גלריה: טקס יום הזיכרון בבני ברק

אתמול התקיים טקס זיכרון לחללי צה"ל בבני ברק בהר הזכרון ברחוב מימון בבני ברק, בטקס הזכרון השתתפו ראשי וחברי העיריה ומשפחות שכולות ותושבי העיר ונציגי יד לבנים,. יהודה פרקוביץ תיעד

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ביום זה נוהגים בו אבלות. וכל אחד יתפלל מקירות לבו, לביטול כח הרע מזרע עמלק, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ בהתגלות כבוד שמים בביאת משיח צדקנו ופדות נפשנו בב”א. כמו כן, יתקיים מנינים תפילה עם אמירת ‘עננו’ לאלו המתענים, “ויה”ר שהמדינה הציונית תתבטל בקרוב ממש ובמהרה ממש, אמן”.

  ביום זה נוהגים בו אבלות. כי זה היום המר והנמהר שמשנאיך נשאו ראש והרשעים אנשי השלטון הרשע חוגגים יום אידם, מרוב אכזריות איבדו את השכל הישר והפשוט, ומכריזים כפירה של 70 שנה בקב”ה רח”ל, בריש גלי, וחילול שם שמים בפועל, ומרידה במלכות שמים בפלטרין של מלך. הביאו כל המרעין בישין לארצינו הקדושה ברצון שעם ישראל יהיו ככל הגוים, ועל זה דווה לבנו וחשכו עיננו, ואלו אין להם שום זיק וקשר לתריג מצוות שקבלנו בהר סיני.

  ומתרבים כל יום הגזירות:
  *בהעברה על הדת
  *בחינוך לשמד לרבבות ילדי ישראל
  *אפי’ מתערבים בבתי חינוך החרדים
  *ובגזירות גיוס השמד לבנים ובנות בכפיה – ובפיתויים נוראים
  *בחילולי שבת קודש
  *בחילולי יו”ט
  *בחיטוטי שכבי
  *ביטול התורה הקדושה
  *ופרסומי שחץ ברחובות קריה, ועוד ועוד ועוד וכו’ וכו’ וכו'……………

  חובה עלינו ביום זה להתפלל ולעורר רחמים רבים כאו”א כפי יכלתו, לבקש על כבוד שמים להעביר גלולים מן הארץ, וכל בני בשר יקראו בשמך, ולביטול כל הגזירות הנוראות נגד יהודים החרדים לדבר ד’, וגם להתאבל ולקונן ביום זה לקיים (הושע פרק ט) אל תשמח ישראל אל גיל בעמים”.

  וכל אחד יתפלל מקירות לבו, לביטול כח הרע מזרע עמלק, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ בהתגלות כבוד שמים בביאת משיח צדקנו ופדות נפשנו בב”א. כמו כן, יתקיים מנינים תפילה עם אמירת ‘עננו’ לאלו המתענים, “ויה”ר שהמדינה הציונית תתבטל בקרוב ממש ובמהרה ממש, אמן”.

  כנסו |
  הגב