דברים עתיקים במתיקות מחודשת

רבותינו הקדושים היו מפליגים בשבחו של ספר 'אוהב ישראל' ורואים בו אבן יסוד מרכזית בעולמה של תורת החסידות

שכן גדול היה כוחו של רבינו באמירת דברי תורה וחסידות, כפי שמסורת בידינו שרבינו קיבל את כוח הפה והדיבור מרבו המובהק רבינו הנועם אלימלך מליזנסק זיע"א. צדיקי אמת היו מהללים את פיו מפיק המרגליות של הגה"ק מאפטא ואומרים כי לא נראה כמותו, ואף הוסיפו כי מתיקות דברי קדשו ונועם אמריו נותרת אצל השומעים לזמן מרובה ביותר, והדברים עתיקים.

מאז הוצאת הספר לראשונה, בשנת תרכ"ג, ראו חסידים ואנשי מעשה חובה לעצמם להחזיק במעונם את ספר קדוש זה, עד שהפליג הרה"ק רבי חיים מצאנז ואמר, שיש לו לאדם למשכן אפילו את מצנפתו ('שטריימל') השבתית ובלבד שיקנה את ספר זה. לפיכך, בואו ונחזיק טובה לממלכת התורה 'עוז והדר' בנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד 'באר משה' במאנסי, אשר זה מכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בההדרתם של ספרי הקודש בכלל ותורת החסידות בפרט, אשר לא חשכו עמל ויזע והשקיעו הון ואון בכדי לההדיר מחדש את ספר 'אוהב ישראל' וליתנו כתורה מפוארת בכלי מפואר.

בצידי הספר נצבים להם היכין והבועז, מדורי העזר המיוחדים למהדורת 'עוז והדר' ואשר כדוגמתם לא נראו עד הנה: בראש ובראשונה מצוי מדור 'ביאורי החסידות' אשר כשמו כן הוא: ביאור שווה לכל נפש, אשר בו מבוארים דברי רבינו הדק היטב על סדר הרצאת הדברים, הקושיות והתירוצים דבר דבור על מכונו, יחד עם כל דבר הטעון הסבר לכל המבקש להבין את דברי רבינו על בוריים, כשבד בבד מצויינים בו המקורות הקצרים והבסיסיים לדברי רבינו. בנוסף מובא מדור 'ציוני החסידות' עם עיקרי המקורות, מהם נדירים ולא מצויים.

מלאכת קודש זו נעשתה ביראת הרוממות על ידי המובחרים שבחכמי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר', בקיאים בתורת רבינו ורב חילם באוצרות החסידות, כשגדול עומד על גביהם, הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, אשר כיוון והדריך את העוסקים במלאכת הקודש להגדיל תורה ולהאדירה, והספר המוגמר אכן מעיד כי חפץ ה' בידם הצליח וזכות רבינו עמדה להם לברר מקחו של צדיק על הצד היותר טוב ולהוציא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן לשמחת לב שוחרי חכמה ודעת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.