמצהיר כדברים הללו, נניח שלופליאנסקי חרדי, ומתפלל ג' תפילות ביום בבהכנ"ס, איזה מפנים יש לו כשמצהיר כפירה כזו, איך יתכן שיהודי שומר תורה ומצות יעמיד ויתן יפוי כח לדבר כזה, ולא יתן דעתו להתבונן בזה, כשנתבונן מה עולה בגורל יהודי רוסיה שרובם ככולם שעולים הם גוים ממש, כשנתבונן איך תחת חסותו של ראש העיר עוברים יהודים כל יום על חמורות שבתורה, ע"ז שפ"ד וגילוי עריות, ואותו האיש מצהיר שיתן חסות לכל זה.- לא אסגור פאבים ודיסקוטקים בשבת, אשמור מכל משמר על הסטטוס-קוו כי זה הבסיס לקיומנו המשותף (הודעת לופליאנסקי באחד העיתונות) כלומר, אין עוד מצוה של "הוכח תוכיח את עמיתך" – האם אין זו כפירה של ממש? – איך יתכן לומר שבחירות הללו אינם אסורים מן התורה, איך יתכן לומר שמרן זיע"א בעל "ויואל משה" התיר בחירות כאלו, הלא תצילנה אזני משמוע דבר כזה!

  אחים יקרים! איך ירשה יהודי שומר תורה ומצות לעצמו להיות לו שותפות וחלק במה שישאר פתוח קיוסקים וחנויות בשבת, איך יתכן שיהודי שומר תורה ומצות יהיה שותף במכירת חזיר ונבו"ט וחמץ בפסח בראש חוצות האם כהו ההרגשים? מהו הנ"מ אם ראש העיר יהיה חילוני או חרדי אם נשאר אותם דברים, וחרדי לצורך זה גרוע יותר מחילוני, כי החילול ד' יותר גדול, כי ראו איך חרדי נותן גושפנקא לעבירות חמורות.

  כשנתבונן לרגע קט במהלומה שנחתה על האגודאיים, והשסניקים, והינקושים, בראשונה זכור עוד לכולנו, איך חגגו סביב ראש הכופרים וחנפו לו ולחמו בעבורו כשקראו לפניו "אחינו אתה", ובדברי שבח ותהילה, הוא האיש שיעמוד בפרץ וירווח לנו, כל זה עמד על מכונו כשעדיין חלק כסף לכל הצדדים לאחרונה נהפכה הקערה על פיה, ראש הכופרים הראה להם הדלת, אין לי צורך בכם עוד אמר – וקימץ את ידו ושוב אינו מחלק כסף.

  אזי יצא הקצף, מלחמה של ממש מנהלים האגודאים נגד הממשלה, אגודת ישראל שולחת מכתבים לכל הרבנים להעמידם על המצב, אולי יוכלו להושיע אותם – מי יודע, לא ראיתי מימי שאגודת ישראל ישלחו מכתבים לרבנים יושבי מדין להעמידם על חילול השבת שמתחלל בראש כל חוצות, או על מצעד תועבה, או על חנויות טרפות שמתרבים כל יום, או על גזירת גיוס השמד, או גיוס בנות, וכו' לאיזה דיוטה תחתונה ירדו האגודאים והשטיימניסטים לארגן הפגנה של ילדים בחוצות למען ה"חלב" מוציאים ילדות ונערות לחוצות העיר כל גדרי הצניעות נפרצו למען ה"חלב"?

  הבה נעשה חשבון אותם ת"ת שנהנים משלטון הרשע לוקחים שכר לימוד מההורים פי כמה מהת"ת שאינם לוקחים, ואח"כ מקבלים תקציב משומנת מהממשלה, ועוד עורכים מגביות וכדו' בחו"ל, כי כביכול אין להם מספיק, והמציאות לדאבוננו מראה כי במגביות וכו' מקבלים ת"ת אלו מעשירי חו"ל ומיהודים בתפוצות פי כמה וכמה מהת"ת על טהרת-הקודש, ומה כל הצעקה וזעקה שנזעקו עכשיו, על אותם תקציבי הממשלה, למה להם אותם תקציבים, בשביל שהמנהל יוכל להסתובב לאן שירצה עם מכונית מכובדת ולהשקיע הכסף בבנק השווצרית – הלזה נקרא שלוחמים לשם-שמים, בשביל הישיבות שלא יקרסו, אתמהה! מה הם מראים לציבור, רחמנות רחמנות!!! לוחמים כביכול על פת לחם.

  תדעו נאמנה רבותי! המלחמה אינה מלחמה למען התורה, מדובר רק כמה יניח המנהל בבנק השווצרי מליון אחד או חמש מליון, זה כל המדובר, ולציבור מוכרים אותם הנציגים, יראה הציבור לוחמים אנו למען התורה למען הישיבות שלא יסגרו, הבל הבלים! בידעי קאמינא, ישנם בתפוצות אלפי אלפי יהודים שמוזילים כסף רב מכיסם ותומכים במוסדות שלהם פי כמה וכמה ממוסדות שלנו, א"כ המלחמה היא רק על כיסו של המנהל.

  ידוע מה שכותב החזו"א דענין "החליבה בשבת" שהיה אז חשש חילול שבת ע"י יהודים שומרי תורה ומצות – וכותב, איזה פנים יש ליהודי הזה שיושב בביתו ושר בנעימות "כל מקדש שביעי" ואותה שעה מתחלל ע"י שבת קדשינו. אותו פנים יש לאלו שנותנים פתק לקלפי, שעושים בזה יפוי כח ושליחות לאותו האיש ליתן חסות על חילולי שבת, על עבירות חמורות שבחמורות, שנעשים בעיר כולו בפרהסיא, ובחסותו, איזה פנים יש לאותו איש היושב בביתו בשבת ועורך שולחן-שבת שבאותו שעה מתחלל שבת בחסותו ממש, איך נאמר שיש היתר לזה.

  רק היות שבע"ד יודע שלעולם לא יצליח לפעול אצל יהודי שומר תו"מ לחלל שבת במו ידיו או לאכול טריפות ח"ו, מגשר בין הבוחר לבין הנבחר ומרוויח שגם השומרי תו"מ יסייע בידי מחללי שבת ואוכלי נו"ט, ולדאבוננו בזה הצליח השטן שגם ליהודים חרדים יהיה חלק ונחלה בכל העבירות ד"י.

  מחוייב אנו לעשות חשבון נפש בזה, כל אחד מחויב לפעול ולהפעיל גם על אחרים שלא יצביעו, אין צורך להכביר במילים, הדבר ברור ופשוט ביותר, כל אחד יחשוב היטב מה הוא פועל בהפילו פתק לקלפי, איזה גזירות הוא ממשיך עליו ד"י.

  זכורנו שיחה שהיה בין מרן זיע"א לכ"ק הגה"ק מתו"א ז"ל, כ"ק אדמו"ר מתו"א התמרמר לפני מרן על הנסיונות המרים והקשים שיש לנו מהציונים, עד כדי שא"א לגור כבר בא"י, ענה לו מרן זיע"א, הלזה תקרא נסיונות, נסיונות האמיתיים היו בזמן ש"ץ ימ"ש, בזמנו היו נערים אומרים נביאות בבתי מדרשות, והחזיקו לש"ץ למשיח ונביא, זה היה באמת נסיון והיו מגדולי הדור שטעו בו, והיו צריכים להרבה התחזקות – משא"כ בזמנינו, מהו כל הנסיון? רואים כמה פורקי עול, ריקים ופוחזים, אין שאלה עם מי האמת כזמן של ש"ץ, מכירים היטב פרצופם האמיתי, רק הנסיון הוא נסיון הממון ולא יותר.

  מרן זיע"א הסביר במגבית יסוד לקרן הצלה עה"פ "ויחפרו לנו את הארץ" ופירש בזה דהנה ידוע שהאמוריים הטמינו את כספם בכדי שבנ"י לא ימצאו אותם בהכנסם לארץ, וכוונת בני ישראל בשלחם את המרגלים היתה גם שיחפרו המרגלים ויבדקו היכן הטמינו אוצרותיהם, וכיוון שכוונתם היתה ג"כ בשביל בצע כסף ע"כ קלקלו בחזרתם, ואכן יהושע וכלב שהיתה כוונתם נקיה בלתי אל הממון עיניהם, זכו שחזרו בשלום, וכן לענייננו כל מי שיחזיק עצמו בנסיון הממון לבל יפול יזכה כיהושע וכלב לעמוד איתן בכל הנסיונות הקשים.

  איתא בספה"ק "נועם אלימלך" (פ' קדושים) [ומקורו בחסד לאברהם] וז"ל לעתיד כשיבוא משיח צדקינו יקבץ משיח כל הצדיקים ויביא אותם אל הים אוקיינוס, ויפתח להם האוצרות הגנוזים ויהיה שם אבנים טובות ומרגליות, כסף וזהב הרבה מאד, ויהיו מהם שימלאו כיסם בבצע כסף ובהון רב, וכשמשיח יפרח לג"ע בקדושתו הגדולה, אזי הצדיקים יפרחו אחריו לג"ע, ואותם הצדיקים שנטלו האבנים טובות ומרגליות אעפ"י ששמרו עצמם מכל חטא, לא יוכלו לפרוח עם משיח צדקינו לג"ע מכובד משאם.

  הקב"ה יעזור לבל נתפטם אבנים טובות ומרגליות, הקב"ה יעזור שנסתפק במה שיש לנו ממקורות כשרים, ושנכוין באמת בכל מעשינו לשם שמים ונזכה ביחד עם כל הצדיקים האמיתיים ללכת לקבל פני משיח צדקינו בב"א.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב