גם בשושן פורים להימנע מלגלוג על תלמידי חכמים • הנחייתו של מרן הגרמ"צ ברגמן לתלמידיו

קבוצת בחורים המתגוררים בחו"ל ולומדים באחת מהישיבות החשובות בירושלים, עלו בתחילת השבוע למעונו של מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לשמוע ממנו מספר דברי חיזוק והדרכה, קודם נסיעתם לביתם, לקראת חג הפסח הבעל"ט. בין הדברים עורר הגרמ"צ ברגמן בגודל חובת ניצולם של ימי הפורים לתורה ולתפילה, בסיום דבריו סיפר להם מרן הגרמ"צ על ימי הפורים אשר עברו עליו בימי בחרותו בעת לימודו בישיבת לומזא בפ"ת, וכן בגודל חובת הזהירות בזלזול בת"ח ובפרט בימים נשגבים אלו שבהם כביכול מותרת הרצועה.

בתקופה בה למדתי בישיבת לומזא בפ"ת היו מתאספים כל בני הישיבה בליל פורים לסעודת משתה ושמחה, כשבראש הבחורים הסבו המבוגרים והחשובים שבבני הישיבה שהיו מכונים 'העלטערס' כמרנן הגר"ש רוזובסקי והגרמ"ש שפירא זכר צדיקים לברכה, שלימים נודעו כגדולי מרביצי תורה אך כבר אז היו לשם ולתהילה בגדלותם המפוארת בתורה, לסעודה זו היו מגיעים להשתתף אף ראשי הישיבה שהיו מעוררים את הבחורים בגדלותם וסגולתם של ימי הפורים. וכמו כן הבחורים המבוגרים היו מתכבדים לשאת דברי תורה מעניני דיומא.

שנה אחת, המשיך הגרמ"צ, אחד הבחורים שהיה נחשב אף הוא לאחד מחשובי הלמדנים בישיבה, בשעה שנכנס ראש הישיבה הגאון רבי ראובן כץ זצ"ל להשתתף בסעודה, צעק בקול גדול את 'ויבוא' כבטעמי המגילה, מה שהשרה אוירה של שחוק אצל כל הבחורים. ואני מעיד, המשיך מרן הגרמ"צ, שאותו בחור שהיה מובטח לו, לפי עוצם שקיעותו והתמדתו בתורה, שיהיה לאחד מגדולי ישראל, מאומה לא יצא ממנו, ועד היום מכיר אני את אותו בחור, שכבר הינו כיום אדם מבוגר, שאינו אלא הוא 'בעל הבית' פשוט.

ומשוכנע אני, אמר הגרמ"צ, שכל זה הוא משום אותה הקריאה שהשמיע בכניסתו של הראש ישיבה הרב כץ זצ"ל, שמלבד שבשמים מן הסתם לא מחלו על כבודו, אלא זה הוכיח מהו הערך ומהי ההסתכלות שיש לאותו בחור על תורה ועל גדולי תורה.

ולכך, סיים הגרמ"צ, כמה נורא הדבר שבימי הפורים חושבים שאפשר לזלזל בת"ח, ובפרט תלמידים ברבותם, שמלבד הענין הזה שעוברים באיסור חמור של בזוי ת"ח שהרי בפורים לא הותרה התורה, הלא הדברים גם מוכיחים כמה ערך יש לאותם תלמידים לתורה וחכמיה, הלא כבר אמרו חז"ל אדם ניכר בכוסו וכו'. וצריכים לדעת שכל שמחת הפורים, מלבד מה שלא שייך שמחה בלא תורה, זוהי שמחת התורה על ניצחון המשכיות עם ישראל, שבסיעתא דשמיא יש כיום מי שילמד ויעסוק בתורה, ועל זו שמחתינו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.