דבר תורה לפרשת השבוע "כי תישא" • מתי נשכיל להבין את הסיבה לדברים שקורים לנו? • טור של מ גרינבוים

בפרשת השבוע ״כי תשא״ שבת פרה.
לאחר שהקב״ה מוסר למשה רבינו את הלוחות מבקש משה מהשם ״הראני נא את כבודך״ וכו׳. ועל כך משיב לו הקב״ה ״כי לא יראני האדם וחי וכו׳ וראית את אחוריי ופני לא יראו״.
משה רבינו רצה לראות מה הדרך שבה הקב״ה מנהיג את עולמו, והוא שאל מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו? והמשיך וטען הראני נא את כבודך איה כבודך? הרי ע״י תופעות כאלו אפשר להתערער באמונה.
וע״ז השיב לו הקב״ה ״לא תוכל לראות את פני״ אדם מוגבל בחייו ולא יכול לראות בזמן הקצר הזה את סוף החשבון.   רובם של מאורות ודברים אנו לא מבינים מתחילתם רק כעבור זמן מתברר לנו המשמעות שלהם וזו התשובה שהשיב השי״ת למשה ״וראית את אחוריי״ תוכל אולי להבין דברים שקרו למה קרו בגדר למפרע בהסתכלות לאחור אבל בהסתכלות של קדימה ״ופני לא יראו״ אדם לא יכול להבין מתחילה את פעולות ההשגחה העליונה.
ע״י חיזוק באמונה בהשי״ת שעושה הכל לטובה נזכה לשפע ברכה והצלחה ומילוי כל משאלות ליבנו לטובה. אמן.
שבת שלום ומבורך.
לע"נ הרה"ק רבי אברהם יעקב בן הרה"ק רבי מש"י זיע"א וזצוק"ל

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.