גלריה: עצרת לזכרו של רבי נסים טולידנו זצוק"ל

עצרת זכרון והתעוררות ביום השנה השישי לפטירתו של הגאון הגדול רבי נסים טולידנו זצוק"ל מגדולי ראשי הישיבות הספרדים בהיכל הישיבה בבאר יעקב

עצרת זכרון והתעוררות ביום השנה השישי לפטירתו של הגאון הגדול רבי נסים טולידנו זצוק"ל מגדולי ראשי הישיבות הספרדים בהיכל הישיבה בבאר יעקב.

העצרת התקיימה ביום רביעי שעבר בראשות בנו ראש הישיבה הגאון רבי יוחנן טולידנו ואחיו הרבנים הגאונים שליט"א ובהשתתפותם של גדולי תלמידיו בהם רבנים ראשי ישיבות ראשי כוללים ויושבי על מדין. במהלך העצרת נשא דברים תלמידו המובהק הגאון ר' מרדכי מלכה שליט"א רבה של אלעד, בדבריו האריך לתאר את דרכי לימודו ואת התמדתו ושקיעותו בתורה של רה"י הגר"נ זצ"ל מאשר זכה ללמוד עימו בחברותא שנים רבות תמידים כסדרם. כאשר לכל זה מצורפת ענותנותו העצומה ושפלות רוחו וסיפר כי כל ימיו נהג לשבת במערב הבית מדרש וכששאלו על כך השיב שאין רצונו לפסוע על ראשי עם קודש ולהטריח שיקומו עבורו. כמו כן הזכיר את מה שאמר לו מרן מלכא רבינו הגדול הגר"ע יוסף זצוק"ל בפגישתו האחרונה עימו בדבר מעלת הענוה. אחריו נשא דברים תלמידו הגר"י פרץ שליט"א מחשובי מזכי הרבים בדברי התעוררות חוצבים. לאחר מכן התקיים מעמד "הושיבו ישיבה על קברו" כאשר הכריז ראש הישיבה הגר"י שליט"א על הקמת ישיבה קטנה חדשה בבאר יעקב בנשיאותו ועל קריאתה מחדש של הישיבה הגדולה לזכרו של הגר"נ זצ"ל בשם "אוהל התורה" והוסיף כי שם זה הולם את אישיותו של אביו זצ"ל כאשר היה ידוע בהתרחקותו מאור הזרקורים ומפוליטיקה והמית עצמו באהלה של תורה כל ימיו.

בימים האחרונים החלה התענינות גוברת בעולם התורה כאשר נודע על הוספת צוות חדש לישיבה בנוסף לכולל הקיים כבר מטובי בוגרי עולם הישיבות, ועל ההתלכדות סביב ראש הישיבה הגאון רבי יוחנן טולידנו שליט"א שנודע מזה שנים רבות בשיעוריו הבהירים והעמוקים ובהעמדת תלמידים בדרך אביו זצ"ל ובשלב זה מתעתדים קבוצה גדולה ממסיימי ישיבות קטנות להמשיך לימודם בישיבה הגדולה בשיעור א' על מנת להתגדל בתורה ויר"ש כשאיפתם.

צילום : דוד זר

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. ישיבה של מרוקאים חסידים שוטים של הרב שך. אין לכם כבוד ספרדי?

    חבורת נחיתים שמחקים כקוף הליטאים

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב