תוכנית לפיד: העדפה ברורה ליוצאי שירות צבאי ואזרחי

תושב ישראל ששירת שירות צבאי/לאומי/אזרחי יזכה להטבת מע"מ 0% ברכישת דירה ראשונה, לדירה ששוויה עד 1.6 מיליון שקל כולל מע"מ ■ מי שלא שירת יהנה ממע"מ 0% בדירה ראשונה בעלות מקסימלית של 600 אלף שקל

 גובשו הקריטריונים לקבלת הטבת מע"מ בשיעור 0%: 

הערפל סביב תוכנית מע"מ בגובה אפס של שר האוצר יאיר לפיד מתפוגג. בתום דיונים ממושכים בין משרד האוצר לבין היועץ המשפטי לממשלה גובשו ופורסמו היום (א') הקריטריונים לזכאות למע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה.

המשמעות של ההחלטה האמורה היא העדפה ברורה למי ששירת שירות צבאי לאומי או אזרחי כאשר מי שלא עשה כן יוכל לממש את ההטבה רק במקומות מרוחקים בפריפרייה או במקומות בהם ערך הדירות נמוך.

הקריטריונים הנוספים לקבלת ההטבה נותרו כפי שפורטו בהצעה המקורית. ההטבה תינתן לזוג נשוי, לרבות ידועים בציבור, שלו ילד אחד לפחות והורה במשפחה חד הורית שלו ילד אחד לפחות בחזקתו. זכאים אלו יצטרכו גם לעמוד בתנאים הבאים: מלוא הזכויות בדירה נרכשו על ידי בני הזוג והדירה היא דירה ראשונה של הזוג, כמו כן מעולם לא הייתה בבעלות מי מבני הזוג דירת מגורים לרבות שכל אחד מבני הזוג לא ביצע עסקת לרכישת דירה אשר בוטלה.

עוד על פי הקריטריונים, זוג נשוי, לרבות ידועים בציבור, ללא ילדים יוכל לקבל את ההטבה באם אחד מבני הזוג הוא מעל גיל 35, מלוא הזכויות בדירה נרכשו על ידי בני הזוג והדירה היא דירה ראשונה של הזוג, כמו כן מעולם לא הייתה בבעלות מי מבני הזוג דירת מגורים לרבות שכל אחד מבני הזוג לא ביצע עסקת לרכישת דירה אשר בוטלה.

גם רווקים זכאים להטבת המע"מ, וזאת בתנאי שהם מבוגרים מגיל 35, עם כל ההתניות המתייחסות לזוגות כפי שפורט לעיל.

במקביל, אדם שזכאי לקצבת נכות כללית בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה -1995 (להלן- חוק הביטוח הלאומי) או אדם בדרגת נכות של 75% לכל הפחות והינו זכאי לקצבת נפגעי עבודה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי או לקצבה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התש"יט-1959 ייחשב כמי שעמד בתנאי השירות הצבאי/לאומי/אזרחי.

ממשרד האוצר נמסר כי תזכיר החוק המלא הכולל את שאר התנאים לעסקה וביניהם מפרט הדירה המינימלי ותנאים נוספים יופץ ביומיים הקרובים להערות הציבור. עוד נמסר ממשרד האוצר כי: "הפרמטר המרכזי שעמד בלב המחלוקת היה בדבר סוגיית השירות הצבאי או האזרחי כתנאי יסודי לקבלת ההטבה. בנושא התקיימו דיונים רבים, כאשר היועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר קריטריונים אשר אינם מקנים הטבה מסוימת לכל חלקי האוכלוסייה. שר האוצר עמד על דעתו כי יש לייצר העדפה ברורה ומשמעותית למי שתרם למדינה ושירת שירות צבאי או אזרחי".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. לחרדים לא מגיע הנחה במעונות כבכול שנה בשנה !!!!
    כבר ברכו מרן שליט"א ; ליהיר שר"י שיתפגר

    אחד העם |
    הגב