גם לבריכה: אירופה כופה שחייה מעורבת

המתח הדתי באירופה מגיע גם לשוויץ: בית המשפט נענה לבקשת הרשויות לחייב את בנות הקהילה המוסלמית להשתתף בשיעורי שחיה מעורבים לבנים ולבנות.{ כפייה}

המתח הדתי באירופה מגיע גם לשוויץ: בית המשפט נענה לבקשת הרשויות לחייב את בנות הקהילה המוסלמית להשתתף בשיעורי שחיה מעורבים לבנים ולבנות.

לבית המשפט האירופי, לזכויות אדם (ECHR)  התלוננו שני אזרחים שוויצריים ממוצא טורקי, שסירבו לשלוח את בנותיהן בגיל העשרה לשיעורי השחייה המעורבים .

בית המשפט הזכיר במהלך הדיון את העובדה שבאמנה האירופית נכתב שאסור להפר את חופש הדת, אבל טען שמהלך שכזה לא נחשב להפרה ובכך קיבל את הטענה של הרשויות בשוויץ שהמהלך יתרום לשילוב המוצלח של הילדים בחברה.  – בשל ההחלטה,מעתה יחוייבו הורים מוסלמים לשלוח את ילדיהם לשיעורי שחייה מעורבים

על פי הטענה – הרשויות בשוויץ רשאיות לעצב את מערכת החינוך "בהתאם לצרכים והמסורת השוויצרית". בתי ספר, נטען, ממלא תפקיד חשוב בהשתלבות חברתית, ופטור שיעורים מסוימים "מוצדקים רק בנסיבות חריגות מאוד".

"בהתאם לכך, השתתפות הילדים התכנית חינוך מלאה מקלה על הצלחת האינטגרציה החברתית שלהם על פי התרבות והנורמות המקומיות וגוברת על משאלות להורים לפטור את ילדיהם משיעורי שחייה מעורבים", נכתב בהחלטת בית המשפט.