גם לכם מגיע חלק ב1.5 מיליארד ש"ח

בנוסף לתמלוגי הגז הטבעי והנפט, נרשמו ב-2019 הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-10.7 מיליון ש"ח

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה מפרסם היום את דו"ח ההכנסות של האגף ממנו עולה כי בשנת 2019 נרשמו הכנסות של 864 מיליון ש"ח מאגרות ומתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים.

החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בשנת 2019 בסך של כ-842 מיליון ש"ח. מרבית הסכום, כ-836 מיליון ש"ח, נובע מהגז הטבעי מחזקת "תמר", סכום המשקף הפקה של כ-10.5BCM גז טבעי וכ-482 אלף חביות קונדנסט נלווה. מדובר בירידה בשיעור של כ-2.5% לעומת 2018, הנובעת מירידה בשער החליפין של הדולר בשיעור של כ-7.79% וכתוצאה מהפחתה זמנית בהפקה עקב טיפול באסדת "תמר" בחודש אפריל 2019. שאר הסכום מתחלק באופן הבא: 2.7 מיליון ש"ח מחזקת "מגד", 2.7 מחזקת "ים תטיס" ו-327 אלף ש"ח מחזקת "לוויתן".

ההכנסות מתמלוגי חזקת "תמר" מתחילת ההפקה בשנת 2013 ועד היום מסתכמות ב-5.18 מיליארד ש"ח.

בנוסף לתמלוגי הגז הטבעי והנפט, נרשמו ב-2019 הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-10.7 מיליון ש"ח והכנסות של כ-5.6 מיליון ש"ח מאגרות.

כמו כן, נרשמו הכנסות של כ-5.9 מיליון ש"ח מההליך התחרותי השני למתן רישיונות חדשים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל: 1.4 מיליון ש"ח התקבלו עבור חבילות המידע שנמכרו לחברות שהתעניינו במסמכי ההליך התחרותי ו-4.5 מיליון ש"ח ששולמו כמענק חתימה על ידי החברות הזוכות.

במשרד האנרגיה צופים עלייה משמעותית בהכנסות מתמלוגים בשנת 2020 לשיא חדש של כ-1.5 מיליארד ש"ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.