גלאון לגפני וליצמן: "אתם מטילים טרור"(וידאו)

מליאת הכנסת תאשר הערב את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים הסדרת השימוש במקווה טהרה, של חבר הכנסת משה גפני. ח"כ זהבה גלאון תקפה את הח"כים החרדים במליאת הכנסת. {צפו בעימות}

מליאת הכנסת תאשר הערב את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים הסדרת השימוש במקווה טהרה, של חבר הכנסת משה גפני. ח"כ זהבה גלאון תקפה את הח"כים החרדים במליאת הכנסת.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי מועצה דתית תהיה רשאית שלא להתקשר בהסכם לשם שימוש במקווה טהרה כהגדרתו בהצעה, אף אם התקשרה המועצה הדתית בהסכם עם המדינה או עם רשות מרשויותיה.

בנוסף מוצע כי תחילתו של חוק זה תהיה תשעה חודשים מיום פרסומו כדי לאפשר היערכות ליישומו של התיקון המוצע.

ח"כ זהבה גלאון אמרה בנאומה הכנסת הזו מביאה פשרה רקובה. בפעם הקודמת ח"כ גפני לפחות הצגת את השקפת העולם שלך. מצאתם גוי של שבת – הסוכנות תביא כסף ותבנה מקוואות לאנשים ה"מצורעים" האלה. זה מה שאומרת הצעת החוק. שיש כאן קבוצה שאתם מבקשים להדיר מהיהדות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.