גם בתי חולים פרטיים יוכלו לקבל תקנים לשירות לאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון – שירות אזרחי במוסד רפואי ציבורי), התשע"ח-2018 של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי כנסת.

חוק שירות אזרחי קובע את התחומים שבהם ניתן לבצע שירות לאומי ובהם תחום הבריאות. על פי החוק רק גופים שהם רשות ציבורית, עמותה או חברה שפועלת למטרה ציבורית רשאים להגיש בקשה לקלוט משרתים בשירות אזרחי. לפיכך מוצע לתקן את החוק ולהרחיב את רשימת הגופים שרשאים להגיש בקשה כאמור בתחום הבריאות, כך שתכלול גם בתי חולים שמצויים בבעלות פרטית.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום קובע החוק, כי גוף המעוניין לקלוט לשורותיו משרתים נדרש להגיש בקשה לשמש כ-"גוף מפעיל" מהרשות לשירות אזרחי. הרשאים להגיש בקשה לשמש גוף מפעיל הם רשות ציבורית או עמותה או חברה הפועלת למטרה ציבורית שחברים בה שבעה חברים לפחות, הפועלים לפחות שנתיים בתחומים בעלי האופי הציבורי המפורטים בחוק. מצב דברים זה מונע מגופים, אשר אמנם מצויים בבעלות פרטית, אך עוסקים בפעילות ציבורית לטובת כלל האוכלוסייה, מלשמש כגופים מפעילים. כך, למשל, בית חולים בבעלות פרטית, מנוע מלהגיש בקשה לשמש כגוף מפעיל. זאת, הגם שהמדובר בבית חולים ציבורי לכל דבר ועניין.

כאמור, הצבת משרתי שירות אזרחי בבתי חולים נועדה לשפר את רמת השירות הניתן למטופלים בהם ולאפשר לאותם משרתים לתרום תרומה משמעותית לאוכלוסיות הנזקקות לעזרתם. לפיכך, אין סיבה עניינית להבחין בין בית חולים ציבורי בבעלות פרטית בין כל בית חולים ציבורי אחר בכל הנוגע להגשת בקשה לשמש כגוף מפעיל להצבת משרתי שירות לאומי-אזרחי"

ח"כ פורר: "השאלה היא מה מהות השירות? המשרתים בשירות הלאומי עוזרים להקל על העומס ולהיטיב את השירות. למה שאזרח שהולך לבית חולים באשדוד יקבל שירות פחות טוב ממקומות אחרים."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.