גלריה: עצרת הספד שלושים למרן הגראי"ל זצ"ל

עצרת מספד וזיכרון התקיימה בכוללים "אמרי יוסף" בבני ברק. הספידו: הגר"ח פינשטיין שליט"א, הרב בנימין להמן והרה"ג שאול לוסטיג

עצרת זיכרון למרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל התקיימה בכוללים "אמרי יוסף – שערי משפט", יחד עם כל הכוללים בבית מדרש הלכות חיים בבני ברק.

הספידוהו: הגאון הגדול רבי חיים פינשטיין שליט"א שחיזק את האברכים באמרו: כל העולם קיים בזכותכם, עמלי התורה בעיון.

כמן כן הספידו הרב בנימין להמן שליט"א, מרבני כולל אמרי יוסף, שעמד על פרישותו של מרן.

בדברי ברכה פתח הרה"ג רבי שאול לוסטיג שליט"א, ראש כולל שערי משפט, שהעלה בדבריו את דאגתו של מרן לעולם התורה בכלל  ועולם  הכוללים בפרט –  ם מעשים שסיפר בדאגתו האישית לכולל שבראשותו.

כמו כן הודה בדבריו ליתר ראשי ואברכי הכוללים שהשתתפו במעמד.

צילום: עזרא טרבלסי

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.