גלריה: תשרי במרכז חב"ד העולמי 770

אלפי תלמידי ישיבות ליובאוויטש ברחבי תבל, עושים את ימי חודש תשרי בחצר כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, בבית מדרשו "770" שבברוקלין ובישיבה שעל-יד ציונו הקדוש שבקווינס, אליו נוהרים בכל ימות השנה רבבות יהודים. תיעוד

אלפי תלמידי ישיבות ליובאוויטש ברחבי תבל, עושים את ימי חודש תשרי בחצר כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, בבית מדרשו "770" שבברוקלין ובישיבה שעל-יד ציונו הקדוש שבקווינס, אליו נוהרים בכל ימות השנה רבבות יהודים.

הנסיעה מתאפשרת על-ידי ראשי הישיבות רק לאחר שורת הכנות רוחניות הנדרשות מהבחור, על מנת שנסיעתו תמונף להתרוממות רוחנית. הבחורים נדרשים לשמור את סדרי הלימוד כראוי, ללמוד בשקידה ובהתמדה לאורך כל שעות היום, ואף להיבחן על דפי הגמרא ומאמרי החסידות הנלמדים במהלך ימי החודש.
הארגון המופקד על אירוחם של הבחורים, ואף על קיום סדרי הלימוד, ההתוועדויות, השיעורים העיוניים, הוצאת חוברות הלימוד בהן מופיעות סוגיות עיוניות וערוכות, וקיום מערך הנסיעות היומי אל ציונו הק' של הרבי, אליו נוסעים מדי יום אלפים; הוא "ועד תלמידי התמימים העולמי", שמופקד על הקשר בין ישיבות ליובאוויטש במהלך כל השנה.

בחודש תשרי, מקיים 'הועד', כפי שהוא מכונה בעגה החב"דית, את סדרי הלימוד לאלפי תלמידי הישיבות. מחזה מרהיב להכנס לבית המדרש הסמוך לציון, או לבית המדרש של 'סעווען סעווען טי', ולראות אלפים-אלפים של אורחים השקועים בלימוד. 'הועד' מקיים לתלמידי הישיבות-קטנות גם שיעורים בדפי הגמרא הנלמדים לעיון. 'הועד' מארגן גם אוטובוסים יומיים המסיעים את מאות הבחורים הלומדים במשך ימות השבוע בבית מדרשו של הרבי לציונו הקדוש הנמצא בקווינס, מרחק נסיעה של כמחצית השעה. בערבי חג ,יוצאת שיירת אוטובוסים לעבר הציון, שם שוהים אלפי חסידים, בסמיכות לקודש.

הארגון הוקם לפני קרוב לעשרים שנה, על ידי 'המשגיח', הגאון רבי דוד ראסקין זצ"ל, שעמד בראש הנהלת ישיבת ליובאוויטש המרכזית; וממשיך דרכו, יבלחט"א הגאון רבי שלמה זרחי שליט"א; כשהוא זוכה לליווי, ייעוץ ועידוד קבועים מה'חוזר', הגאון הגדול רבי יואל קאהן. רבי יואל מטריח את עצמו ומוסר במהלך החודש שיעורים והתועדויות לאלפי האורחים. כמו-כן, הוא מכון את צוות המשגיחים והר"מים על דרך עבודתם.

בשנים האחרונות, כשזרם האורחים המגיעים להסתופף בציונו הק' ובבית מדרשו של הרבי גבר, התעורר הצורך בהקמת מרכז מסודר להכנסת אורחים לאלפי תלמידי הישיבות. 'הועד' רכש בנין גדול, בסמיכות לבית מדרשו של הרבי – 'סעווען סעווען טי' – והוא, יחד עם עוד עשרות דירות מאכלסים את אלפי האורחים.
כמו-כן, חדר אוכל רחב ידיים מספק שלוש ארוחות בכל יום. כש'הכנסת האורחים' של 'הועד' מתייחדת מהרגיל לראות בחדרי אוכל סיטונאיים, ומספקת אוכל ברמה גבוהה למדי.

הארגון זוכה לתמיכתו הנלהבת של אב"ד רבני חב"ד בארץ הקודש – הגאון הגדול רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א, שאביו, רבי משה זצ"ל, עמד בראש הכנסת האורחים טרם הסתלקות הרבי. האב"ד נותן את ברכתו לכל ענייני הארגון, ורואה אותו כממשיך דרך אביו.

ה'סדרים' המתקיימים בחודש תשרי, מתאפיינים בתחושת רוממות מיוחדת, כאשר שוהים ליד מקום מנוחתו של הרבי. דבר זה מתבטא גם בשימת דגש על לימודים מעמיקים בתורתו הרחבה של כ"ק האדמו"ר זצ"ל, ובסימפוזיונים על אורחותיו והנהגתו בקודש. במהלך חודש תשרי, זוכים האורחים להאזין לאנשים הקרובים ביותר לרבי – המזכירים, החוזרים, ראשי המוסדות, והשלוחים הראשיים, ולשמוע מכלי ראשון תיאורים על אורחות קדשו וימי החגים במחיצתו של הרבי.

רגעי השיא של החודש הם בעת כניסת האורחים אל הציון – 'האהל' – של הרבי. הכניסה נעשית אחר הכנות רוחניות רבות ותוך הימנעות מאכילה באותו היום, בתורת החסידות היחס להשתטחות על קבר הצדיק הוא כאל 'יחידות' בחיי האדמו"ר.

בתום חודש תשרי ישובו אלפי האורחים לישיבות ברחבי תבל, כשההתרוממות תתבטא בסדרי 'זמן' החורף ובהתעלות בתורה וביר"ש.
צילומים: שימי קוטנר

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.