גלריה: הראב"ד הגיע לשבות בבית שמש

בין קבלת שבת למעריב נשא דברים לבני הישיבה ומאות מתושבי השכונה, בה הרחיב בדברים מלהיבים בגודל מעלת לימוד התורה ועסק התפילה ובפרט בימי השובבי"ם

שבת בהתרוממות רוח מיוחדת עברה על תושבי רמב"ש בכלל ותלמידי הישיבה בפרט, עם בואו של מרן פוה"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א לשבות בישיבה.

בין קבלת שבת למעריב נשא דברים לבני הישיבה ומאות מתושבי השכונה, בה הרחיב בדברים מלהיבים בגודל מעלת לימוד התורה ועסק התפילה ובפרט בימי השובבי"ם, וכן בגודל המעלה למסי"נ בעת הזאת אשר חושך יכסה ארץ.

השנה לראשונה מיום קום הישיבה שבת רבינו שליט"א בישיבה בשבת יא"צ של אמו הרבנית דבורה ע"ה, ועבר לפני התיבה בתפילות שחרית מוסף ומנחה. (בתפילת מעריב עבר לפני התיבה בנו הגרא"ז).

לאחר תפילת מוסף התקיים קידוש מיוחד בהשתתפות רבינו שליט"א לרגל היא"צ, ורבינו שליט"א סיפר מעט עובדות על אמו הרבנית ע"ה ובמה שיש עלינו ללמוד מדרכיה.

בסעודה שלישית נשא הראב"ד שליט"א דברים לפני בני הישיבה בלבד וכמנהג מורנו הגה"צ רבי משה שניידער זצוק"ל, בה עורר על החובת יחיד בימי השובבי"ם ללמוד מסכת נוספת מלבד זו הנלמדת בישיבה, או לחילופין ללמוד פרקים נוספים במסכת הנלמדת.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. הרב הריפורמי החופר קברי ישראל.

    הרב החופר קברי ישראל

    הרם קרן ישראל עמך... |
    הגב