בתום חיפושים נמצא הילד שנעדר ליד האגם

דיווח במוקד המבצעים של תחנה אזורית בית שמש על ילד שנכנס למאגר מי גשמים ברחוב הגאון מווילנא בעיר בית שמש ולא יצא הקפיץ את המתנדבים. כעבור שעה הודיעה האם כי הילד חזר

לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המבצעים של תחנה אזורית בית שמש על ילד שנכנס למאגר מי גשמים ברחוב הגאון מווילנא בעיר בית שמש ולא יצא. מדובר בילד חרדי המתגורר בבית הוריו ברמת בית שמש. המחפשים מצאו באיזור האגם מעיל בצבע כחול שאותו תלה הילד לפני שנכנס לאגם. אלא שכמה דקות לפני כניסת השבת הודיעה האם למתנדבים כי הילד חזר הביתה.

שלושה צוותי חילוץ והצלה, מהיחידה לחילוצים מיוחדים של תחנת בית שמש פועלים במקום על גבי סירות ואמצעי חילוץ ממים, בניסיון לאתר את הילד.

בנוסף, צוללני היחידה המרכזית "להבה" של כבאות והצלה לישראל, הוקפצו למקום בכדי לסייע באיתור הילד מתחת לפני המים.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. על הפרשה

  אנחנו בס"ד נזכה לגאולה שלמה בעת שנהיה איש אחד בלב אחד- באחדות גמורה

  כתיב וַיְהִי כָּל נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ ויוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם: (שמות א' ה')

  ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים. הקשה האור החיים הק', וז"ל, מה הודעה זו כדבר חדש ויוסף היה במצרים, הלא כבר ידוע לנו מקודם. הכלי יקר כתב וז"ל, קרא לע' נפשות "נפש" לשון יחיד לרמוז שהיו "כאיש אחד" כי היה שלום ביניהם בלי פירוד בלב ולא היה בהם לשון הרע ודלטורין, והנה אנחנו רואים שאחר כך לא החזיקו בזה כמו שפירש רש"י בפסוק "אכן נודע הדבר" (ב' י"ד) וז"ל, ומדרשו: נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל ע' אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל אני רואה שהם ראויים לכך, עכ"ל, הרי לנו שמה שסבלו עבודת פרך היה מפני הפירוד ולשון הרע ודלטורין (מלשינים).

  ועל זה יש לומר שכל זמן שיוסף הצדיק היה חי, היה הוא המאחד את כולם כי זה מדתו של יוסף כידוע, וכך יש לפרש את הסמיכות שבפסוק (ה') " וַיְהִי כָּל נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ ויוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם " שהפסוק מודיע לנו שהסיבה שהיו נחשבים "נפש אחת" זה היה מפני שיוסף היה במצרים כי האחדות שכולם הרגישו נפש אחת היתה בהשפעתו, אבל אח"כ "וימת יוסף" וגו' " ובְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל פָּר֧וּ וַֽיִּשְׁרְצ֛וּ וַיִּרְבּ֥וּ וַיַּֽעַצְמ֖וּ בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֑ד" וגו' כלומר שתיכף אחרי וימת יוסף נחשבו כבר כְּרַבִּ֥ים כי התבטלה האחדות ביניהם ולכן "ויקם מלך חדש" וגו' שנתחדשו גזירותיו והתחיל להתקיים גזירת ועבדום וענו אותם.

  על כל פנים היוצא מהאמור הוא שאם היו בני ישראל ממשיכים כך בשלום ובאחדות זה עם זה לא היו צריכים לעבור את כל העינוי שעברו במצרים. בזה הפסוק מלמדינו מוסר השכל: שאפילו בזמן שעדיין לא נגמר זמן הגלות אם היינו מבטלים את הלשון הרע ושנאת חנם והיינו כולנו באחדות כאיש אחד (כמו שהיו הדור הראשון במצרים) היינו מבטלים את העינוי שאנו סובלים בגלותינו. וזה הוא פלא גדול איך אין אנו שמים לב לכל זה שׁמַה שחסר בינינו זה האחדות, ומכל שכן במה שמוסיפים עוד מחלוקות חדשים תמיד הרי בזה אנו הולכים נגד עצמינו לגרום רעה נגד פנינו ומאבדים את עצמנו בזה לדעת ח"ו, ואין הדעת סובלת להבין הדבר הזה איך יכולה להיות לנו קשיות עורף גדולה ונוראה כזו אחרי שאנו רואים את ריבוי הצרות הנוראות והסבל הגדול שעוברים עלינו ומתרבים יום יום ואין לך יום שאין קללתו מרובה וכו' ובכל זאת אנו קשוחים מלהכנע ולשכוח מכל השנאת חנם והמחלוקת, אלא עוד מרבים מחלוקות ושנאת חינם חדשים לבקרים כל יום ויום, ואין שום הגיון שבעולם להסביר ענין זה, אחרי שהלא בודאי אנו מאמינים בדברי חז"ל ובדברי הספה"ק שמודיעים לנו בשל מה הרעה הגדולה הזאת אצלינו ובכ"ז אנו מתעקשים להמשיך בדרך הרעה.

  ומצד שני אנו ממשיכים להתפלל ולצעוק אל ד' שיפדינו מכל צרותינו בעת שאנו מורדים בדבר ד' במה שמודיע למה מכה אותנו, ואין לך טפשות ועקמימות גדול מזה. לראות במוחש איך שתמיד כאשר מגיע זמן עת פקידה שהוא מסוגל להגאולה השלימה נעשה לפני זה התעוררות גדולה בעולם בריבוי מחלוקת ושנאת חנם מעל הטבע וההגיון ומתחילים לחלוק זה עם זה ומגיעים לשפלות כזאת שאיש את רעהו חיים בלעו, וכמו שראינו לפני השואה שכך היה המצב כידוע ליודעים, וכידוע שהיה נאמר לפני זה שבסוף שנות ת"ר ובתחלת ת"ש הוא עת פקידה להגאל.

  ואנו רואים במוחש בשנים האחרונות שזה מוסיף והולך לצערינו הרב, שמתפרץ כל זמן קצר עוד ועוד מחלוקות גדולות עם לשון הרע ושנאת אחים ושנאת חנם וזה דוקא אצל הקהילות שנחשבים מסלתה ומשמנה של כלל ישראל, וגם אצל הנחשבים בני תורה ובני ישיבות, וזה מתפרץ כמו מכת הצפרדע במצרים שמדבר אחד של שטות נעשית מלחמה ומחלוקת עולמית, וזאת היא בכיה לדורות שמוסיפים בזה חרון אף נורא נוראות כמו שאנו רואים עין בעין את הצרות שפוקדין את כל הכלל יום ויום ביתר קושי, (וכמו כן מתעורר בעולם מכח זה חילול השם באופן נורא שאין הפה יכול לדבר שלא היה כזאת מעולם ועד עולם).

  ועל ידי זה גם כן מתעוררים ונעשים בינינו מלשינים בכל פינה עד שנדמה להם כבר כהיתר ד"י, והם מוסיפים שמן וחומר שריפה להאש שבוערת נגדינו, ואיך אין איש שם על לב להבין איזו רעה אנו גורמים לעצמינו בזה ואיזו סכנה חופפת עלינו היום מרבוי זאבים ואריות המקיפים אותנו מכל צד וצד? ואיך נעשינו לוקים בסנוורים שלא לראות מה שאנו גורמים לעצמינו? זה הוא מכיון שהיצר הרע והסט"א יודעים שסופם קרוב לבא והם יודעים היטב במה תלויה גאולתינו ואיבוד שלהם על כן הרי הם מתאמצים בכל שארית כחם לסמא את עינינו ולהקשות ולהקשיח לבנו שלא לראות ולא להרגיש איך אנו מפילים את עצמנו לתוך האש הגדולה והנוראה שד' ישמרינו ממה שעלול להיות ברגע שתתמלא הסאה ח"ו.

  וגם יש להבין שמכיון שאם אנחנו נתגבר על הנסיון ונבטל את השנאת חנם והמחלוקת נרוויח בזה לַחְשׁוֹךְ את כל העינוים ועבודות הפרך מעלינו, על כן הרי זה מוכרח להיות בנסיון גדול שצריך מסירת נפש להתגבר כנגדה ודוקא בזכות המסירת נפש נוכל לבטל את כל זה, ועל כן החכם עיניו בראשו ויעשה את מה שביכלתו. ואפילו אם אי אפשר לו לפעול לכל הכלל לפחות יעשה אצל עצמו – ובתוך ביתו שלום ואחדות ושלוה ואהבה ואחוה וריעות וכן בינו לבין סביביו ובזה יפעול על כל פנים לעצמו להנצל.

  ועוד נחוץ לדעת שבכדי שיוכל האדם להמחיש בפועל ענין האחדות עם כל אחד ואחד (ואפילו רק כלפי בני ביתו), צריך ללמוד איך לקיים הוי דן את כל האדם לכף זכות, ואחרי זה צריך להרגיל עצמו זמן ממושך לחיות עם השקפה זו עד שיהיה נעשה אצלו טבע לחיות בדרך זו בפועל. ומאוד חשוב לדעת שעיקר מעלת וחשיבות מצות האחדות היא כאשר האדם יש לו באמת טענה צודקת נגד השני והוא כובש טבעו להטריח את עצמו למצוא דרך לדונו לכף זכות, וע"י זה גם בשמים ידונו אותו לכף זכות להגן עליו אפילו מעונש שהיה מגיע לו משורת הדין, וכמבואר בחז"ל שהמעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו.

  ולפעמים כאשר באמת אי אפשר בשום פנים לדון את השני לכף זכות ולחיות בשלום אתו על פי דרך הטבע, ועם כל זה הרי הוא כובש טבעו, ומוותר מפני מצות האחדות, זו היא האחדות המשובחת ביותר ובכוחה אפילו לבטל גזירות וצרות למעלה מדרך הטבע.

  יה"ר מלפני אבינו שבשמים שנזכה לחיות באחדות גמורה ביחד עם כל עם ישראל ואז בס"ד נזכה לקבל פני משיח צדקינו בקרוב ממש.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב