דברים מרגשים של כ”ק האדמו”ר מבעלזא אמש בעצרת להמר"ן • צפו בוידאו

האדמו"ר מבעלזא פתח בדבריו בדברי הגמ', "הרואה אדם גדול, אריה דבי עילאי, גאון הגאונים, שנפטר מאתנו מעולם הזה ונתעלה לישיבה של מעלה, כרואה ספר תורה, תפילין ומזוזות וכל התורה שבכתב ובע”פ שנשרפו, כמה עלינו לבכות, כמה עלינו להצטער, כמה עלינו להתפלל".

והמשיך בתיאור כמה שמחה יש בשמים על נשמה טהורה כהמר"ן שהגיעה לעולם העליון: "עליונים ששים ותחתונים בוכים, במסירת וקבלת הנשמה הטהורה הספוגה במימי התורה ממשה רבינו עליו השלום ועד התנאים והאמוראים, הראשונים, האחרונים ואחרוני האחרונים, המפרשים והפוסקים".

ובירך: "יהי רצון שרבינו מרן זכר צדיק לברכה, יעורר רחמי שמים עלינו, על התורה ולומדיה, שנזכה להתחזק ולהתגבר בעמלה של תורה, ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ושהציבור יילך בעקבות התורה והפוסקים ולא יילכו אחרו ההבל, ‘כי לא כצורנו צורם ואויבנו פלילים".

האדמו"ר מבעלזא זעק בכאב שהתורה של מרן נמצאת בספריו שחיבר אמנם, אבל מי ישמור עלינו מפני שונאי התורה החפצים להשמיד כל זיק וקשר לתוה"ק: "חלק מתורתו של הגאון זצ”ל נשאר בספרים ‘יביע אומר’ ו’יחווה דעת’ ושאר ספרים, אבל רבינו מרן זכרונו לברכה גם התפלל על עם ישראל, ועם ישראל זקוק מאוד לתפילתו, בפרט עתה, מכיוון שאנחנו מוקפים באויבים ושונאים מבחוץ, ככבשה אחת בין שבעים זאבים. זאת ועוד, גם מבפנים אנחנו מיעוט חרדים העוסקים בתורה ובמצוות, המקפידים על מצוה קלה כבחמורה, בין רוב עמי הארץ העושים צחוק ולעג מכל הקדוש והיקר לנו רח”ל. מעתה מי יתפלל עלינו מי יסיר מעלינו מוקשי מוות".

ואף ציטט את דברי הגאון מוילנא זכותו יגן על עם ישראל כולו בספרו על תיקוני זהר, "שכמו שניצוצי השמש השופעים ומשפיעים אור בירח וכוכבים, כך בכל דור ודור מאיר ניצוץ חדש ממשה רבינו עליו השלום, לאיש אחד בדור והוא שופע ומשפיע אור לכל תלמידי החכמים בדור, וכמו שיש לפעמים שהשמש זורחת והכוכבים מאירים אבל העננים השחורים מכסים את פני הרקיע ועל הארץ צריך להאיר בנרות, כך הרשעים משחירים את אור השמש והירח והכוכבים ומכסים את פני הרקיע. ולכן צריכים בני תורה תלמידי חכמים וכל לומדי התורה להאיר בנרות כדי שנוכל להסתכל על דפי הגמרא והשו”ע, על דפי הפוסקים הראשונים והאחרונים, ולא יתערבב אור בחושך, טמא בטהור, זך ונקי במסואב ומלוכלך".

לסיום איחל בתקוה, "ונזכה שיתקיים בנו הכתוב ‘וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק’. ‘קול ברמה נשמע ביללה קול נהי מציון המהוללה’. ובא לציון גואל בב"א".

צפו בוידאו בקטע אחרון מדברי האדמו"ר:

צילום תמונה: אהרן והב

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.