'דגל' מסבירים: "למה ברחנו לרפורמים"

ראשי 'דגל התורה' מגיבים לבריחה מהדיון המשותף בועדה בכנסת עם נציגי הרפורמים: "עם הרפורמים והקונסרבטיבים לא ישבתי מעולם ולא אשב בעז"ה לעולם ועד. אני דורש שהם יסלקו את ידם ממדינת ישראל ויניחו לאזרחיה לחיות על פי דרכם ואמונתם ויפסיקו לפגוע בכל הקדוש והיקר לנו". אמר ח"כ גפני {"תוקעים סכין"}

נציגי "יהדות התורה" בכנסת הצהירו אתמול פעם נוספת, כי לא יישבו עם נציגי הרפורמים והקונסרבטיבים לעולם ועד, וכי לא יהיו נוכחים בשום דיון בכנסת או בכל מקום אחר, בעת שהם מדברים.

הצהרה זו באה בעקבות תלונה קנטרנית וחריגה שטרם נראתה בכנסת, שהוגשה על ידי הרפורמים לוועדת האתיקה נגד חברי כנסת מסיעת "יהדות התורה", על כך שיצאו בהפגנתיות מחדר הישיבות של ועדת הפנים במהלך הדיון ב"חוק המקוואות", בעת שנציגי התנועות הכפרניות, הרפורמים והקונסרבטיבים, דיברו והציגו את עמדתם בוועדה.

התלונה הוגשה נגד ארבעה מחברי הסיעה שהשתתפו בדיון ויצאו החוצה: משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר וישראל אייכלר. ועדת האתיקה פנתה לחכי"ם וביקשה את תגובתם.

יצויין, כי מאז ומתמיד ובאופן קבוע, חברי הכנסת מהסיעות החרדיות נוטשים בהפגנתיות את חדרי הישיבות בוועדות השונות או בכל פורום בכנסת, כאשר נציגי הרפורמים או הקונסרבטיבים נושאים דברים ומציגים את עמדותיהם הכפרניות, ואין שום חידוש או התנהלות חריגה בהתנהגותם בדיון ב"חוק המקוואות".

F140821RSFF04

בכנסת התייחסו בגיחוך וזלזול לתלונה, ואמרו כי "מדובר בתלונה מגוחכת וקנטרנית ביותר, הנוגדת את מהות ועקרונות הדמוקרטיה, כאילו קיימת חובה על חבר כנסת להאזין למישהו, וכביכול ניתן לכפות על ח"כ להשתתף בדיון כלשהו וכיוצא בזה. כל חבר כנסת רשאי להשתתף באיזה דיון שירצה, הוא מחליט היכן להשמיע את קולו ודעתו ואת מי לשמוע ומי לא, ואין שום אפשרות לכפות עליו בנושא זה. זו תלונת סרק, ונועדה רק להשיג כותרות ופרסום. ועדת האתיקה תדחה אותה על הסף".

"סכין בגבה של התורה הקדושה"

ח"כ משה גפני, שיגר אתמול את תשובתו לוועדת האתיקה וכתב: "אין כל הוראה על פיה חייב חבר הכנסת להיות נוכח בשעה שמאן דהוא מדבר, ואף אם חבר הכנסת הוא יו"ר הועדה הוא רשאי למצוא לו מחליף מבין חברי הועדה ואיננו חייב לשמוע את דבריו של מאן דהוא המופיע ומקבל רשות דיבור".

לאחר מכן עבר להתייחס לרפורמים ולקונסרבטיבים וכתב: "הרפורמים והקונסרבטיבים תוקעים סכין בגבה של התורה הקדושה ושל היהדות. הם גרמו להתבוללות בממדי קטסטרופה לעם היהודי במקומות מגוריהם. מקומות אלו הם לא כאן בארץ, והם מנסים בכל דרך לנעוץ את טלפיהם המסוכנים במדינת ישראל. אני יושב במשך שנים עם גורמים שונים שתהום פעורה בינינו, עם גורמים ואישים אשר אנו במחלוקת אדירה, אני מקשיב ומתייחס ומצביע נגד עמדותיהם אך מקיים את הדיאלוג כמקובל. איתם, עם הרפורמים והקונסרבטיבים, לא ישבתי מעולם ולא אשב בעז"ה לעולם ועד. אני דורש שהם יסלקו את ידם ממדינת ישראל ויניחו לאזרחיה לחיות על פי דרכם ואמונתם ויפסיקו לפגוע בכל הקדוש והיקר לנו ובמרקם היחסים העדין שבין דתיים וחילונים, ימין ושמאל, יהודים וערבים, ויפסיקו להרבות מדנים. שיטפלו בבעיות הקשות שיצרו במדינות רבות בעולם ויניחונו לנפשנו".

עוד כתב: "הם מתלוננים לועדת האתיקה ללא עילה כל שהיא, ואני תמה שהם לא נדחו על הסף. הם מעוניינים להידבק אלינו בכותל המערבי שאין להם כל קשר אליו, במקוואות שהם אינם מאמינים בהם, במקומות שהם אינם מאמינים בהם, בוועדות הכנסת שאיננו מעוניינים לשמוע ולדבר איתם ועתה בוועדת האתיקה". בסיכום מכתבו הדגיש, כי "אם על אף האמור שאין עילה על פי התקנון לקובלנה, ותחליטו לקיים דיון, אבקש לזמן אותי בנפרד מכיוון שאם הם יהיו בדיון, לא אכנס אליו".

גפני. צילום: פלאש 90
גפני. צילום: פלאש 90

"חוטאים ומחטיאים, מחריבי היהדות"

ח"כ אורי מקלב הגיב לתלונה לוועדת האתיקה "הרפורמים והקונסרבטיבים הם חוטאים ומחטיאים, תועים ומתעים, מחריבים את היהדות, פועלים להכעיס, ומנסים לקעקע את תורת ישראל ובכך לפגוע בעם היהודי כולו. הם רודפים את היהדות ומנסים לקבל לגיטימציה והכרה ובפרט בכנסת ובמערכת הציבורית והפוליטית. הם מנסים להציג מצג שווא של של 'כשר אני', וחושפים טלפיהם כדי לפגוע. עצם הנוכחות בחדר בשעה שהם מדברים, זה נותן להם לגיטימציה, ואני לא אתן להם לגיטמציה לעולם ועד. לאור כל הנ"ל, ברור שאין מקום שאהיה נוכח כשהם מדברים. כך נהגתי עד היום וכך אנהג גם בעתיד".

עוד ציין מקלב, כי "אינני מבין כלל מדוע ועדת האתיקה קיבלה את התלונה שלהם, ולדעתי היא היתה צריכה להידחות על הסף. אף אחד לא יכול להכריח אותי לשמוע דברי הבל, שחץ, שקר ודברי מרמה, והתלונה הזו עוד יותר מחזקת את עמדתנו והתנהלותנו. כל נוכחות שתיצור אצלם הרגשת לגיטימציה והכרה, לא ניתן להם בשום אופן. אין לנו שום חלק ונחלה איתם, ולא מצאתי בתקנון הכנסת סעיף שמכריח אותי להקשיב למישהו או להישאר בחדר בשעה שמישהו מדבר".

בסיכום ציין כי הוא משוכנע שוועדת האתיקה תדחה את התלונה חסרת כל בסיס הזו, "אך באם בכל זאת הוועדה תחליט לדון, הנני להודיע כי לא אשב ביחד עם הרפורמים והקונסרבטיבים גם לא בוועדה האתיקה, וזאת אף אם הדבר יעלה לי בכך שהוועדה תחליט להעניש אותי בגין התנהלותי זו".

"עוטפים את מרכולתם במילות דבש"

ח"כ יעקב אשר הגיב לוועדת האתיקה במכתב שבו כתב: "במקום שאנו נשלחנו אליו, הקרוי "הכנסת", נמצאים תחת קורת גג אחת סיעות שונות כשכל סיעה דוגלת באידיאולוגיה שונה משל רעותה, וגם האנשים דעותיהם שונות – ובהכרח האינטרסים סותרים. בין חברי הכנסת שוררים בדרך כלל כללי נימוסין המתבטאים בין היתר בכללי האתיקה החלים על חברי הכנסת.

הצעד שאנו נקטנו חברי הכנסת החרדים כשיצאנו במפגיע בעת שאותו האיש העומד בראש הארגון הרפורמי דיבר בוועדת הפנים של הכנסת, אינו מעשה של מה בכך. ההיעדרות המופגנת מביעה סלידה ומחאה חריפה הבאה לעורר שאט נפש ממלחמתו שלו ושל חבר מרעיו, אשר נלחמים ומנסים להחדיר את הרעל הרוחני בכל שכבות הציבור, במיוחד לאלה אשר אינם שומרי תורה ומצוות, והם עוטפים את מרכולתם במילות דבש של חופש, שוויון, קידמה, וכד' – וכל זאת כדי לנסות לטשטש את המסורת וההלכה היהודית הנהוגה מדור דור. וכאשר הם כשלו במלחמתם הרוחנית, הם מנסים את כל כוחם במלחמה ב"קמח של תורה", כששמו של אותו איש חתום על מאות עתירות הממוקדות כנגד ציבור אחד, מלחמה אשר ניסתה לגרום להרעבת ילדי תינוקות של בית רבן שכל חטאם ש"נתפסו על דברי תורה", במלחמה בתלמודי התורה, בתקציבי הישיבות, בתקציבי הכוללים, בהבטחת הכנסה לאברכי הכוללים, ביודעו כי התורה ולומדיה הינם החומה הבצורה כנגד טשטוש המסורת היהודית.

Untied Torah Judaism parliament member Yaakov Asher reacts during a Finance committee meeting regarding the 0-VAT law, in the Israeli Parlaiment in Jerusalem on September 04, 2014. Photo by Miriam Alster/Flash90
Untied Torah Judaism parliament member Yaakov Asher reacts during a Finance committee meeting regarding the 0-VAT law, in the Israeli Parlaiment in Jerusalem on September 04, 2014. Photo by Miriam Alster/Flash90

לא מדובר באדם המסתפק בייצוג אידיאולוגיה קלוקלת, אלא באדם הפועל באמצעות מכונה משומנת כדי לפגוע בעמלי התורה יקירי דרבנן נאמני התורה השומרים על ההלכה כנתינתה מסיני, כשכל האמצעים במלחמה זו כשרים, כולל גם רמיסת כללי הדמוקרטיה, אותם כללים המדוקלמים על שפתיו מאבדים מערכם במלחמתו הגדולה בציבור החרדי, בתורתו, באמונתו ובפת לחמו".

עוד כתב, כי "מלחמה זו ראויה להבעת סלידה עמוקה, המחייבת אותנו חברי הכנסת המייצגים את התורה ולומדיה לעשות כמנהג גדולי הדור בעת מלחמתם בעוקרי הדת, וידוע המעשה מתלמיד ה"חתם סופר" הגאון רבי חיים סופר זצ"ל, רבה של מונקטש, שבכינוס הקונגרס של הקהילות היהודיות שנערך ע"י ממשלת הקיסרות האוסטרית, בו השתתפו מאות רבנים לצד נציגי הקהילות ובהם גם עוקרי הדת, כשבמהלך האסיפה פער נציג עוכרי הדת את פיו כנגד הלכות השולחן ערוך, קם הגאון זצ"ל וקרא לנציגי היהדות החרדית לעזוב את המקום. וכך מתאר הגאון זצ"ל את המעשה: 'ואספתי כל כוחות גופי ונפשי ושאגתי מנהמת רוחי כארי וכשחל, עד שכמעט שינועו אמות הסיפים מהקול אשר קראתי בבית המלא, "מי לד' יקום ממקום מושבו דכאן וינס החוצה ולא ישב עוד ביחד בסוד המתלוצצים על ד' ומשיחיו החוקקים חוקי און לעשות סדרי צלמות לעקור התורה ולשרש היראה ששתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ". הרבנים שמחו ע"י יציאה מופגנת, חזרו להמשיך בפעילותם בהמשך אותו קונגרס.

הליכותיהם של גדולי הדור הינם נר לרגלינו. ואכן, מיד כשאותו אדם סיים את נאומו, חזרנו חברי הכנסת למשמרתנו בחדר הועדה, כדי להמשיך ולעשות את מלאכתנו שהיא שמירה על התורה והמסורה. לא נירא ולא נחת, זאת האתיקה שלנו", סיכם הרב אשר.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. דגל לחם כל השנים נגד תיקון חוק מיהו יהודי שיהא רשום גיור כהלכה ועכשיו הם מתמודדים עם הגולם שהם בעצמם יצרו והולידו לגיטימציה לאלו שהם נגד ההלכה

    ירוחם |
    הגב