מועצג"ת של ארה"ב הכריזה על יום תפילה

בהודעה המתפרסמת הבוקר קוראים חברי מועצת גדולי התורה של 'ארצות הברית' להתחזק בלימוד התורה ולהעתיר בתפילות {בשל המצב הקשה}

בהודעה מיוחדת המתפרסמת הבוקר (ה') , קוראים חברי מועצת גדולי התורה של 'ארצות הברית' על רקע אירועי הטרור להתחזק בלימוד התורה ולהעתיר בתפילות.

במכתבם כתבו: "השעה היא עת צרה ליעקב. דם ישראל נשפך כמים וזדים ארורים נשאו ראש בפלטרין של מלך לאמר על עם ה' לכו ונכחידם מגוי, היו לא תהי'. עינינו נשואות למרום ומייחלים לאבינו שבשמים בלב קרוע ומורתח, אל תחרש ואל תשקוט א-ל. אמנם עלינו החובה מוטלת לשוב אליו יתברך באמת ובלב שלם ולקיים בעצמינו תשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה".

unnamed

"הננו קוראים לאחינו בני ישראל להתאסף למחר ביום חמישי, ב' מרחשון, כל ציבור בביהכ"נ שלו, ולהרבות בתפלה, וגם בכל יום להוסיף מזמורי תהלים ובקשת תחנונים אחר תפלת שחרית ומנחה. וכל אחד יעשה חשבון הנפש בעניני יראת שמים ותיקון המעשים והמדות, ולב יודע מרת נפשו".

"ובני הישיבות ואברכי הכוללים יתחזקו בשקידת התורה ויוסיפו חיל וחשק בלימודם, ודבר ה' יאיר עינינו וישמח לבנו, ויה"ר שיקויים בנו ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'. והקב"ה יוציאנו מצרה לרוחה ומאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה בעגלא ובזמן קריב".

מועצת גדולי התורה בארה"ב

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.