דַּרְכֵי צִיּוֹן אֲבֵלוֹת: 'קוקר' מגיש: הקינות המרכזיות של יום ט' באב

כמידי שנה, בליל תשעה באב יתקיימו עצרות קינה, בו יקוננו עמך בית ישראל על חורבן בית המקדש ברחבי היהודי ובגולה. 1945 שנה לחורבן הבית.

'קוקר' מגיש לפניכם רשימה מרוכזת של בתי מדרשות שבו יתקיימו הדרשות המרכזיות.

בירושלים:

כיכר השבת תתקיים: עצרת קינה ונהי במעמד אלפי ישראל, ישאו דברים רבני העדה החרדית.

ישיבת קול תורה הרב ירוחם ברודיאנסקי ימסור שיחה בנושאי האבילות בתשעה באב.

ישיבת עטרת ישראל ברחוב קאסוטו 20 תתקיים עצרת מספד ובכי, ישא דברים הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א בהשתתפות מאות בחורים.

בתולדות אהרן: שיחת קינה ונהי מהרה"צ רבי אלימלך  בידרמן בהיכל ביהמ"ד הגדול תולדות אהרן בירושלים,

בישיבת מיר בירושלים יתקיים מספד מר ובכי ישאו דברים רבני הישיבה.

 חברון גאולה: מיד לאחר הקינות הרב הגאון רבי אלחנן שוימר והגאון רבי ראובן מילצקי ישאו דברים  בנושא בין אדם לחבירו.

 הרה"ג רבי אהרן קאהן שליט"א ימסור שיעורים בת"ב, הערב  בשעה   10:15 בביהמ"ד ויואל משה סאטמאר רחו' אבן האזל י-ם בענין מרד בר כוכבא בחורבן העיר.

שיעורים ביום צום ט"ב בשכונת הר נוף.

בבהכנ"ס חיים וחסד רח 'קצנלבוגן 3 *בשעה 4:00 הרב הדר מרגולין שליט"א, מח"ס הדרי קדש על פי' הרמב"ן עה"ת,ועוד.

*בשעה 5:15 הרב ירחמיאל קראם שליט"א, מגיד מישרים,מח"ס ותלמוד ובידו.
*בשעה6:15 הרב יחיאל ויצמן שליט"א,

בבהכנ"ס קהילת בני תורה רח'אגסי 5.

*בשעה 5.15 הרב זכריה שפרונג שליט"א, ר"מ ישיבת נזר התורה.
*בשעה 6:00 הרב אריה לייב שפירא שליט"א,משגיח דישיבת פוניבז'לצעירים.

*בין מנחה לערבית הרה"ג יצחק מרדכי רובין שליט"א, רב בהכנ"ס ימסור שיחה.

 

בני ברק

בקרית ויזניץ: שיחת קינה ונהי מהרה"צ המשפיע רבי  אהרן טויסיג, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול

בבני ברק תתקיים -בכיכר ברטנורא: עצרת קינה ונהי מסורתית .ישא דברים המגיד מישרים רבי יצחק קולדצקי.

לאחר אמירת הקינות, לערך בשעה 10:00 יתקיים מספד בבית הכנסת המרכזי בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, ישא דברים הרב שלמה לוינשטיין.

9:15, ישא האדמו"ר מקראלי דברי קינה ונהי, בהיכל בית המדרש שטפנשט ברח' מהרש"ל 13 במרכז בני ברק, בהשתתפות מאות מתושבי העיר.

בנאראל: האדמו"ר מנאראל ישא דברי קינה ונהי לאחר  אמירת האיכה והקינות בביהמ"ד נאראל ברח' רש"י בב"ב, בהם ישא גם דברי הספד על הרה"ח נתנאל  רדזינר זצ"ל מייסד ומקים מוסדות אש קודש.

מודיעין עילית

בישיבת מיר ברכפלד תתקיים עצרת מספרד מיד לאחר אמירת הקינות, ישא דברים הגאון רבי יצחק ברזל.

 בבית הכנסת היכל יצחק ימסור שיחה הרב מרדכי פוטאש.

רבה של מודיעין עילית הרב מאיר קסלר ישא דברים מיד לאחר הקינות בבית המדרש חניכי הישיבות ברחוב שדי חמד .

בברכפלד יתקיים מחר יום תשעה באב בשעה 17:00 מספד בו ישא דברים ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.