גלריה: אלפים בעצרת המספד לגראי"ל

אלפים בב״ב בעצרת המספד המרכזית של רשת הכוללים יששכר באוהליך, שלומי כהן תיעד

אלפים בב״ב בעצרת המספד המרכזית בראשות גדולי הדור וגדולי ישראל מרן ראש הישיבה ר׳ גרשון איידלשטיין וראש ישיבת עטרת ישראל ששודרה ל-10 סניפי הכוללים המרכזיים ברחבי הארץ,

בהספד בבני ברק השתתפו כל ראשי הכוללים מאיזור המרכז עם 800 האברכים שלומדים בהם ואלפים רבים מתושבי העיר כשלאחר תפילת מעריב פתח בקריאת תהילים נרגשת הגאון רבי גד קדוש ראש הכולל בבני ברק,

הספידו תמרורים מרן ראש הישיבה הגרי״ג איידלשטיין, ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה הגרב״מ אזרחי,תלמידו המובהק של מרן ראש הישיבה במשך עשרות בשנים הגרמ״י שניידר וראש ראש הכוללים יששכר באוהליך הגר״א וייסבורד,

מבין הדברים שנשא מרן הגרי״ג איידלשטיין "העיקר זה המידות והבנאדם לחברו ללמוד לדון את חברו לכף זכות וזה יהיה לעילוי נשמתו הגדולה".
מבין הדברים שנשא ר״י עטרת ישראל הגרב״מ אזרחי זה "היכולת מחד גיסא לעמול בתורה ולשמוח בתורה ומנגד זה לישא בעול ובסבלם של כלל ישראל בכלל ובפרט של אברכי ולומדי הכוללים . וגם כשהראש ישיבה זצוק״ל היה איתנו בחיים חיותו הוא פעל הכל מלמעלה הכל היו דברים שמימיים,

בדבריהם עמדו כל המספידים על גודל קדושתו ועוצם מפעליו האדירים של מרן ראש הישיבה זצוק״ל ושל יצירת דברים שהם בגדר של יש מאין כשאין להם אח ורע בדורות האחרונים כשהכל בא מעוצם כח תורתו וקדושתו הנוראים.

ראש רשת הכוללים הגר״א וייסבורד הוסיף בדבריו שכל רגע וכל מעשה בחייו של הראש ישיבה היו שקולים ומדודים עד דק מן הדק. וגם כשפתח מפעלי תורה או מוסדות קירוב ענקיים, ידע, ולכך בחשבון שיהיה להם בעז״ה קיום תמידי – כי זהו רצון וחפץ ה׳ שיתרבו לומדי תורה".

צילום: שלומי כהן

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.