גיוועלד: פילגש בלשכה • הפשקווילים

אתר 'אקטואליק' סוקר לכם כמידי שבוע את הפשקווילים המתפרסמים מעל לוחות המודעות בריכוזים החרדים בישראל. והשבוע: מחאה נגד האדמו"ר מאמריקה, מלחמת הקופות – חסדי שלום מול קופת העיר, המחאה נגד המנהל, ועוד, כנסו למדור השבועי. (צילומים: אקטואליק, חדשות 24, המצלם)

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. למעשה כולנו היינו = אנשים נשים וטף, חייבים לצאת למלחמה נגד גיוס השמד! צריך להילחם מיד ולהראות לקב"ה שאנחנו מוכנים למלחמה! אם הם [המדינה] יהיו בטוחים במאה אחוז שאנחנו כולנו מוכנים למלחמה כפשוטו, כמו כשבן גוריון ימ"ח וזכרו, שאל את החזון איש זצ"ל, יש לי צבא אבל מה יש לך? אמר לו החזון איש מול הצבא שלי שמוכן למסור את הנפש כפשוטו לא יעזור כל הצבא שלך! את זה אנחנו צריכים להראות, זו ההשתדלות שלנו וזו החובה שלנו, למסור את הנפש כפשוטו, למסור את הנפש כפשוטו על כל צעד וצעד.

  למעשה כולנו היינו = אנשים נשים וטף, חייבים לצאת למלחמה נגד גיוס השמד! צריך להילחם מיד ולהראות לקב"ה שאנחנו מוכנים למלחמה! אם הם [המדינה] יהיו בטוחים במאה אחוז שאנחנו כולנו מוכנים למלחמה כפשוטו, כמו כשבן גוריון ימ"ח וזכרו, שאל את החזון איש זצ"ל, יש לי צבא אבל מה יש לך? אמר לו החזון איש מול הצבא שלי שמוכן למסור את הנפש כפשוטו לא יעזור כל הצבא שלך! את זה אנחנו צריכים להראות, זו ההשתדלות שלנו וזו החובה שלנו, למסור את הנפש כפשוטו, למסור את הנפש כפשוטו על כל צעד וצעד.

  וגם להלכה למעשה כולנו היינו אנשים נשים וטף חייבים לצאת למלחמה! צריך להילחם מיד ולהראות לקב"ה שאנחנו מוכנים למלחמה! אם הם [המדינה] יהיו בטוחים במאה אחוז שאנחנו כולנו מוכנים למלחמה כפשוטו, כמו כשבן גוריון ימ"ח וזכרו, שאל את החזון איש זצ"ל, יש לי צבא אבל מה יש לך? אמר לו החזון איש מול הצבא שלי שמוכן למסור את הנפש כפשוטו לא יעזור כל הצבא שלך! את זה אנחנו צריכים להראות, זו ההשתדלות שלנו וזו החובה שלנו, למסור את הנפש כפשוטו, למסור את הנפש כפשוטו על כל צעד וצעד.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. רק עצה אחת להתחזק

  זעקת אש קודש מפי ממלל רבנן הגאון הצדיק המקובל רבי סענדר ארלאנגער שליט"א. בסעודת הילולא לרגל מלאת השנה של מרן ראש ישבת "באר שלמה" גאון ירושלים הגאון הגדול ר' אברהם אטיק זצוקללה"ה. י' שבט תשע"ו. באולמי בית יעקב הישן י-ם. נוכח הירידה הנוראה בעולם התורה לשתף פעולה עם שמד הגיוס רח"ל, והליצנות על שמו של מרן החזו"א זי"ע.

  לדאבונינו היגענו לעולם חושך כפול ומכופל לא אצל החילונים רק אצל בני תורה! תלמידי חכמים! מחמירים! מהדרים! חזון איש'ניקס/ עפרא לפומיה למי שאומר שדרך החזו"א ללחום רק מתחת לשולחן! / המחזקים חוק הגיוס הנפשע יראו את בניהם ונכדיהם בצבא רח"ל! / חרבן התורה תצא מ"עיר התורה"! / האומר שאין מסירות נפש בדור הזה, הרי זה כפירה בנצח ישראל לא ישקר, וזהו מה שקונים בבני ברק! מי יתן מלון אורחים ויברחו מבני ברק!

  ……אבל צריכים לעורר כי רואים עולם חושך כפול ומכופל, והחושך הוא לא אצל החילונים!!, רק אצל בני תורה, תלמידי חכמים, אצל מחמירים, אצל המהדרים, אצל חזון איש'ניק'ס!!!, מינות ואפיקורסות ודעות כוזבות מתגוללים בבני ברק!!, וראשי ישיבות ובני תורה, שלא היה שייך להאמין לפני שנה ושנתיים שהעולם תהיה לה ירידה כל כך!!, שבני תורה, ות"ח שהיו קשורים תמיד בדעת תורה, ובדעת תורה של דורות הקודמים כהחזו"א וכיוצא בו, יכולים היום להשלים עם דברים שאסור אפי' להזכיר במקום קדוש הזה, להגן ולדבר על החוק, ולדבר על אמונת חכמים, על חכמים כאלו שאסור להאמין בהם!!

  ……עפרא לפומיה, מה שיכול להמצא איזה ראש ישיבה, זכרוני שקראוהו לדבר אצל החנוכת הבית בישיבתינו בזמנים הראשונים, והיה יכול לכתוב מכתב לר' נתן קופשיץ ששיטת החזו"א הוא שצריך לעשות מלחמה רק מתחת לשלחן, ומי שעושה מלחמה בגלוי (וכלשונם) חזיתית עם הציונים זה ציוני אמיתי. עפרא לפומיה! שיקח עצמו עם כל התורה… כך נראים תלמידי חכמים היפים שבדור, "אגעפארענע חברה"!!!

  עזות ומינות ואפיקורסות מתגוללים בבני ברק, זה מחנ"ק וכמו שאמר ירמיהו הנביא (ירמיה ט' א') מי יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בוגדים.. לא שייך לסבול רוח המינות ואפיקורסות, כל החברה האלו רח"ל יראו בניהם ונכדיהם בצבא וכל הדברים שאינו ראוי להזכיר במקום קדוש כזה!!. מחזקים חוק נפשע, וזהו הגדולים?!, חורבן התורה תצא מ"עיר התורה". זהו המצב כהיום!. אין כאן ההזדמנות לעשות מחאות אבל חושבני שזהו חלק מתורתו של הראש ישיבה.

  יש לנו צדיקים ות"ח וראשי ישיבות שהניחו תורה לדורות. וכמו שאומרים לאחר קריא"ת יה"ר מלפני אבינו שבשמים לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם וכו', איזה חכמי ישראל יש לנו שיכולים לומר החשיבות על נשיהם, ובניהם, ובנותיהם, ותלמידיהם, ותלמידי תלמידים, בכל מקומות מושבותיהם, כמו שהשאיר תלמידי תלמידים, באמריקה, לונדון, ובכל קצוי תבל, וזוכרים שראו ראש ישיבה חרד, שלמד תורה לשמה בכל היגיעה, ובכל ההתלהבות באש קודש רשפי אש שלהבת קה.

  ומה נשאר לנו מי יגלה עפר מעיניך רבינו הבריסקער רב!, ומי יגלה עפר מעיניך רבינו החזו"א! ומי יגלה עפר מעיניך רבינו הקהילות יעקב!, ושאר גדולים, מה היו הם אומרים על הירידה של דור הזה, מי הם מנהיגי הדור!, ומי הם החכמים שצועקים שצריכים להאמין בהם, ממש קששה לדבר.

  יש לנו רק עצה אחת להתחזק בחוזק בדורות הקודמים, ולמסור ולספר זאת לבנים ולתלמידים ותלמידי תלמידים, ככתוב למען תספר באזני בנך ובן בנך,…… טופח ע"מ להטפיח דורות ודורות לאחריו, זהו סימן של רבי אמיתי! ומה משאירים האלו לדורות, כלום, דבר אחד משאירים, שאסור לילך להפגנות זהו הצוואה לדורות, ירות נפש עבור התורה, זהו הצדיק לדורות!

  יכולים ללמוד כל התורה כולה "און מ'איז א אויס געקלאפטע הושענא און א אויס געקלאפטע שמאטע"!!! אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ (סנהדרין דף ק"ו.ע"ב) יכולים לומר על כל הלומדים האלו!, איך מגיעים לירידה כזו?, שלומדים! תלמידי חכמים! שהיו מהדרים על בריסקער מצות, ובריסקער תקיעות ואתרוגים, "און א פארטשעוורטער בני ברק'ער קאפ" (ראש חלוד בני ברקי….) !!כך נראים "ה"שיינע אידן" האם צריכים התקיעות שלהם, ממש לאו בני דעת הם, כל תורתו של דואג מן השפה ולחוץ!!

  תורה מחזקת רק כשיוצא מלב טהור, ברשפי אש שלהבת קה, כי עזה כמות אהבה, וזהו מה שצריכים להתחזק במסירות נפש, לא כל אחד ראוי לדרוש ממסירות נפש, ואולם כל אחד מחויב לקבל על עצמו מסירות נפש, וסעיף ראשון בצעטיל קטן, להרה"ק ר' אלימלך זי"ע, הוא קבלת מסירות נפש על קידוש ד', וזהו הלכה ראשונה קריא"ש, ומיסודי התורה, וכמו שדייקו שהרמב"ם הביא הל' מסירות נפש בהל' יסודי התורה, ולמה לא הביא הלכה זו של מסירות נפש על ג' עבירות, במקומן, בהל' גילוי עריות או ע"ז ושפיכות דמים, ובהל' רציחה, אלא הביאו בהל' יסודי התורה, מפני שמסירות נפש הוא מיסודי התורה, היכול לקום יהודי זקן בן מאה שנה, ולומר שאין מסירות נפש בדור הזה, הרי זה כופר בנצח ישראל לא ישקר, וזהו מה שקונים בבני ברק, רח"ל, רבותי! מי יתנני מלון אורחים ויברחו משם!!!.

  עוד יאמרו ויספרו, סכנה לדבר היום, אנו גרים בשפאניע! הידוע מה זה שפאניע, שם היה להם חמש קומות תת קרקעית לרדת כדי לעשות הסדר נאכט, כהיום אם רוצים לומר א ערליכע ווארט, צריכים לרדת חמש הקומות תת קרקעית לומר א ערליכע ווארט, כי מקבלים איום כמו בימי איזבל ואחאב!!……….

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב